Top 18+ Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started

Unit 11 Anh 8: Science and technology, trong nội dung Getting Started các em sẽ được bổ sung kiến thức từ vựng về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 8

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started

1. Listen and read.

Audio 

Dương, Nick và Châu đang nói chuyện với Giáo sư Nelson sau khi nghe bài nói của ông về vai trò của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21.

Giáo sư Nelson: À, như các em biết, những phát triển trong khoa học và công nghệ đang thay đổi rất nhiều cách mà chúng ta sống, giao tiếp, du lịch, mọi thứ…

Dương: Ý thầy là khoa học và công nghệ đang thay đổi cuộc sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Đúng vậy.

Dương: Để tốt hơn phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Hầu hết là tốt hơn. Khoa học và công nghệ cũng có những tác động lớn đến phát triển kinh tế.

Nick: À, ba em nói rằng sẽ chỉ có những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai. Có đúng không, giáo sư Nelson?

Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có xe hơi bay và tàu không gian để chúng ta có thể đi nhanh hơn và xa hơn trước đây.

Châu: Vậy thì chúng ta sẽ không có kẹt xe nữa phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Không, sẽ không còn nữa. Khoa học và công nghệ là chìa khóa cho sự phát triển trong những lĩnh vực khác. Chúng sẽ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho con người.

Châu: Và về giáo dục? Giáo viên khoa học của chúng ta nói rằng sẽ không có trường học nữa: chúng ta sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.

Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Học sinh sẽ không đi đến trường như bây giờ…

Dương: Ồ! Mình hy vọng điều đó sẽ xảy ra sớm.

a. Find the words in A in the conversation. Then match them to the words in B with similar meanings.

Dịch

Nghe và đọc

Tìm những từ ở phần A trong bài đàm thoại. Sau đó nối chúng với nhũng từ trong phần B với nghĩa tương đương.

A B

1. phát triển

2. lĩnh vực

3. rất lớn

4. kinh tế

5. các phím

6. lợi ích

a. những câu trả lời

b. khu vực

c. phát triển

d. to lớn

e. kiếm tiền

f. Cứu giúp

Answer

1 – c                            2 – b

3 – d                           4 – e

5 – a                           6 – f

b. Answer the questions.

Dịch

Trả lời các câu hỏi.

1. Nick, Dương và Châu ở đâu?

2. Chủ đề bài nói của giáo sư Nelson là gì?

3. Những lĩnh vực mà khoa học và công nghệ đang thay đổi?

4. Ba của Nick nói gì với anh ấy?

5. Giáo viên khoa học của Châu nói gì?

Answer

1. → They are at the Science club.

2. → It is the roles of science and technology in the 21st century.

3. → Science and technology are greatly changing everything.

4. → He told Nick that only robots would work in factories and clean our homes in the future.

5. → She said that there would be no more schools, they’d just stay at home and learn on the Internet.

c. Work with a partner. What fields are mentioned in the conversation which are affected by science and technology?

Dịch

Làm việc với một bạn học. Những lĩnh vực nào được đề cập trong bài hội thoại mà bị ảnh hưởng bởi khoa học và công nghệ?

Answer

1. the economy (economic development)

2. the workplace (robots in factories)

3. the home (robots cleaning our homes)

4. travel (traffic jams)

5. education (school via Internet)

d. Put a word/ phrase from the box in each blank.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started hình 1

Dịch

Đặt một từ/cụm từ trong khung vào mỗi chỗ trống.

1. Công nghệ trong ____ viễn thông đã phát triển qua nhiều thập kỷ rồi.

2. Trong tương lai, những người bình thường sẽ đi lại vào ____ bằng tàu không gian.

3. Anh ấy nói rằng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và đó là ____ cho sự thành công của anh ấy.

4. Một cuộc họp quốc tế về ____ đã diễn ra ở Singapore vào tuần rồi.

5. Nếu chúng ta có ____ bây giờ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề kẹt xe.

Answer

1. field

2. space

3. the key

4. economic development

5. flying cars

2. Put one of the words/ phrases from the box in each gap. There is one extra.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started hình 2

Dịch

Đặt một trong những từ/ cụm từ từ khung trong mỗi khoảng trống. Có một từ dư.

1. Giáo viên cô ấy nói rằng cô ấy thật sự giỏi về những ____ nhưng cô ấy lại không giỏi tiếng Anh.

2. Những tiến bộ trong ____ đã tăng sản lượng vụ mùa hơn 30%.

3. ____ ung thư đã tạo ra những tiến bộ lớn, nhưng nhiều khía cạnh của căn bệnh này cần nghiên cứu sâu hơn.

4. Những nhà khoa học sẽ cố gắng phát minh ____ để dạy trẻ em ở nhà.

5. Nhờ vào ____, thế giới chúng ta sẽ được thay đổi lớn.

Answer

1. science subjects

2. technology

3. researchers

4. machines

5. scientific progress

3. Give the opposite of the words in brackets, using the prefix un- or im-.

Dịch

Sử dụng tiền tố un- hoặc im- để biến đổi những từ trong ngoặc để có từ trái nghĩa.

1. Đây là một loài côn trùng mà những nhà sinh vật học chưa biết trước đó.

2. Tôi không thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhiều lắm. Tôi nghĩ chúng không hiện thực.

3. Gần như không thể nào theo kịp với những phát triển mới nhất trong tin học.

4. Giáo viên nói rằng phương pháp chính xác không quan trọng trong thí nghiệm.

5. May thay, dòng sông chảy qua thị trấn chúng ta không bị ô nhiễm.

Answer

known → unknown

realistic → unrealistic

possible → impossible

important → unimportant

polluted → unpolluted

4. GAME: FIND SOMEONE WHO…

Ask your classmate Yes/No questions, using do or will. If they say “yes” to a question, write their names in the box. A name can be writen down only once. The first person to get a name in each box is the winner.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started hình 3

Dịch

Trò chơi: Tìm ai đó mà …

Hỏi các bạn cùng lớp những câu hỏi Yes/ No, sử dụng do hoặc will. Nếu họ trả lời Yes, viết tên họ vào khung. Mỗi tên chỉ đưọc viết một lần. Người đầu tiên có tên trong mỗi khung sẽ là người chiến thắng.

Thích những môn khoa học ở trường Muốn đi lại vào không gian trong tương lai Muốn trở thành một nhà khoa học
Biết một nhà khoa học Việt Nam Sẽ đi theo khoa học khi học xong Ngưỡng mộ một nhà khoa học hoặc một nhà phát minh

Answer

Học sinh tự thực hành trò chơi trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 11: Science and technology – Getting Started do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

– Trọn bộ Tiếng anh 8 – 

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
cách Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
hướng dẫn Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Tiếng Anh 8 Tập 2 Unit 11 Getting Started miễn phí

Scores: 4 (86 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Những Nét Nổi Bật Của Châu Á Từ Sau Năm 1945 Nêu những nét nổi bật tình hình chung của các nước ĐNÁ trước và sau 1945?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn