Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started Unit 9 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started Unit 9 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 9 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 Getting Started

Hướng dẫn học Unit 9: Cities of the world nằm trong bộ tài liệu giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

I. Listen and read

Mai: Tom, are these photos from your holidays?

Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.

Mai: What’s it like?

Tom: It’s exciting with a lot of beaches.

Mai: What a beautful place!

Tom: Yes, its beaches are very clean.

Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!

Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?

Mai: Yeah… on the River Thames. It’s a landmark of London.

Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.

Mai: You’re lucky to visit many places.

Tom: I am. What about you holidays?

Mai: Here are some photos of mine. This is…

Dịch

Mai: Tom, đây có phải là những bức ảnh chụp ngày nghỉ của bạn không?

Tom: Đúng vậy. Đây là Sydney, một thành phố ở Úc.

Mai: Nó như thế nào?

Tom: Rất thú vị với rất nhiều bãi biển.

Mai: Thật là một nơi tuyệt đẹp!

Tom: Đúng vậy, những bãi biển của nó rất sạch.

Mai: Tuyệt vời. Ồ, đây là London. Trời không mưa phải không? Trông thời tiết thật tệ!

Tom: Đúng vậy, trời mưa suốt. Bạn có thấy Big Ben không?

Mai: Ừ … trên sông Thames. Đó là một địa danh của London.

Tom: Đúng vậy. Còn đây là Quảng trường Thời đại ở New York, đông đúc nhưng thú vị.

Mai: Bạn thật may mắn khi được đến thăm nhiều nơi.

Tom: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Mai: Đây là một số hình ảnh của tôi. Đây là…

II. Write the name of the cities in the correct place

Unit 9 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 2

Answer

1. New York

2. London

3. Sydney

III. Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them

Unit 9 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 3

Answer

1. c, d

2. a

3. b, e

IV. Match the cities with their landmark

Unit 9 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 4

Answer

1. c

2. d

3. a

4.b

V. GAME: what the city is it?

Example:

A :What’s & like?

B: It has beautful beaches.

C: Is it in Australia?

B: Yes, it is.

A’: lt’s Sydney.

B: Right.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9: Cities of the world sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222
Lượt xem: 42224222

2. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

3. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

4. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

5. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

6. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

7. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

8. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

9. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

10. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

11. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

12. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

13. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

14. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

15. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

16. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

17. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

18. Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4222

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started

Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
cách Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started
Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 9 Getting Started miễn phí

Scores: 4.9 (172 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Skills 2 Trang 33 Unit 9 Skills 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn