Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Giải bài tập Unit 12 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 Getting Started

Hướng dẫn học Unit 12: Robots nằm trong bộ tài liệu giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

I. Listen and read

Nick: Dr Adams! Can you tell us about the robots in the show, please?

Dr Adams: Sure. This is H8, a home robot. It can do the dishes, iron clothes, put toys away…

Nick: It looks very useful!

Dr Adams: Yes, it can even make meals.

Phong: Look! That’s biggest robot in the show.

Dr Adams: Right, it’s WB2, a worker robot, it’s the strongest and faster robot here.

Nick: What can it do?

Dr Adams: It can move heavy things or repair broken machines.

Nick: And what is this?

Dr Adams: It’s Shifa, a doctor robot. It’s the smartest robot. It can help sich people and do many things like humans.

Dịch

Nick: Tiến sĩ Adams! Chú có thể cho chúng cháu biết về các robot trong buổi trình diễn được không?

Tiến sĩ Adams: Chắc chắn rồi. Đây là H8, một robot gia đình. Nó có thể rửa bát, ủi quần áo, cất đồ chơi …

Nick: Nó trông rất hữu ích!

Tiến sĩ Adams: Đúng vậy, nó thậm chí có thể nấu ăn.

Phong: Nhìn kìa! Đó là robot lớn nhất trong buổi trình diễn.

Tiến sĩ Adams: Đúng rồi, đó là WB2, một robot công nhân, nó là robot mạnh nhất và nhanh hơn ở đây.

Nick: Nó có thể làm gì?

Tiến sĩ Adams: Nó có thể di chuyển những thứ nặng hoặc sửa chữa máy móc bị hỏng.

Nick: Và đây là gì?

Tiến sĩ Adams: Đó là Shifa, một robot bác sĩ. Đó là robot thông minh nhất. Nó có thể giúp đỡ mọi người và làm nhiều việc giống như con người.

II. Read the conversation again and tick (“) T (True) or F (False)

T

F

1. H8 is a very useful robot.          
2. WB2 can’t repair broken machines.
3. Shifa is a doctor robot.
4. H8 is the fastest in the robot show.
5. Shifa is very smart.

Answer

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

III. Complete the following sentences, using the adjectives in the box.

fast      smart       useful    heavy      strong

1. My dad bought me a very……….. home robot last week. It helps me to do many household chores.

2. This is a very ……….. car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

3. He’s very ………………. He can move a big car!

4. They’re making a very …………  robot. It can understand 30 languages.

5. The table is too ………… for me to move on my own.

Answer

1. useful

=> My dad bought me a very useful home robot last week. It helps me to do many household chores.

2. fast

=> This is a very fast car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

3. strong

=> He’s very strong. He can move a big car!

4. smart

=> They’re making a very smart.  robot. It can understand 30 languages.

5. heavy

=> The table is too heavy for me to move on my own.

IV. Match the following activities with the pictures

a. iron clothes

b. make meals

c. move heavy things

d. do the dishes

e. repair a broken machine

f. put toys away

Answer

1. b

2. c

3. e

4. d

5. f

6. a

V. GAME: Miming

Work in groups. a student mimes one of the activities in 4 and the others try to guess. Then swap

Answer

Học sinh tham gia trò chơi trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333
Lượt xem: 83338333

2. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

3. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

4. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

5. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

6. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

7. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

8. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

9. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

10. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

11. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

12. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

13. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

14. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

15. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

16. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

17. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

18. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8333

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
cách Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started miễn phí

Scores: 4.1 (74 votes)

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started Tiếng Anh 6 Unit 12: Getting Started Soạn Anh 6 trang 58, 59 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started Tiếng Anh 6 Unit 12: Getting Started Soạn Anh 6 trang 58, 59 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Tiếng Anh 6 Unit 12: Getting Started giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 58, 59 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 12: Robots. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 12 lớp 6 bám sát theo chương trình trong SGK Global Success 6 – Tập 2. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Bài 1

Listen and read. (Lắng nghe và lặp lại.)

At an International Robot Show

Nick: Dr Adams! Can you tell us about the robots in the show, please?

Dr Adams: Sure. This is H8, a home robot. It can do the dishes, iron clothes, put toys away…

Nick: It looks very useful!

Dr Adams: Yes, it can even make meals.

Phong: Look! That’s the biggest robot in the show.

Dr Adams: Right, it’s WB2, a worker robot, it’s the strongest and faster robot here.

Nick: What can it do?

Dr Adams: It can move heavy things or repair broken machines.

Nick: And what is this?

Dr Adams: It’s Shifa, a doctor robot. It’s the smartest robot. It can help sick people and do many things like humans.

At an International Robot Show

Hướng dẫn dịch:

Tại triển lãm người máy quốc tế

Nick: Tiến sĩ Adams! Chú có thể cho chúng cháu biết về các robot trong buổi trình diễn được không?

Tiến sĩ Adams: Chắc chắn rồi. Đây là H8, một robot gia đình. Nó có thể rửa bát, ủi quần áo, cất đồ chơi …

Nick: Nó trông rất hữu ích!

Tiến sĩ Adams: Đúng vậy, nó thậm chí có thể nấu ăn.

Phong: Nhìn kìa! Đó là robot lớn nhất trong buổi trình diễn.

Tiến sĩ Adams: Đúng rồi, đó là WB2, một robot công nhân, nó là robot mạnh nhất và nhanh hơn ở đây.

Nick: Nó có thể làm gì?

Tiến sĩ Adams: Nó có thể di chuyển những thứ nặng hoặc sửa chữa máy móc bị hỏng.

Nick: Và đây là gì?

Tiến sĩ Adams: Đó là Shifa, một robot bác sĩ. Đó là robot thông minh nhất. Nó có thể giúp đỡ mọi người và làm nhiều việc giống như con người.

Bài 2

Read the conversation and tick (✓ ) T (True) or F (False).  (Đọc bài hội thoại và đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).)

T

F

1. H8 is a very useful robot. (H8 là một robot rất hữu ích.)

2. WB2 can’t repair broken machines. (WB2 không thể sửa chữa máy bị hỏng.)

3. Shifa is a doctor robot. (Shifa là một robot bác sĩ.)

4. H8 is the fastest in the robot show. (H8 nhanh nhất trong triển lãm robot.)

5. Shifa is very smart. (Shifa rất thông minh.)

Trả lời:

1. T 2. F 3. T 4. F 5. T

Bài 3

Complete the following sentences, using the adjectives in the box. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng các tính từ trong hộp.)

fast     smart     useful     heavy    strong

1. My dad bought me a very ________ home robot last week. It helps me to do many household chores.

2. This is a very ________ car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

3. He’s very ________. He can move a big car!

4. They’re making a very ________ robot. It can understand 30 languages.

5. The table is too ________ for me to move on my own.

Trả lời:

1. useful 2. fast 3. strong 4. smart 5. heavy

1. My dad bought me a very useful home robot last week. It helps me to do many household chores.

(Bố tôi đã mua cho tôi một con rô bốt rất hữu ích vào tuần trước. Nó giúp tôi làm nhiều việc nhà.)

2. This is a very fast car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

(Đây là một chiếc xe rất nhanh. Nó có thể di chuyển với tốc độ 300 km một giờ.)

3. He’s very strong. He can move a big car!

(Đây là một chiếc xe rất nhanh. Nó có thể di chuyển với tốc độ 300 km một giờ.)

4. They’re making a very smart robot. It can understand 30 languages.

(Họ đang làm một người máy rất thông minh. Nó có thể hiểu 30 ngôn ngữ.)

5. The table is too heavy for me to move on my own.

(Bàn quá nặng để tôi có thể tự di chuyển.)

Bài 4

Match the following activities with the pictures. (Nối các hoạt động sau với các hình ảnh.)

a. iron clothes

b. make meals

c. move heavy things

d. do the dishes

e. repair a broken machine

f. put toys away

Robot

Trả lời:

1. b 2. c 3. e
4. d 5. f 6. a

Bài 5

GAME: Miming. (Trò chơi: Diễn tả không nói)

Work in groups. A student mimes one of the activities in 4 and the others try to guess. Then swap. (Làm việc nhóm. Một học sinh bắt chước một trong các hoạt động trong 4 hoạt động và những học sinh khác cố gắng đoán. Sau đó hoán đổi.)

Example:

A: What am I doing? (Tôi đang làm gì đây?)

B: You’re doing the dishes. (Bạn đang rửa chén/ bát.)

A: Yes, that’s right. / No, try again. (Vâng, đúng rồi. / Không, thử lại nhé.)

Trả lời:

A: What am I doing? (Tôi đang làm gì đây?)

B: You’re moving heavy things. (Bạn đang di chuyển đồ vật nặng.)

A: Yes, that’s right. (Vâng, đúng vậy.)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555
Lượt xem: 45554555

2. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

3. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

4. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

5. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

6. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

7. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

8. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

9. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

10. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

11. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

12. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

13. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

14. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

15. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

16. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

17. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

18. Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
cách Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started
Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12: Robots Getting Started miễn phí

Scores: 4.9 (95 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn