Top 18+ Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 – Unit 7: Pollution.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2

Nội dung phần này giúp các em bổ sung kiến thức ngữ pháp về chia thì đúng của động từ và câu điều kiện.

Grammar

1. Put the verbs in brackets into the correct form.

Dịch

Đưa động từ trong ngoặc về hình thức đúng.

Giải bài tập 1 trang 9 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. recycle; will help

2. won’t dump; fines

3. travel; will be

4. will save; don’t waste

5. use; will have

2. Combine each pair of sentences to make a conditional sentence type 1.

Dịch

Kết hợp mỗi cặp câu sau đây để tạo thành một câu điều kiện loại 1.

1. Học sinh có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Giáo viên dạy các vấn đề môi trường ở trường.

2. Xảy ra ô nhiễm ánh sáng. Động vật thay đổi mô hình hành vi của chúng.

3. Mức độ ô nhiễm phóng xạ giảm. Chúng tôi chuyển từ năng lượng hạt nhân sang năng lượng tái tạo.

4. Nhiệt độ nước tăng lên. Một số sinh vật sống dưới nước không có khả năng sinh sản.

5. Con người mắc nhiều bệnh hơn. Nước bị ô nhiễm.

Giải bài tập 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school.

2. When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns.

3. The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power to renewable esaerzy axares.

4. If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable to reproduce.

5. People will get more disease if the water is contaminated.

3. Match an if-clause in A with a suitable main clause in B

Dịch

Nối mệnh đề if trong phần A với mệnh đề chính trong phần B.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 2
A B

1. Nếu tôi là bạn,

2. Nếu Lan không bị bệnh,

3. Nếu có ít xe hơi trên đường,

4. Nếu người ta thật sự quan tâm về môi trường,

5. Nếu không có nước sạch trên thế giới,

a. điều gì sẽ xảy ra?

b. tôi sẽ tìm một nơi mới để sống.

c. cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta.

d. sẽ có ít ô nhiễm.

e. họ sẽ không thải chất thải vào hồ.

Giải bài tập 3 trang 10 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1 – b

2 – c

3 – d

4 – e

5 – a

4. Put the verbs in brackets into the correct form.

Dịch

Đưa động từ trong ngoặc về dạng đúng.

Giải bài tập 4 trang 10 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. were; would… do

2. exercised; would be

3. had; would build

4. tidied; wouldn’t be

5. was/were; would grow

5. Write a conditional sentence type 2 for each situation, as in the example.

Dịch

Viết câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống sau, như trong ví dụ.

1. Mọi người vứt rác ra đường. Đường phố trông không hấp dẫn.

2. Có rất nhiều biển quảng cáo trong thành phố của chúng tôi. Mọi người không thể thưởng thức quang cảnh.

3. Có rất nhiều ánh sáng trong thành phố vào ban đêm. Chúng ta không thể nhìn rõ các vì sao.

4. Chúng tôi bật lò sưởi mọi lúc. Một tháng chúng tôi phải trả ba triệu đồng tiền điện.

5. Quán karaoke hầu như đêm nào cũng gây ồn ào. Các cư dân phàn nàn với chủ sở hữu của nó.

6. Cô ấy bị đau đầu sau giờ làm việc mỗi ngày. Cô ấy làm việc trong một văn phòng ồn ào.

Giải bài tập 5 trang 10 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. If people didn’t rubbish in the street, it would look attractive.

2. If there weren’t so many billboards in our city, people could enjoy the view.

3. If there wasn’t so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

4. If we didn’t turn on the heater all the time, we wouldn’t have to pay three million dong for electricity a month.

5. If the karaoke bar doesn’t make so much noise almost every night, the residents wouldn’t complain to its owner.

6. She wouldn’t have a headache after work every day if she didn’t work in a noisy office.

Chain game

Work in groups. Student A begins with a conditional sentence type 1 or type 2. Student B use the end of student A’s sentence to begin his/her own sentence. Student C does the same. Continue the game until the teacher tells you to stop.

Which group has the most sentences?

Dịch

Thực hành theo nhóm. Học sinh A bắt đầu vói một câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng phần cuối câu của học sinh A đề bắt đầu câu của cậu ấy. Học sinh C làm tương tự. Tiếp tục trò chơi cho đến khi giáo viên bảo ngừng. Nhóm nào có nhiều câu nhất?

Answer

Học sinh tự chơi trò chơi trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution – A Closer look 2 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

– Trọn bộ Tiếng anh 8 – 

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
cách Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
hướng dẫn Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 miễn phí

Scores: 4.3 (66 votes)

Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 Tiếng Anh 8 Unit 7: A Closer Look 2 Soạn Anh 8 trang 9 – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 Tiếng Anh 8 Unit 7: A Closer Look 2 Soạn Anh 8 trang 9 – Tập 2

Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh từ phần 1-6 trang 9, 10 SGK Tập 2 để chuẩn bị bài Pollution trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 2 Unit 7 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập A Closer Look 2 Unit 7 lớp 8 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

Put the verbs in the brackets into the correct form. (Đặt những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức.)

Đáp án:

1. recycle; will help 2. won’t dump; fines 3. travel; will be
4. will save; don’t waste 5. use; will have

Hướng dẫn dịch:

1- Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn; chúng ta sẽ giúp Trái đất.

2 – Những nhà máy sẽ không xả chất thải vào sông nếu chính phủ phạt họ rất nặng.

3 – Nếu người ta đi làm bằng xe buýt, sẽ ít có khí thải xe hơi hơn.

4 – Chúng ta sẽ cứu hàng ngàn cây nếu chúng ta không lãng phí giấy.

5 – Nếu chúng ta sử dụng nước cẩn thận, ngày càng có nhiều người có nước sạch.

Câu 2

Combine each pair of sentences to make a conditional sentence type 1. (Kết hợp những cặp câu để làm thành câu điều kiện loại 1)

Đáp án:

1. Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school.

2. When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns.

3. The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power to renewable energy resources.

4. If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable to reproduce.

5. People will get more disease if the water is contaminated.

Hướng dẫn dịch:

1 – Học sinh sẽ nhận thức việc bảo vệ môi trường nếu giáo viên dạy những vấn đề môi trường ở trường.

2 – Khi ô nhiễm ánh sáng xảy ra sẽ thay đổi kiểu ứng xử của chúng.

3 – Mức độ ô nhiễm phóng xạ sẽ giảm nếu chúng ta thay năng lượng hạt nhân bằng nguồn năng lượng tái sinh.

4 – Nếu nhiệt độ nước tăng, vài sinh vật dưới nước sẽ không thể sinh sản.

5 – Người ta bị bệnh càng nhiều nếu nước bị nhiễm độc.

Câu 3

Match if clause in A with a suitable main clause in B. (Nối mệnh đề if trong phần A với mệnh đề chính trong phần B.)

Đáp án

1 – b – If I were you, I would look for a new place to live. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm một nơi mới để sống.)

2 – c – If Lan wasn’t ill, she would join our tree planting activity. (Nếu Lan không bị bệnh, cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta.)

3 – d – If there were fewer cars on the road, there would be less pollution. (Nếu có ít xe hơi trên đường, sẽ có ít ô nhiễm.)

4 – e – If people really cared about environment, they wouldn’t dump waste into the lake. (Nếu người ta thật sự quan tâm về môi trường, họ sẽ không thải chất thải vào hồ.)

5 – a – If there was no fresh water in the world, what would happen? (Nếu không có nước sạch trên thế giới, điều gì sẽ xảy ra?)

Câu 4

Put the verbs in brackets into the correct form. (Đặt những động từ ngoặc đơn thành hình thức đúng.)

Đáp án:

1. were; would… do 2. exercised; would be
3. had; would build 4. tidied; wouldn’t be
5. was/were; would grow

Hướng dẫn dịch:

1 – Nếu bạn là tổng thống, bạn sẽ làm gì để giúp môi trường?

2 – Họ bị bệnh rất thường xuyên. Nếu họ luyện tập nhiều hơn, họ sẽ khỏe mạnh hơn.

3 – Nếu tôi có 1 triệu đô la Mỹ, tôi sẽ xây thêm công viên trong thành phố chúng ta.

4 – Mẹ Ngọc không vui. Nếu Ngọc dọn dẹp phòng cô ấy mỗi ngày, mẹ cô ấy sẽ không bực bội như vậy.

5 – Không có một khu vườn ở nhà chúng tôi. Nếu có, chúng tôi sẽ trồng rau.

Câu 5

Write a conditional sentence type 2 for each situation. (Viết loại câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống, như trong ví dụ.)

Đáp án:

1. If people didn’t rubbish in the street, it would look attractive.

2. If there weren’t so many billboards in our city, people could enjoy the view.

3. If there wasn’t so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

4. If we didn’t turn on the heater all the time, we wouldn’t have to pay three million dong for electricity a month.

5. If the karaoke bar doesn’t make so much noise almost every night, the residents wouldn’t complain to its owner.

6. She wouldn’t have a headache after work every day if she didn’t work in a noisy office.

Hướng dẫn dịch:

1 – Nếu người ta không xả rác trên đường, nó sẽ trông thu hút hơn.

2 – Nếu không có quá nhiều bảng hiệu trên đường phố, người ta có thể tận hưởng được quang cảnh.

3 – Nếu không có quá nhiều ánh sáng trong thành phố vào ban đêm, chúng ta có thể thấy những ngôi sao thật rõ.

4 – Nếu chúng ta không bật máy điều hòa suốt ngày, chúng ta sẽ không trả 3 triệu đồng cho tiền điện một tháng.

5 – Nếu quán karaoke không gây nhiều tiếng ồn mỗi đêm, người dân sẽ không than phiền chủ của nó.

6 – Cô ấy sẽ không bị đau đầu sau khi làm việc mỗi ngày nếu cô ấy không làm việc ở một văn phòng ồn ào.

Câu 6

Chain Game: Trò chơi nối kết

Hướng dẫn dịch:

Làm việc theo nhóm. Học sinh A bắt đầu với câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng câu cuối của học sinh a để bắt đầu câu của anh ấy. Học sinh c làm tương tự. Tiếp tục trò chơi cho đến khi giao viên bảo ngừng.

A: If each person plats a tree, there will be a lot of trees.

Nếu mỗi người trồng 1 cái cây, sẽ có nhiều cây.

B: If there are a lot of trees, the air will be cleaner.

Nếu có nhiều cây, không khí sẽ sạch hơn.

C: If the air is cleaner, fewer people will be ill.

Nếu không khí sạch hơn, sẽ ít người bị bệnh.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2

Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
cách Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
hướng dẫn Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2
Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution A Closer Look 2 miễn phí

Scores: 4.1 (143 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn