Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back Looking back Unit 3 lớp 7 trang 34 SGK Tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back Looking back Unit 3 lớp 7 trang 34 SGK Tiếng Anh

Hướng dẫn trả lời Looking back Unit 3 lớp 7 trang 34 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Looking back Unit 3 lớp 7 Community Service để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Looking back Unit 3 lớp 7

Vocabulary Looking back Unit 3 lớp 7

Bài 1

Task 1. Match the verbs in blue with the correct words in the box

(Nối những động từ màu xanh với những từ đúng trong khung.)

donate

provide

help

evening classes

food

care

the community

books

education

homeless people

clothing

attention

the elderly

blood

the disabled

Đáp án: 

Looking back Unit 3 lớp 7 trang 34

Tạm dịch: 

– quyên góp: thức ăn, sách, quần áo, máu

– cung cấp: các lớp học buổi tối, thức ăn, sự chăm sóc, sách, giáo dục, quần áo, sự chú ý

– giúp đỡ: cộng đồng, người vô gia cư, người già, người tàn tật

» Bài trước: Skills 2 Unit 3 lớp 7

Bài 2

Task 2. Circle the best answer.

(Khoanh tròn câu trả lời hay nhất)

1. Because Minh has ever/never/ago worked for a charity shop, he really wants to do it.

2. Already/Last week/So far we visited sick children in Viet Duc Hospital.

3. Nhung has already/many times/ever finished all the homework.

4. Have you read that book yet/ever/never?

5. Yes, I finished it three times/so far/yesterday.

Đáp án: 

1. never

Tạm dịch:Bởi vì Minh chưa từng làm việc cho một cửa hàng từ thiện, nên anh ấy thực sự muốn làm.

2. last week

Tạm dịch: Tuần rồi chúng tôi đã thăm trẻ em bị bệnh ở Bệnh viện Việt Đức.

3. already

Tạm dịch: Nhung vừa hoàn thành tất cả bài tập về nhà.

4. yet

Tạm dịch: Bạn đã đọc cuốn sách đó chưa?

5. yesterday

Tạm dịch: Vâng, tôi đã hoàn thành nó hôm qua.

Bài 3

Task 3. Put the verbs in the past simple or the present perfect.

(Đặt động từ thành thì quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn.)

1. He thinks she’s the most kind-hearted girl he _____ ever (meet)_____.

2. She (visit) _____ Hue when she was a child.

3. She (visit) _____ Hue once.

4. How many plays _____ Shakespeare (write)_____?

5. How many plays _____ she (write) _____ so far?

Đáp án: 

1. has ever met

Tạm dịch: Anh ấy nghĩ cô ấy là cô gái tốt bụng nhất mà anh ấy từng gặp.

2. visited

Tạm dịch:Cô ấy đã thăm Huế khi cô ấy còn nhỏ.

3. has visited

Tạm dịch:Cô ấy đã thăm Huế một lần.

4. did Shakespeare write

Tạm dịch: Shakespeare đã viết bao nhiêu vở kịch?

5. has she written

Tạm dịch: Cho đến giờ cô ấy đã viết bao nhiêu vở kịch?

Bài 4

Task 4. Finish the sentences below.

(Hoàn thành các câu bên dưới.)

1. They’ve decided to buy that car because _____.

2. Put on your warm coat because_____.

3. We like her because_____.

4. Let’s help the street children because_____.

5. Because she loves her students,_____.

Đáp án: 

1.  the engine is very good

Tạm dịch:Họ đã quyết định mua xe hơi đó vì động cơ rất tốt.

2.   it is going to be cold this evening

Tạm dịch:Mặc áo khoác ấm vào vì tối nay trời sẽ lạnh đó.

3.   she’s kind

Tạm dịch:Anh ấy thích cô ấy bởi vì cô ấy tốt bụng.

4.   they are not as lucky as we are

Tạm dịch:Chúng ta hãy giúp đỡ trẻ em đường phô” bởi vì trẻ không may như chúng ta.

5.   she works very hard to improve her teaching

Tạm dịch:Bởi vì cô ấy yêu thương học sinh của cô ấy, nên cô ấy làm việc rất chăm chỉ để cải thiện việc dạy học của mình

Communication Looking back Unit 3 lớp 7

Bài 5

Task 5. Role-piay. Student A is a reporter and student B is a volunteer. Student A asks the questions and writes down student B’s answers. Then swap your roles. Use the following questions as prompts:

(Đóng vai. Học sinh A là một phóng viên và học sinh B là một tình nguyện viên. Học sinh A hỏi những câu hỏi và viết xuấng những câu trả lời của học sinh B. Sau đó đổi vai. Sử dụng những câu hỏi sau như là gợi ý:)

  • When did you start working for your organisation?
  • Why did you decide to volunteer?
  • What have you done so far with (name of organisation)?
  • Was there anything that made you happy with your work last month?

Student A

You joined Our Town 6 months ago because you wanted to introduce Vietnamese culture to foreigners, and to practise English. You have given tours in English, and helped visitors to play traditional Vietnamese games. Last month you felt happy when you received a thank-you letter from two Australian visitors who liked the tours very much.

Student B

You joined Big Heart 2 years ago because you wanted to help people in hospital. You have donated blood twice, and given presents to sick children. Last month you felt happy when you made a Mid-Autumn Festival lantern yourself and gave it to a little girl in hospital who loved it so much.

Đáp án: 

Student A

A: When did you start working for your organization, Our Town?

B: I joined 6 months ago.

A: Why did you decide to volunteer?

B: Because I wanted to introduce Vietnamese culture to foreigners, and to practice English.

A: What have you done so far with Our Town?

B: We’ve given tours in English, and helped visitors play traditional Vietnamese games.

A: Was there anything that made you happy with your work last month?

B: Last month we felt happy when we received a thank you letter from two Australian visitors who liked the tours very much.

Student B

A: When did you start working for your organization, Big Heart 2?

B: 2 years ago.

A: Why did you decide to volunteer?

B: Because I want to help people in hospital.

A: What have you done so far with Big Heart 2?

B: We donated blood twice, and given presents to sick children.

A: Was there anything that made you happy with your work last month?

B: Last month we felt happy when we made a Mid-Autumn Festival lantern ourself and gave it to a little girl in hospital who loved it so much.

Tạm dịch:

Học sinh A

Bạn tham gia chương trình Phố số 6 của chúng tôi cách đây 6 tháng bởi vì bạn muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam cho khách du lịch, và thực hành tiếng Anh. Bạn đã dẫn 4 tour bằng tiếng Anh, và giúp khách tham quan chơi những trò chơi của truyền thông Việt Nam. Tháng rồi, bạn cảm thấy hạnh phúc khi bạn nhận được một lá thư cảm ơn từ hai khách tham quan người Úc vốn rất thích các tour

A: Bạn bắt đầu làm cho tổ chức của bạn, Phố chúng tôi từ khi nào?

B: Tôi đã tham gia cách đây 6 tháng.

A: Tại sao bạn quyết định làm tình nguyện?

B: Bởi vì tôi muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến người nước ngoài, và thực hành tiếng Anh.

A: Cho đến giờ bạn đã làm gì với Phố chúng tôi?

B: Chúng tôi đã đem đến những tour du lịch bằng tiếng Anh, và giúp khách tham quan chơi những trò chơi truyền thống Việt Nam.

A: Có điều gì làm bạn hạnh phúc với công việc của bạn vào tháng rồi không?

B: Tháng rồi, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được bức thư cảm ơn từ hai khách tham quan Úc vốn rất thích tour.

Học sinh B

Bạn đã tham gia chương trình Trái tim lớn 2 cách đây 2 năm bởi vì bạn muốn giúp người ta trong bệnh viện. Bạn đã hiến máu hai lần, và tặng quà cho trẻ em bị bệnh. Tháng rồi bạn cảm thấy vui khi bạn tự tay làm lồng đèn tết Trung thu và tặng nó cho một em gái nhỏ ở khách sạn vốn rất thích nó.

A: Bạn đã bắt đầu làm việc cho tổ chức của bạn, Trái Tim Lớn 2 từ khi nào?

B: Cách đây 2 năm.

A: Tại sao bạn quyết định làm tình nguyện?

B: Bởi vì tôi muốn giúp mọi người trong bệnh viện.

A: Bạn đã làm gì với Trái Tim Lớn 2?

B: Chúng tôi đã hiến máu hai lần và tặng quà cho trẻ em bị bệnh.

A: Có điều gì làm bạn hạnh phúc với công việc của bạn vào tháng rồi không?

B: Tháng rồi chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi chúng tôi chúng tôi làm lồng đèn Trung thu và tặng cho một em gái nhỏ trong bệnh viện vốn rất thích nó.

» Bài tiếp theo: Project Unit 3 lớp 7

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Looking back Unit 3 lớp 7 trang 34 SGK Tiếng Anh 7 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000
Lượt xem: 50005000

2. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

3. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

4. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

5. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

6. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

7. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

8. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

9. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

10. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

11. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

12. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

13. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

14. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

15. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

16. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

17. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

18. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
cách Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back miễn phí

Scores: 4.9 (119 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Hoàn Cảnh Sáng Tác Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back Tiếng Anh 7 Unit 3: Looking Back Soạn Anh 7 trang 36 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back Tiếng Anh 7 Unit 3: Looking Back Soạn Anh 7 trang 36 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 7 Unit 3: Looking Back giúp các em học sinh lớp 7 nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 36 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 3: Community Service trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 3 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Bài 1

Complete the table with the words and phrases from the box. (Hoàn thành bảng với các từ và cụm từ trong ô.)

homeless   children   food   litter  the elderly  bottles  books

help

pick up

donate

Gợi ý trả lời:

help (giúp đỡ)

pick up (nhặt)

donate (quyên góp)

– homeless children (trẻ vô gia cư)

– the elderly (người già)

– bottles (chai lọ)

– litter (rác)

– food (đồ ăn)

– books (sách)

Bài 2

Complete each sentence with one phrase from 1. Remember to use the correct forms of the verbs. (Hoàn thành mỗi câu với một cụm từ ở bài 1. Nhớ sử dụng các dạng đúng của động từ.)

1. The club ______ to some poor farmers last week.

2. Yesterday, we _______ around our area and recycled them.

3. We ______ summer. do the cleaning last.

4. Last month, our club to the community library.

5. In our recent project, we ______ learn to read and write.

Gợi ý trả lời:

1. The club donated food to some poor farmers last week.

(Câu lạc bộ đã quyên góp đồ ăn cho một vài nông dân nghèo tuần trước.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn “last week”: donate => donated

2. Yesterday, we picked up bottles around our area and recycled them.

(Hôm qua, chúng tôi đã nhặt chai lọ xung quanh khu vực của chúng tối và tái chế chúng.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn “yesterday”: pick => picked

3. We helped the elderly do the cleaning last summer.

(Chúng tôi đã giúp người già dọn dẹp vào mùa hè năm ngoái.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn “last summer”: help => helped

4. Last month, our club donated books to the community library.

(Tháng trước, câu lạc bộ của chúng tôi đã quyên góp sách cho thư viện cộng đồng.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn “last month”: donate => donated

5. In our recent project, we helped homeless children learn to read and write.

(Trong dự án gần đây của chúng tôi, chúng tôi đã giúp trẻ vô gia cư học đọc và viết.)

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu dùng thì quá khứ đơn: help => helped

Bài 3

Use the correct form of the verbs from the box to complete the passage.  (Sử dụng dạng đúng của các động từ trong hộp để hoàn thành đoạn văn.)

donate      collect      have     sell       go

Warm Clothes is a famous volunteer group in Viet Nam. Its members are both parents and their children. Last year, they (1) ________ many activities to help their community. The group (2) _______ clothes and sent them to poor people in rural areas. The parents taught their children to make things from bamboo and bottles. They then (3) ________ these to buy books, and (4) _________ them to village children. They also (5) ________ to the villages and tutored small kids there. They really brought love to those small villages.

Gợi ý trả lời:

1. had 2. collected 3. sold 4. donated 5. went

Warm Clothes is a famous volunteer group in Viet Nam. Its members are both parents and their children. Last year, they (1) had many activities to help their community. The group (2) collected clothes and sent them to poor people in rural areas. The parents taught their children to make things from bamboo and bottles. They then (3) sold these to buy books, and (4) donated them to village children. They also (5) went to the villages and tutored small kids there. They really brought love to those small villages.

Giải thích:

Cả đoạn văn nói về sự việc đã xảy ra trong quá khứ, dấu hiệu nhận biết “last year” nên tất cả động từ đều dùng thì quá khứ đơn.

(1) Động từ bất quy tắc: have => had

(2) Động từ có quy tắc: collect => collected

(3) Động từ bất quy tắc: sell => sold

(4) Động từ có quy tắc: donate => donated

(5) Động từ bất quy tắc: go => went

Tạm dịch:

“Áo Ấm” là một nhóm tình nguyện nổi tiếng tại Việt Nam. Các thành viên của đều là cha mẹ và con cái của họ. Năm ngoái, họ đã có nhiều hoạt động để giúp đỡ cộng đồng của mình. Nhóm đã quyên góp quần áo và gửi đến những người nghèo ở vùng nông thôn. Các bậc cha mẹ đã dạy con cái của họ làm những thứ từ tre và chai lọ. Sau đó, họ bán những thứ này để mua sách, và tặng chúng cho trẻ em trong làng. Họ cũng đến các ngôi làng và dạy kèm cho những đứa trẻ nhỏ ở đó. Họ thực sự đã mang tình yêu đến với những ngôi làng nhỏ bé ấy.

Bài 4

Write full sentences about the activities the students did to help their community last year. (Viết các câu đầy đủ về các hoạt động mà học sinh đã làm để giúp đỡ cộng đồng trong năm ngoái.)

1. Mi: singing and dancing for the elderly at a nursing home

(múa hát cho người già ở viện dưỡng lão)

2. Mark and his friends: collecting books and setting up a community library

(Mark và những người bạn của anh ấy: thu gom sách và thành lập thư viện cộng đồng)

3. Lan and Mai: growing and donating vegetables to a primary school

(trồng và quyên tặng rau cho trường tiểu học)

4. Minh and his friends: giving food to young patients in a hospital

(Minh và các bạn: tặng thức ăn cho bệnh nhân nhỏ tuổi trong bệnh viện)

5. Tom: making and sending postcards to the elderly at Christmas

(làm và gửi bưu thiếp cho người già vào lễ Giáng sinh)

Gợi ý trả lời:

1. Mi sang and danced for the elderly at a nursing home.

(Mi hát và múa cho các cụ già ở viện dưỡng lão.)

Giải thích:

– sing => sang

– dance => danced

2. Mark and his friends collected books and set up a community library.

(Mark và bạn bè của anh ấy đã sưu tầm sách và thành lập một thư viện cộng đồng.)

Giải thích:

– collect => collected

– set => set

3. Lan and Mai grew and donated vegetables to a primary school.

(Lan và Mai trồng và tặng rau cho một trường tiểu học.)

Giải thích:

– grow => grew

– donate => donated

4. Minh and his friends gave food to young patients in a hospital.

(Minh và các bạn phát đồ ăn cho bệnh nhân nhỏ tuổi trong bệnh viện.)

Giải thích: give => gave

5. Tom made and sent postcards to the elderly at Christmas.

(Tom đã làm và gửi bưu thiếp cho người già tại Christmas.)

Giải thích:

– make => made

– send => sent

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111
Lượt xem: 51115111

2. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

3. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

4. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

5. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

6. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

7. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

8. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

9. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

10. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

11. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

12. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

13. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

14. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

15. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

16. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

17. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

18. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back

Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
cách Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 3 Looking Back miễn phí

Scores: 4.2 (183 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Cảm Nhận Về Bức Tranh Phố Huyện Lúc Về Đêm Cảm nhận bức tranh phố huyện trong Hai đứa trẻ - Thạch Lam

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn