Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 Tiếng Anh 9 Unit 12: A Closer Look 1 Soạn Anh 9 trang 73 – Tập 2

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 Tiếng Anh 9 Unit 12: A Closer Look 1 Soạn Anh 9 trang 73 – Tập 2

Soạn Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→5 trang 73, 74 để chuẩn bị bài học My future career trước khi đến lớp.

Giải bài tập Unit 12 lớp 9 A Closer Look 1 được biên soạn bám sát theo SGK Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, trau dồi kỹ năng để học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 12 A Closer Look 1 lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

1. Put one word/phrase under each picture. There is one extra word.

(Đặt 1 từ/ cụm từ dưới mỗi bức tranh. Có một từ thừa không dùng)

Gợi ý đáp án

1. craftsman

2. physicist

3. opera singer

4. fashion designer

5. pharmacist

6. architect

7. businesswoman

8. mechanic

Câu 2

2. Fill each blank with a suitable job from 1, adapting them where necessary.

(Điền vào chỗ trống với 1 từ thích hợp từ bài 1, chỉnh sửa nếu cần thiết)

Gợi ý đáp án

1. physicist

4. fashion designer

7. businesswomen

2. mechanic

5. opera singer

8. craftsmen

3. pharmacist

6. architects

Câu 3

3.a Match each word/phrase in the left column with its definition in the right one.

(Nối mỗi từ/ cụm từ ở cột bên trái với định nghĩa của nó cột bên phải)

b. Fill each gap with a word/phrase in 3a.

Gợi ý đáp án

1.D

2.B

3.A

4.C

b)

1. career

2. job

3. profession

4. career path

Câu 4

4. Listen to the conversations between Jenny and Tom. Notice how Tom uses the tones it his replies. Then practise the conversation with a partner.

(Nghe các đoạn đối thoại giữa Jenny và Tom. Chú ý cách Tom dùng tông giọng trong những câu trả lời. Sau đó thực hành đoạn đối thoại với bạn của mình)

1. Jenny: The new office is pretty.

Tom: Pretty? It’s amazing ↷!

2. Jenny: My new computer is OK.

Tom: OK? It’s fantastic ↷!

3. Jenny: The canteen is good.

Tom: Good? It’s wonderful ↷!

4. Jenny: My colleagues are OK.

Tom: OK? They are absolutely ↷ fantastic ↷!

5. Jenny: The working environment is pleasant.

Tom: Pleasant? It’s superb ↷!

6. Jenny: The view from my office is nice.

Tom: Nice? It’s gorgeous ↷!

Gợi ý đáp án

Tạm dịch:

1. Jenny: Văn phòng mới khá đẹp.

Tom: Tuyệt sao? Thật đáng kinh ngạc!

2. Jenny: Máy tính mới của tôi thì OK.

Tom: OK? Thật tuyệt vời !

3. Jenny: Quán ăn thật tuyệt.

Tom: Tốt sao? Rất tuyệt vời !

4. Jenny: Các đồng nghiệp của tôi thì ổn.

Tom: Ổn sao? Họ rất tuyệt vời!

5. Jenny: Môi trường làm việc dễ chịu.

Tom: Dễ chịu chứ? Thật là tuyệt vời!

6. Jenny: Tầm nhìn từ văn phòng của tôi thật tuyệt.

Tom: Thật chứ? Thật là tuyệt vời!

Câu 5

5. The responses to the pairs of sentences are the same but the speakers have opposite attitudes. Listen, draw arrows to show the tones, then repeat.

(Những câu trả lời của mỗi cặp câu giống nhau nhưng người nói có thái độ trái ngược. Nghe, vẽ các mũi tên để thể hiện tông giọng sau đó lặp lại)

Gợi ý đáp án

Tạm dịch:

1. 1a: Họ có máy điều hòa mới.

Tuyệt vời.

1b: Hôm nay sẽ có một đợt cắt điện.

Tuyệt vời.

2. 2a: Tôi đã bị cắt chức.

Làm tốt lắm.

2b: Tôi lại nhận được một khoản thưởng.

Làm tốt lắm.

3. 3a: Tôi nhận được điểm A trong kỳ thi.

Xuất sắc lắm.

3b: Tôi đã thi lại lần nữa.

Xuất sắc lắm.

4. 4a: Đơn của cô đã bị từ chối.

Thật kinh ngạc.

4b: Tôi đã được nhận hai công việc cùng một lúc.

Thật kinh ngạc.

5. 5a: Chúng tôi đang có một kỳ nghỉ công ty trong một khu nghỉ mát sang trọng.

Ngạc nhiên hết sức.

5b: Anh ta đã quyết định cắt giảm lương của chúng tôi.

Ngạc nhiên hết sức.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333
Lượt xem: 73337333

2. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

3. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

4. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

5. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

6. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

7. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

8. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

9. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

10. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

11. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

12. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

13. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

14. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

15. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

16. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

17. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

18. Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

Câu hỏi về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1

Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
cách Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
hướng dẫn Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1
Tiếng Anh 9 Unit 12 A Closer Look 1 miễn phí

Scores: 4.3 (187 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn