Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 – Global Success 6 Kết nối tri thức

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 – Global Success 6 Kết nối tri thức

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 10 Communication – Kết nối tri thức – Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

EVERYDAY ENGLISH

Expressing surprise

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến câu được gạch chân).

Bài nghe:

David: John! Hello!

John: Oh, hi, David. Wow! Is that your computer? It looks great.

David: Yes, it’s my new computer. My parents gave it to me for my birthday.

Hướng dẫn dịch:

David: John! Chào nhé!

John: Ừ chào David. Ồ, đây là máy tính mới của cậu à. Nó trông tuyệt đấy.

David: Ừ, đó là máy tính mới của tớ. Bố mẹ tặng tớ nhân dịp sinh nhật.

2. Work in pairs. Express your surprise when you see your partner’s new watch, TV, mobile phone, etc. (Làm việc theo cặp. Bày tỏ sự ngạc nhiêm khi bạn có một đồ gì mới)

Gợi ý:

A: Hello!

B: Oh, hi. Wow! Is that your new mobile phone? It looks beautiful and modern.

A: Yes, it’s my new phone. My old brother gave it to me because I pass the final examination.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin chào!

B: Ừ, chào nhé. Woa. Đấy là điện thoại thông minh mới của cậu đấy à. Trông đẹp và hiện đại thế.

A: Ừ, đó là điện thoại mới của tôi. Anh trai tôi đã tặng cho tôi vì tôi đã vuwotj qua kì thi cuối kì.

Houses and appliances in the future

3. Read the questions in the class survey below. Tick Yes or No

T F
1. Will you live in a hi-tech house?
2. Will your house be in space?
3. Will you have a lot of trees and flowers around your house?
4. Will you have a fridge that can cook your meal?
5. Will you have a robot that can look after your children?
6. Will you have a car that can fly?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ sống trong một căn nhà có công nghệ hiện đại chứ?

2. Nhà của bạn sẽ ở trong vũ trụ chứ?

3. Bạn sẽ có nhiều loại cây và hoa quanh nhà mình chứ?

4. Bạn sẽ có một chiếc tủ lạnh mà có thể nấu ăn chứ?

5. Bạn sẽ có một con rô bốt mà có thể chăm sóc các con bạn chứ?

6. Bạn sẽ có một chiếc ô tô mà có thể bay chứ?

4. Work in pairs. Use the questions in 3 to interview your partner. (Làm việc theo cặp. Dùng những câu hỏi ở bài 2 để phỏng vấn các bạn)

Example:

You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house in the future?

Nam: Yes, I will.

You: Will your house be in space?

Nam: Oh, no. It won’t.

You: So where will it be?

Nam: I’m not sure. It might be by the sea.

Hướng dẫn dịch:

Bạn: Chào Nam. Bạn sẽ sống trong một căn nhà hiện đại trong tương lai chứ.

Nam: Ừ, đúng vậy.

Bạn: Nhà của cậu sẽ ở trong vũ trụ à?

Nam: Không, nó sẽ không ở đó.

Bạn: Vậy nó sẽ ở đâu?

Nam: Mình cũng không chắc. Có lẽ nó sẽ

5. Tell the class about your interview. (Nói cho cả lớp nghe về cuộc phỏng vấn)

Example: 

In the future, Nam will live in a hi-tech house.

It won’t be in space. It might be by the sea.

He might have a robot to help him with his home.

Hướng dẫn dịch:

Trong tương lai, Nam sẽ sống trong một ngôi nhà hiện đại.

Nó sẽ không ở trong đất liền. Nó ở bên cạnh bãi biển.

 

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999
Lượt xem: 79997999

2. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

3. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

4. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

5. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

6. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

7. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

8. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

9. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

10. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

11. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

12. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

13. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

14. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

15. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

16. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

17. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

18. Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10

Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
cách Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10
Tiếng Anh Lớp 6 Communication – Trang 43 Unit 10 miễn phí

Scores: 4 (198 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn