Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Lesson 1 Unit 4 trang 28 Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Tập 1

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Lesson 1 Unit 4 trang 28 Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Tập 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 4: Our Bodies trang 28, 29 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 4: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

a. Let’s play a game. (Hãy chơi một trò chơi nào.)

OK. (Đồng ý.)

b. What’s this? (Đây là cái gì?)

It’s a nose. (Đây là cái mũi.)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

a. What’s this? – It’s a face.

(Đây là cái gì? – Đây là khuôn mặt.)

b. What’s this? – It’s a hand.

(Đây là cái gì? – Đây là bàn tay.)

c. What’s this? – It’s an ear.

(Đây là cái gì? – Đây là cái tai.)

d. What’s this? – It’s an eye.

(Đây là cái gì? – Đây là con mắt.)

Bài 3

Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. What’s this? – It’s an eye.

(Đây là cái gì? – Đây là con mắt.)

2. What’s this? – It’s a nose.

(Đây là cái gì? – Đây là cái mũi.)

3. What’s this? – It’s a hand.

(Đây là cái gì? – Đây là bàn tay.)

4. What’s this? – It’s a face.

(Đây là cái gì? – Đây là khuôn mặt.)

5. What’s this? – It’s an ear.

(Đây là cái gì? – Đây là cái tai.)

Bài 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

1. a 2. a

1. A. What’s this? (Đây là cái gì?)

B. It’s a hand. (Đây là bàn tay.)

2. A. What’s this? (Đây là cái gì?)

B. It’s an ear. (Đây là cái tai.)

Bài 5

 Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Bài 5

Gợi ý trả lời:

1. What’s this? – It’s an ear.

(Đây là cái gì? – Đây là cái tai.)

2. What’s this? – It’s an eye .

(Đây là cái gì? – Đây là con mắt.)

3. What’s that? – It’s a nose .

(Đó là cái gì? – Đó là cái mũi.)

4. What’s that? – It’s a hand .

(Đó là cái gì? – Đó là bàn tay.)

Bài 6

Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài 6

Gợi ý trả lời:

Parts of the body

(Những phần trên cơ thể con người)

What’s this? It’s an eye. (Đây là cái gì? Đây là mắt.)

What’s this? It’s an ear. (Đây là cái gì? Đây là tai.)

An eye and an ear. (Mắt và tai.)

What’s that? It’s a face. (Đó là cái gì? Đó là khuôn mặt.)

What’s that? It’s a hand. (Đó là cái gì? Đó là bàn tay.)

A face and a hand. (Khuôn mặt và bàn tay.)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1

Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
cách Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1
Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 4 Lesson 1 miễn phí

Scores: 4.4 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn