Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 Tiếng Anh 6 Unit 1: Puzzles and Games Soạn Anh 6 trang 23 sách Chân trời sáng tạo

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 Tiếng Anh 6 Unit 1: Puzzles and Games Soạn Anh 6 trang 23 sách Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 6 Unit 1: Puzzles and Games giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 23 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 1: Towns and cities trước khi đến lớp.

Soạn Puzzles and Games Unit 1 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Complete the puzzle with the places in a town. What is the mystery word in grey? (Hoàn thành bảng từ sau. Đâu là từ cần tìm ở hàng màu xám)

Complete the puzzle

Gợi ý trả lời

1. Market

2. Square

3. cafe

4. library

5. Cinema

6. Theatre

Câu 2

Guess the sentence. Follow the instructions. (Đoán các câu. Làm theo hướng dẫn)

Guess the sentence

Gợi ý trả lời

Học sinh tự thực hành

Câu 3

Spot the difference. Work in pair. Student A looks at the map A. Student B looks at the map B. Ask and answer the question to find six differences. (Tìm điểm khác nhau. Làm việc theo cặp. Học sinh A nhìn vào bản đồ A. Học sinh B nhìn vào bản đồ B. Hỏi và trả lời câu hỏi để tìm ra 6 điểm khác nhau)

Spot the difference

Gợi ý trả lời

1. There’s a cinema on map A but a theatre on map B.

2. There’s a train station on map A, but a bus stop on map B.

3. There’s a shopping centre on map A, but a sports centre on map B.

4. There are two restaurants on map A, but only one on map B

5. There are two cafe on map A, but three on map B

6. There isn’t a monument in the park on map A, but there is a monument map B

Câu 4

Find the adjective in the puzzles. (Tìm tính từ từ các chữ cái)

Find the adjective in the puzzles

Gợi ý trả lời

1. friendly

2. clean

3. dangerous

4. modern

5. ugly

6. expensive

Câu 5

Câu 5

Gợi ý trả lời

1. friendly – more friendly

3. clean – cleaner

5. old – older

7. dirty – dirtier

9. small – smaller

11. bad – worse

2. quite – quiter

4. pretty – prettier

6. dangerous – more dangerous

8. ugly – uglier

10. big – bigger

12. exciting – more exciting

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444
Lượt xem: 34443444

2. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

3. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

4. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

5. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

6. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

7. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

8. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

9. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

10. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

11. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

12. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

13. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

14. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

15. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

16. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

17. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

18. Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1

Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
cách Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1
Tiếng Anh Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Unit 1 miễn phí

Scores: 4.2 (124 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn