Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 1 Soạn Anh 6 trang 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 1 Soạn Anh 6 trang 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 7: Television. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 1 Unit 7 lớp 6 bám sát theo chương trình SGK Global Success 6 – Tập 2. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh lớp 6. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Bài 1

Write the words / phrases in the box next to the definition. (Viết các từ/ cụm từ trong khung bên cạnh định nghĩa.)

talent   show   viewer   comedy   character educational   programme

1. an animal or a person in a film

2. a programme which teaches maths, English, etc.

3. a film / show which makes people laugh

4. a competition to choose the best performer

5. a person who watches TV

______________

______________

______________

______________

______________

Trả lời:

1. character

2. educational programme

3. comedy

4. talent show

5. viewer

1. an animal or a person in a film => character

(một con vật hoặc một người trong phim => nhân vật)

2. a programme which teaches maths, English, etc. => educational programme

(một chương trình dạy toán, tiếng Anh, v.v. => chương trình giáo dục)

3. a film / show which makes people laugh => comedy

(một bộ phim / chương trình khiến mọi người cười => phim hài)

4. a competition to choose the best performer => talent show

(một cuộc thi để chọn ra người biểu diễn xuất sắc nhất => trình diễn tài năng)

5. a person who watches TV => viewer

(một người xem TV => khán giả)

Bài 2

Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành các câu với các từ/ cụm từ trong khung.)

character viewers game show animated films comedies channel

1. Do you watch Bibi, the popular ___________ for children?

2. Which ___________ do you prefer Jerry the mouse or Tom the cat?

3. I love ___________like Happy Feet and Coco.

4. I love Children are Always Right, a ___________for kids.

5. My father often watches ___________. They’re so funny.

6. A popular programme has a lot of ___________.

Trả lời:

1. channel

2. character

3. animated films

4. game show

5. comedies

6. viewers

1. Do you watch Bibi, the popular channel for children?

(Bạn có xem Bibi, kênh nổi tiếng dành cho trẻ em không?)

2. Which character do you prefer Jerry the mouse or Tom the cat?

(Bạn thích nhân vật nào hơn chuột Jerry hay mèo Tom?)

3. I love animated films like Happy Feet and Coco.

(Tôi yêu những bộ phim hoạt hình như Happy Feet và Coco.)

4. I love Children are Always Right, a game show for kids.

(Tôi yêu Trẻ Em Luôn Đúng, một game show dành cho trẻ em.)

5. My father often watches comedies. They’re so funny.

(Bố tôi thường xem phim hài. Chúng thật buồn cười.)

6. A popular programme has a lot of viewers.

(Một chương trình nổi tiếng có rất nhiều người xem.)

Bài 3

Complete the sentences with the adjectives in the box. (Hoàn thành các câu với các tính từ trong khung.)

popular cute live educational boring funny

1. The most __________ channel for children is the Cartoon Network.

2. This film is very __________. I don’t want to watch it.

3. Cat Kitty is a very __________ character. Children love her.

4. You can watch this programme at the same time it happens. It’s __________.

5. Comedies are __________ . People laugh a lot when they watch them.

6. We learn a lot from Discovery Channel. This channel is __________ .

Trả lời:

1. popular

2. boring

3. cute

4. live

5. funny

6. educational

1. The most popular channel for children is the Cartoon Network.

(Kênh phổ biến nhất dành cho trẻ em là Cartoon Network.)

2. This film is very boring. I don’t want to watch it.

(Bộ phim này rất nhàm chán. Tôi không muốn xem nó.)

3. Cat Kitty is a very cute character. Children love her.

(Mèo Kitty là một nhân vật rất dễ thương. Trẻ em đều thích nó.)

4. You can watch this programme at the same time it happens. It’s live.

(Bạn có thể xem chương trình này cùng lúc nó diễn ra. Nó đang phát trực tiếp.)

5. Comedies are funny. People laugh a lot when they watch them.

(Hài kịch rất hài hước. Mọi người cười rất nhiều khi xem chúng.)

6. We learn a lot from Discovery Channel. This channel is educational.

(Chúng tôi học được rất nhiều điều từ Discovery Channel. Kênh này mang tính giáo dục.)

Bài 4

Listen and repeat the words. (Nghe và lặp lại các từ.)

/θ/

/ð/

th eatre

ear th

any th ing

bo th

th rough

th ere

th em

nei th er

wea th er

th an

Bài 5

Take turns to read the sentences quickly and correctly. (Luân phiên đọc các câu thật nhanh và chính xác.)

1. They are thinking about the weather there.

(Họ đang nghĩ về thời tiết ở kia.)

2. The new theatre opens on Thursday the third.

(Nhà hát mới mở cửa và thứ Bảy ngày 3.)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777
Lượt xem: 47774777

2. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

3. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

4. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

5. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

6. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

7. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

8. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

9. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

10. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

11. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

12. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

13. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

14. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

15. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

16. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

17. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

18. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1

Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
cách Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 A Closer Look 1 miễn phí

Scores: 4.3 (127 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn