Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 Unit 7 lớp 6 Looking back trang 14 SGK Tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 Unit 7 lớp 6 Looking back trang 14 SGK Tiếng Anh

Unit 7 lớp 6 Looking back trang 14 hình 1

Hướng dẫn trả lời Unit 7 lớp 6 Looking back trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Looking back Unit 7 lớp 6 Television để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Unit 7 lớp 6 Looking back

Vocabulary Unit 7 lớp 6 Looking back

Bài 1

Task 1. Put the words in the box in the correct columns. Add more words if you can.

(Đặt các từ trong khung vào cột cho phù hợp. Thêm nhiều từ nếu em biết.)

Unit 7 lớp 6 Looking back trang 14 hình 2

Hướng dẫn giải:

People(Người) Programme(Chương trình) Kinds of film(Loại phim)
newreader (người đọc tin),writer (nhà văn, tác giả),MC (người dẫn chương trình),weathergirl (nữ dự báo thời tiết) home and garden (nhà và vườn),animals (động vật),game show (chương trình trò chơi),cartoon (phim hoạt hình) documentary (phim tài liệu),romance (lãng mạn)

» Bài trước: Unit 7 lớp 6 Skills 2

Bài 2

Task 2 .  Use the words in the box to fill the text below.

(Sử dụng những từ trong khung để hoàn thành bài đọc sau.)

comedies          educational           game shows        7 o’clock news           writers            national            relax          viewers

VTV1 is a ____ (1) television channel in Viet Nam. It attracts millions of (2)____  because it offers many different interesting programmes. The (3)____  tells people what is happening in Viet Nam and the rest of the world.____ (4) bring a lot of laughter and help people ____ (5) after a hard working day. The most exciting programmes are ____ (6). They can be both entertaining and ____ (7). Many people work hard every day to produce quality programmes for television. Some of them are programme designers, ____ (8) and reporters.

Hướng dẫn giải:

1. national

2. viewers

3. 7 o’clock news

4. Comedies

5.  relax

6. game show

7. educational

8. writers

Tạm dịch:

VTV1 là một kênh truyền hình quốc gia ở Việt Nam. Nó thu hút hàng triệu người xem bởi vì nó đem đến nhiều chương trình thú vị. Bản tin lúc 7 giờ cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Việt Nam và những nơi khác trên thế giới. Những chương trĩnh hài kịch mang đến nhiều tiếng cười và giúp mọi người giải khuây sau một ngày làm việc vất vả. Chương trình thú vị nhất là trò chơi. Chúng có thể vừa giải trí vừa mang tính giáo dục.

Nhiều người làm việc vất vả mỗi ngày để làm ra những chương trình có giá trị. Vài người trong số họ là những nhà thiết kế chương trình, các tác giả và phóng viên.

Grammar Unit 7 lớp 6 Looking back

Bài 3

Task 3. Use a question word to make a suitable question for each answer below.

(Sử dụng một từ để hỏi để đặt một câu hỏi phù hợp cho mỗi câu trả lời bên dưới.)

1.- ____ days a week do you go to class?

– I go to class five days a week.

2.- ____ did you watch on TV last night?

– I watched The Red Spotted Squirrel.

3.- ____ do you like the Animals programme?

– Because I love animals.

4.- ____ is your favourite television MC?

– I like Minh Phong in The Gift of Music.

5.- ____ was The Lonely Giraffe made?

– I don’t know. But I first watched it on TV last year.

Hướng dẫn giải:

1. How many days a week do you go to class?

Tạm dịch: 

Bạn đến lớp mấy ngày một tuần?

Tôi đến lớp 5 ngày một tuần.

2. What did you watch on TV last night?

Tạm dịch: 

Bạn xem gì trên truyền hình tối qua?

Tôi xem Con sóc đốm màu đỏ.

3. Why do you like the Animals programme?

Tạm dịch: 

Tại sao bạn thích chương trìnli động vật?

Bởi vì tôi yêu động vật.

4. Who is your favorite television MC?

Tạm dịch: 

Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích của bạn là ai?

Mình thích Minh Phong trong chương trình Quà tặng Âm nhạc.

5. When was the Lonely Giraffe made?

Tạm dịch: 

Chú Hươu cô đơn được làm khi nào?

Tôi không biết. Nhưng lần đầu tiên tôi xem nó là vào năm ngoái.

Bài 4

Task 4. Use the conjunction provided to connect the sentences.

(Sử dụng liên từ đã cho để nối câu.)

1. Ocean Life is on at 7.30. Laughing out Loud will follow, at 8.00. (and)

2. I have watched The Seven Kitties many times. I like the film so much. (because)

3. BBC One is a British channel. VTV6 is Vietnamese channel. (but)

4. Along the Coast is a famous TV series. I have never watched it. (although)

5. I have a lot of homework tonight. I can’t watch Eight Feet Below. (so)

Hướng dẫn giải:

1. Ocean life is on at 7:30 and Laugh out Loud will follow at 8:00.

Tạm dịch: 

Cuộc sống đại dương chiêu lúc 7:30. Sau đó là Laugh out Loud vào lúc 8:00.

=> Cuộc sống đại dương chiếu lúc 7:30 và sau đó là Laugh out Loud vào lúc 8:00.

2. I have watched The Seven Kitties many times because I like the film so much.

Tạm dịch: 

Tôi đã xem phim Bảy chú mèo con nhiều lần. Tôi rất thích phim đó.

=> Tôi đã xem phim Bảy chú mèo con nhiều lần bởi vì tôi rất thích phim đó.

3. BBC is a British channel, but VTV6 is a Vietnamese channel.

Tạm dịch: 

BBC One là một kênh của nước Anh. VTV6 là một kênh Việt Nam.

=> BBC One là một kênh của nước Anh nhưng VTV6 là một kênh truyền hình của Việt Nam

4. Although Along the Coast is a famous TV series, I have never watched it.

Along the Coast is a famous TV series, but I have never watched it.

Tạm dịch: 

Dọc bờ biển là một bộ phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng. Tôi chưa bao giờ xem nó.

=> Mặc dù Dọc bờ biển là một bộ phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng, tôi chưa bao giờ xem nó.

=> Dọc bờ biển là một bộ phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ xem.

5. I have a lot of homework tonight, so I can’t watch Eight Feet Below.

Tạm dịch:

Tôi có nhiều bài tập về nhà. Tôi không thể xem chương trình Eight Feet Below.

=> Tôi có nhiều bài tập về nhà tối nay, vì vậy tôi không thể xem chương trình Eight Feet Below.

Communication Unit 7 lớp 6 Looking back

Bài 5

Task 5. Rearrange the order of the sentences to have a complete conversation about a TV programme.

(Sắp xếp lại các câu để hoàn thành bài đàm thoại về một chương trình truyền hình.)

A. Hey Phong, did you watch the pig race on TV yesterday? 1._____
B. It’s a sport. Pigs race around a small track. It’s really very funny 2._____
C. No. What is it? 3._____
D. Really? I’ve never seen it. What country is it in? 4._____
E. Well… When is it on? 5._____
F. Australia, America … It’s an attraction at many country fairs. 6._____
G. Discovery channel. 7._____
H. That sounds interesting. Which channel is it on? I. At 9 o’clock Saturday morning or 10 o’clock Sunday evening. 8._____
J. Thank you. I’ll watch it. 9._____

Hướng dẫn giải:

1. A

2. C

3. B

4. D

5. F

6. H

7. G

8. E

9. I

10. K

Tạm dịch:

A. Này Phong, hôm qua cậu có xem Cuộc đua lợn trên ti vi không?

C. Không. Nó là cái gì?

B. Nó là một chương trình thể thao. Những con lợn chạy đua quanh một đường đua nhỏ. Nó thật sự rất vui.

D. Thật không? Mình chưa xem bao giờ. Nó ở nước nào?

F. Úc, Mỹ… Nó là một điểm thu hút ở nhiều hội chợ các nước.

H. Nghe hay đấy. Nó chiếu trên kênh nào?

G. Kênh Discovery.

E. À… Nó chiếu khi nào?

I. Lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, hoặc 10 giờ tối Chủ nhật

K. Cảm ơn nhé. Mình sẽ xem nó.

Bài 6

Task 6. Recommend an interesting TV programme to your friends. Make a conversation based on the sample in 5.                                             

(Gợi ý một chương trình truyền hình cho bạn bè. Làm thành bài đàm thoại dựa theo mẫu 5.)

Hướng dẫn giải:

A: Hi Khang, did you watch Tom and Jerry yesterday?

B: No. What is it?

A: It is a cartoon about one cat and one mouse. It’s so funny.

B: Really? I’ve never seen it. When is it on TV?

A: It’s 9 A.M on Saturday or 8 P.M on Sunday.

B: Sound great. Which channel is it on?

A: Disney Channel.

B: Thank you. I’ll watch it.

Tạm dịch:

A: Này Khang, hôm qua cậu có xem Tom and Jerry không?

B: Không. Nó là cái gì ?

A: Nó là phim hoạt hình về một con mèo và một con chuột. Nó vui lắm.

B: Thật không? Mình chưa xem bao giờ. Nó chiếu khi nào?

A: Lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, hoặc 8 giờ tôi Chủ nhật.

B: Nghe hay đấy. Nó chiếu trên kênh nào?

A: Kênh Disney.

B: Cảm ơn nhé. Mình sẽ xem nó.

» Bài tiếp theo: Unit 7 lớp 6 Project

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Looking back Unit 7 lớp 6. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666
Lượt xem: 26662666

2. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

3. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

4. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

5. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

6. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

7. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

8. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

9. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

10. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

11. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

12. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

13. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

14. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

15. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

16. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

17. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

18. Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2

Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
cách Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2
Tiếng Anh Lớp 6 Looking Back Trang 14 Tập 2 miễn phí

Scores: 4.6 (164 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn