Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56

Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56

Hướng dẫn trả lời Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 chủ đề Our greener world trang 56 SGK Tiếng Anh 6 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh câu trả lời. Cùng với đó tài liệu sẽ giúp bạn ôn tập lại các kiến thức cần nhớ tại Tiếng Anh lớp 6 Unit 11.

Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Vocabulary Looking back Unit 11

Bài 1

Task 1 Add more words to the word webs below

(Thêm từ vào lưới từ bên dưới)

Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56 hình 2

Hướng dẫn giải:

Reduce: water, electricity, paper, gas, rubbish

Reuse: envelope, can, plastic bag, bottle, light bulb

Recycle: can, plastic box, book, plastic bag, newspaper

Tạm dịch:

Giảm: nước, điện, giấy, khí, rác

Tái sử dụng: phong bì, can, túi nhựa, chai, bóng đèn

Tái chế: có thể, hộp nhựa, sách, túi nhựa, báo

» Bài trước: Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Bài 2

Task 2. In pairs, ask and answer questions about the 3Rs.

(Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi về 3R.)

Example:

A: Can we reduce water use?

B: Yes, we can.

A: How?

B: Don’t take a bath.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Chúng ta có thể giảm sử dụng nước được không?

B: Vâng, chúng ta có thể

A: Làm cách nào?

B: Đừng tắm bồn.

Bài 3

Task 3. a. Complete the words or phrases.

(Hoàn thành các từ hoặc cụm từ sau.)

1. d___r___a____

2. a__ pollution

3. __t__ pollution

4. n___e pollution

5. _o__ pollution

Hướng dẫn giải:

1. deforestation: phá rừng

2. air pollution: ô nhiễm không khí

3. water pollution: ô nhiễm nước

4. noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

5. soil pollution: ô nhiễm đất

b.  Match each word or phrase from a with an effect below to make a sentence.

(Nối mỗi từ hoặc cụm từ ở phần a với một hậu quả bên dưới để tạo thành 1 câu hoàn chỉnh.)

Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56 hình 3

Hướng dẫn giải:

1  – b

Tạm dịch: nạn phá rừng làm cho nhà của thú vật không được chấp nhận.

2  – e

Tạm dịch: ô nhiễm không khí làm cho trái đất ấm hơn.

3  – a

Tạm dịch: ô nhiễm nước làm cho cá chết.

4   – c

Tạm dịch: ô nhiễm tiếng ồn gây ra các vấn đề về giấc ngủ.

5  – d

Tạm dịch: ô nhiễm đất gây thiếu lương thực.

Grammar Looking back Unit 11

Bài 4

Task 4. Write the correct form of each verb in brackets

(Viết dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc.)

1. If the Earth (be) _____ warmer, the sea level (rise) _____.

2. If the sea level (rise) _____, some countries (disappear) _____.

3. If we (reduce)  _____soil pollution, we (have) _____ enough food to eat.

4. If we  _____ (not have) enough food, we (be) _____ hungry.

5. If we (be) _____ hungry, we (be) _____ tired.

Hướng dẫn giải:

1. is; will rise

Tạm dịch: Nếu Trái đất nóng hơn, mực nước biển sẽ dâng cao.

2. rises; will disappear

Tạm dịch: Nếu mực nước biển dâng cao, và đất nước sẽ biến mất.

3. reduce; will have

Tạm dịch: Nếu chúng ta giảm việc ô nhiễm đất, chúng ta sẽ có đủ thức ăn để ăn.

4. don’t have; will be

Tạm dịch: Nếu chúng ta không có đủ thức ăn, chúng ta sẽ đói.

5. are; will be

Tạm dịch: Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ mệt.

Bài 5

Task 5 Combine each pair of sentences below make a conditional sentence – type 1.

(Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành câu điều kiện loại 1.)

1. Students recycle and use recycled materials. They save energy.

2. We use the car all the time. We make the air dirty.

3. You save electricity. You turn off your computer when you don’t use it.

4. People stop using so much energy. They want to save the environment.

5. You see a used can in the road. What will you do?

Hướng dẫn giải:

1.  If students recycle and use recycled materials, they will save energy.

Tạm dịch: Nếu những học sinh tái chế và sử dụng những nguyên liệu được tái chế, thì chúng sẽ tiết kiệm năng lượng.

2.   If we use the car all the time, we will make the air dirty.

Tạm dịch: Nếu chúng ta sử dụng xe hơi mọi lúc, chúng ta sẽ làm bẩn không khí.

3.   If you turn off your computer when you don’t use it, you will save electricity.

Tạm dịch: Nếu bạn tắt máy tính của bạn khi bạn không dùng, bạn sẽ tiết kiệm điện.

4.   People will stop using so much energy if they want to save the environment.

Tạm dịch: Con người sẽ ngừng sử dụng nhiều năng lượng nếu họ muốn bảo lệ môi trường.

5.   If you see a used can in the road, what will you do?

Tạm dịch: Nếu bạn thấy một cái lon đã dùng ở trên đường, bạn sẽ làm gì?

Communication Looking back Unit 11

Bài 6

Task 6. Work in groups. Interview three classmates arte note down their answers. Share their answers with the class.

(Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn 3 bạn học và ghi chú các câu trả lời. Chia sẻ câu trả lời với lớp.)

What will you do if you have some used plastic bottles at home? If you want to save electricity at home, what will you do? If you want to reduce rubbish at home, what will you do?
Student A _________ _________
Student B _________ _________
Student C _________ _________

Tạm dịch:

–   Bạn sẽ làm gì nếu bạn có những cái chai nhựa đã dùng rồi ở nhà?

–   Nếu bạn muốn tiết kiệm điện ở nhà, bạn sẽ làm gì?

–   Nếu bạn muốn giảm rác thải ở nhà, bạn sẽ làm gì?

» Bài tiếp theo: Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
cách Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 miễn phí

Scores: 5 (59 votes)

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 Tiếng Anh 6 Unit 11: Looking Back Soạn Anh 6 trang 56 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 Tiếng Anh 6 Unit 11: Looking Back Soạn Anh 6 trang 56 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Tiếng Anh 6 Unit 11: Looking Back giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 56 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 11: Our Greener World. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 11 lớp 6 bám sát theo chương trình trong SGK Global Success 6 – Tập 2. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài 1

Add more words to the word webs below. (Thêm nhiều từ hơn vào web từ bên dưới.)

Add more words to the word webs below

Trả lời:

– Reduce: plastic bags, clothes, plastic bottles, water, noise,…

(Giảm thiểu: túi ni lông, quần áo, chai nhựa, nước, tiếng ồn, …)

– Reuse: Plastic bottles, glass, paper, clothes, …

(Tái sử dụng: chai nhựa, thủy tinh, giấy, quần áo,…)

– Recycle: glass, plastic bottles, glass, paper, …

(Tái chế: thủy tinh, chai nhựa, thủy tinh, giấy …)

Bài 2

Write a / an or the(Điền a, an hoặc the.)

1. If I see ………. dog, I will run away.

2. Does your town have ………… at gallery?

3. …………….. Moon is bright tonight.

4. There is a big temple in the town………… temple is very old.

5. – Is your mother…………. teacher?

– No, she isn’t. She’s ……….. artist.

Trả lời:

1. a 2. an 3. The 4. The 5. a/ an

1. If I see a dog, I will run away.

(Nếu tôi nhìn thấy một con chó, tôi sẽ bỏ chạy.)

2. Does your town have an art gallery?

(Thị trấn của bạn có một phòng trưng bày nghệ thuật không?)

3. The Moon is bright tonight.

(Đêm nay trăng sáng.)

4. There is a big temple in the town. The temple is very old.

(Có một ngôi đền lớn trong thị trấn. Ngôi đền rất cổ.)

5. – Is your mother a teacher? – No, she isn’t. She’s an artist.

(Mẹ bạn có phải là giáo viên không? – – Không. Mẹ mình là một nghệ sĩ.)

Bài 3

Write the correct form of each verb in brackets. (Viết dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc.)

1. If they (build) ………. an airport here, it (be) ………… very noisy.

2. People (save) ……… the environment if they (reuse) ………. old items.

3. If we (grow) ……..trees, our school (be) ……… greener.

4. If we (not have)………. enough food. We (be) …….. hungry.

5. If we (be)………… hungry, we (be) …… tired.

Trả lời:

1. build/ will be 2. will save/ reuse 3. grow/ will be 4. don’t have/ will be 5. are/ will be

1. If they build an airport here, it will be very noisy.

(Nếu họ xây sân bay ở đây, sẽ rất ồn ào.)

2. People will save the environment if they reuse old items.

(Mọi người sẽ cứu giúp môi trường nếu họ sử dụng lại những món đồ cũ.)

3. If we grow trees, our school will be greener.

(Nếu chúng ta trồng cây, trường học của chúng ta sẽ xanh hơn.)

4. If we don’t have enough food. We will be hungry.

(Nếu chúng ta không có đủ thức ăn. Chúng tôi sẽ đói.)

5. If we are hungry, we will be tired.

(Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ mệt mỏi.)

Bài 4

Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence. (Kết hợp từng cặp câu dưới đây để tạo thành câu điều kiện loại 1.)

1. We walk or cycle. We are healthy.

(Chúng tôi đi bộ hoặc đạp xe. Chúng tôi khỏe mạnh.)

2. We use the car all the time. We make the air dirty.

(Chúng tôi sử dụng xe mọi lúc. Chúng ta làm cho không khí bẩn.)

3. You reuse paper. You save trees.

(Bạn tái sử dụng giấy. Bạn cứu cây.)

4. You make noise. Your sister doesn’t sleep.

(Bạn làm ồn. Em gái của bạn không ngủ.)

5. I see a used bottle on the road. I put it in the bin.

(Tôi nhìn thấy một cái chai đã qua sử dụng trên đường. Tôi cho nó vào thùng rác.)

Trả lời:

1. If we walk or cycle, we will be healthy.

(Nếu chúng ta đi bộ hoặc đạp xe, chúng ta sẽ khỏe mạnh.)

2. If we use the car all the time, we will make the air dirty.

(Nếu chúng ta sử dụng xe mọi lúc, chúng ta sẽ làm cho không khí bị bẩn.)

3. If you reuse paper, you will save trees.

(Nếu bạn tái sử dụng giấy, bạn sẽ cứu được được cây cối.)

4. If you make noise, you sister won’t sleep.

(Nếu bạn làm ồn, em gái của bạn sẽ không ngủ.)

5. If I see a used bottle on the road, I will put it in the bin.

(Nếu tôi nhìn thấy một cái chai đã qua sử dụng trên đường, tôi sẽ bỏ nó vào thùng.)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888
Lượt xem: 68886888

2. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

3. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

4. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

5. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

6. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

7. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

8. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

9. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

10. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

11. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

12. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

13. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

14. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

15. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

16. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

17. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

18. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
cách Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Looking Back Trang 56 miễn phí

Scores: 4.6 (173 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn