Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 6 Unit 11: Getting Started Soạn Anh 6 trang 48, 49 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 6 Unit 11: Getting Started Soạn Anh 6 trang 48, 49 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Tiếng Anh 6 Unit 11: Getting Started giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 48, 49 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 11: Our Greener World. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 11 lớp 6 bám sát theo chương trình trong SGK Global Success 6 – Tập 2. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Bài 1

Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Let’s go green

Mi: Hi, Nick.

Nick: Hello Mi.

Mi: You’ve bought a lot of things.

Nick: Yes. We’re going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, Mi?

Mi: I’m buying some eggs. Hey, what’s this?

Nick: It’s a reusable shopping bag.

Mi: Do you always use it?

Nick: Yes. It’s better than a plastic one. If we use this kind of bag, we will help the environment.

Mi: I see. I’ll buy one for my mum. Where can I buy one?

Nick: At the check-out. By the way, you’re also green. You’re cycling.

Mi: You’re right. If more people cycle, the air will be cleaner. Right?

Nick: Yes. Oh, it’s 5 o’clock already. I have to go now. See you later.

Mi: See you, Nick. Bye.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Cậu mua nhiều thứ thật.

Nick: Vâng. Ngày mai chúng mình sẽ đi dã ngoại. Bạn đang làm gì ở siêu thị vậy, Mi?

Mi: Mình đang mua một ít trứng. Đây là gì?

Nick: Đó là một chiếc túi mua sắm có thể tái sử dụng.

Mi: Bạn có hay sử dụng nó không?

Nick: Có chứ. Nó tốt hơn túi nhựa. Nếu chúng ta sử dụng loại túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một cái cho mẹ. Mình có thể mua một cái ở đâu nhỉ?

Nick: Ở quầy thanh toán. À này, bạn cũng sống xanh đó. Bạn đang đi xe đạp.

Mi: Bạn nói đúng. Nếu nhiều người đạp xe hơn, không khí sẽ sạch hơn. Đúng không?

Nick: Đúng vậy. Ồ, đã 5 giờ rồi. Mình phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại.

Mi: Hẹn gặp lại, Nick. Tạm biệt.

Bài 2

Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than three words in each blank. (Đọc lại đoạn hội thoại. Hoàn thành các câu sau. Sử dụng không quá ba từ trong mỗi chỗ trống.)

1. Nick is going on ______ tomorrow.

2. The green shopping bag is better than the ______.

3. People can buy green bags at ______.

4. Mi wants to buy ______ bag for her mum.

5. Nick thinks that Mi is green because ______.

Trả lời:

1. Nick is going on a picnic tomorrow.

(Nick sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.)

2. The green shopping bag is better than the plastic one.

(Túi mua sắm tái sử dụng tốt hơn túi nhựa.)

3. People can buy green bags at the check-out.

(Mọi người có thể mua túi tái sử dụng khi trả phòng.)

4. Mi wants to buy a reusable bag for her mum.

(Mi muốn mua một chiếc túi có thể tái sử dụng cho mẹ.)

5. Nick thinks that Mi is green because she is cycling.

(Nick cho rằng Mi sống xanh vì cô ấy đang đi bằng xe đạp.)

Bài 3

Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B. (Dựa trên các ý tưởng trong đoạn hội thoại, hãy nối nửa đầu của câu ở cột A với nửa sau của câu ở cột B.)

A

B

1. Green bags are better

a. they will help the environment.

2. The air will be cleaner

b. than plastic bags.

3. If people use reusable bags for shopping,

c. if more people cycle.

Trả lời:

1. b

Green bags are better than plastic bags.

(Túi xanh tốt hơn túi nhựa.)

2. c

The air will be cleaner if wore people cycle.

(Không khí sẽ sạch hơn nếu mặc mọi người đi bằng xe đạp.)

3. a

If people use reusable bags for shopping they will help the environment.

(Nếu mọi người sử dụng những chiếc túi có giá trị để mua sắm, họ sẽ giúp ích cho môi trường.)

Bài 4

Match the pictures with the ways to help the environment. (Ghép các hình ảnh với các cách để giúp đỡ môi trường.)

a. planting trees and flowers (trồng cây và hoa)

b. picking up rubbish (nhặt rác)

c. cycling (đi xe đạp)

d. walking to school (đi bộ tới trường)

e. using reusable bags when shopping (sử dụng túi có thể tái sử dụng khi mua sắm)

Using reusable bags when shopping

Trả lời:

1 – c 2 – a 3 – b 4 – e 5 – d

Bài 5

Find someone who … Work in groups. Ask and answer to find someone who does the things in 4. (Hãy tìm người nào mà … làm việc nhóm. Hỏi và trả lời để tìm một người làm những việc trong câu 4.)

A: Do you plant trees? (Bạn có trồng cây không?)

B: No, I don’t. (Không, tôi không.)

A: Do you pick up rubbish? (Bạn có nhặt rác không?)

B: Yes, I do. (Vâng, tôi có.)

Trả lời:

A: Do you cycle? (Bạn có đạp xe không?)

B: No, I don’t. (Không, tôi không.)

A: Do you walk to school? (Bạn có đi bộ đến trường không?)

B: Yes, I do. (Vâng, tôi có.)

A: Do you use reusable bags when shopping? (Bạn có sử dụng túi tái sử dụng khi mua sắm không?)

B: Yes, I do. (Vâng, tôi có.)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started

Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
cách Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started
Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Unit 11 Getting Started miễn phí

Scores: 4.9 (97 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn