Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future Tiếng Anh 11 Unit 9: Từ vựng Từ vựng Unit 9 lớp 11 chương trình mới

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future Tiếng Anh 11 Unit 9: Từ vựng Từ vựng Unit 9 lớp 11 chương trình mới

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 9

I. QUESTION TAGS:

CÁCH THÀNH LẬP

Câu hỏi đuôi gồm có: chủ ngữ (phải là đại từ nhân xưng) và trợ động từ hay động từ đặc biệt.

STATEMENTS

QUESTION-TAGS

He is a good boy,

The girl didn’t come here yesterday,

They will go away,

She hasn’t left,

isnt he?

did she?

won’t they?

has she?

ĐẶT BIỆT:

1. Phần đuôi của “ I am” là “aren’t I”

Eg: I’m going to do it again, aren’t I?

2. Imperatives and Requests ( Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu):

+ Có phần đuôi là “won’t you?” khi câu phát biểu diễn tả lời mời:

Eg: Take your seat, won’t you? (Mời ông ngồi)

+ Có phần đuôi là “will you?” khi câu phát biểu diễn tả lời yêu cầu hoặc mệnh lệnh phủ định.

Eg: Open the door, will you? ( Xin vui lòng mở cửa)

Don’t be late, will you? (Đừng đi trễ nha.)

3. Phần đuôi của câu bắt đầu bằng “ Let’s …”: là “shall we?”

Eg: Let’s go swimming, shall we?

* Nothing, anything, something, everything được thay là thế bằng “ It” ở câu hỏi đuôi:

Eg : Everything will be all right, won’t it?

* No one, Nobody, anyone, anybody, someone, somebody, everybody, everyone được thay thế bằng “They” trong câu hỏi đuôi.

Eg: Someone remembered to leave the messages, didn’t they?

Lưu ý: Nothing, Nobody, No one được dùng trong mệnh đề chính, động từ ở câu hỏi đuôi sẽ phải ở dạng thức khẳng định. (Vì Nothing, Nobody, No one có nghĩa phủ định)

Eg: Nothing gives you more pleasure than listening to music, does it ?

4. This/ That được thay thế là“It”. Eg: This won’t take long, will it?

5.These/ Those được thay thế là“They”.

Eg: Those are nice, aren’t they?

6. Khi trong câu nói có từ phủ định như:seldom, rarely, hardly, no, without, never, few, little… phần đuôi phải ở dạng khẳng định.

Eg: He seldom goes to the movies, does he?

7. Nếu câu phát biểu có dạng :

You’d better → câu hỏi đuôi sẽ là : hadn’t you ?

You’d rather → câu hỏi đuôi sẽ là : wouldn’t you ?

You used to → câu hỏi đuôi sẽ là : didn’t you ?

S + ought to + V → câu hỏi đuôi sẽ là oughtn’t + S?

8. Câu đầu là “wish” thì ta dùng “May” trong câu hỏi đuôi.

Eg: I wish to be rich, may I?

9. Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh để phụ: Ta lấy mệnh phụ làm câu hỏi đuôi.

Eg: I think he will come here, won’t he?

Note:

– Mệnh đề chính có not thì vẫn tính như ở mệnh để phụ.

– Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.

10. Câu đầu có “It seems that + mệnh đề” ta lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi.

Eg: It seems that you are right, aren’t you?

11. Câu cảm thán: Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, [to be] dùng “is, am, are

Eg: How intelligent you are, aren’t you?

12. Chủ ngữ là ONE ta dùng “you” hoặc “one”.

Eg: One can be one’s master, can’t you/one?

13. Chủ từ là mệnh đề danh từ: Dùng “it”

Eg: – What you have said is wrong, isn’t it?

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444
Lượt xem: 64446444

2. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

3. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

4. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

5. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

6. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

7. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

8. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

9. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

10. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

11. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

12. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

13. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

14. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

15. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

16. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

17. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

18. Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

Câu hỏi về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future

Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
cách Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
hướng dẫn Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future
Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities Of The Future miễn phí

Scores: 4.8 (148 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn