Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back Tiếng Anh 8 Unit 4: Looking Back Soạn Anh 8 trang 46, 47

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back Tiếng Anh 8 Unit 4: Looking Back Soạn Anh 8 trang 46, 47

Tiếng Anh 8 Unit 4 Looking Back giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi từ phần 1→6 tiếng Anh trang 46, 47 để chuẩn bị bài Our customs and traditions trước khi đến lớp.

Soạn Anh 8 Unit 4 Looking Back được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

Complete the sentences with … (Hoàn thành câu với những từ từ trong khung.)

Gợi ý:

1. respect 2. worshipping 3. wrap
4. host 5. cutlery 6. generations

Câu 2

Write sentences with the … (Viết câu với các diễn đạt sau.)

Gợi ý:

1. There is a tradition that people usually visit the pagoda in the mid-month.

2. According to tradition, people get together on the Tet holiday.

3. People follow the tradition of visiting relatives on Tet holiday.

4. People break the tradition by not decorating houses on Tet holiday.

5. My family have the custom of having dinner together.

Câu 3

Complete the following wordwebs … (Hoàn thành lưới từ sau với phong tục và truyền thống mà em biết hoặc đã học được.)

Gợi ý:

– Family customs and traditions:

+ have dinner together

+ go to the cinema at weekends

+ visit relatives at weekends

+ celebrate birthday of family member

– Social customs and traditions:

+ visit pagoda

+ decorate houses for Tet

+ bring present when visit someone’s house

Câu 4

Complete the sentences, using … (Hoàn thành câu, sử dụng should hoặc shouldn’t và một động từ trong khung.)

Gợi ý:

1. should wait 2. shouldn’t use 3. shouldn’t break
4. should follow 5. Shouln’t touch

Câu 5

Underline one mistake in each … (Gạch chân một lỗi trong mỗi câu sau. Sửa nó cho đúng.)

Gợi ý:

1. has to → have to 2. should → shouldn’t
3. have to has → have to have 4. should to → should
5. have avoid → have to avoid

Câu 6

GAME: WHAT SHOULD I DO? In small groups, take turns to … (TRÒ CHƠI: TÔI NÊN LÀM GÌ? Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những viễn cảnh cho mỗi cái. Khi mọi người lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.)

– I have been invited to dinner with a British family.

=> You should go there on time.

– I am going to visit a pagoda in Vietnam.

=> You should lower your voice in pagoda.

– I am going to Japan to stay with my Japanese friend.

=> You should take off shoes before enter Japanese house.

– I want to join in the Tet celebrations.

=> You should exchange best wishes with people.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111
Lượt xem: 61116111

2. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

3. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

4. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

5. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

6. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

7. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

8. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

9. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

10. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

11. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

12. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

13. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

14. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

15. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

16. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

17. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

18. Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

Câu hỏi về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back

Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
cách Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
hướng dẫn Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back
Tiếng Anh 8 Tập 1 Unit 4 Looking Back miễn phí

Scores: 4.3 (186 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn