Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 Tiếng Anh 6 Unit 3: A Closer Look 2 Soạn Anh 6 trang 29 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 Tiếng Anh 6 Unit 3: A Closer Look 2 Soạn Anh 6 trang 29 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 6 Unit 3: A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 29, 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 3: My Friends trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 2 Unit 3 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 6 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Put the verb in brackets in the present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn.)

1. Nam (read) __________ a book now.

2. They (play) __________ football at the moment.

3. My sister (not make) __________ a sandwich at present.

4. I (go) __________ to the supermarket at the moment.

5. __________hey (talk) __________ about their new friends?

Đáp án:

1. is reading

2. are playing

3. isn’t making

4. am going

5. Are they talking

1. Nam is reading a book now.

(Bây giờ Nam đang đọc sách.)

2. They are playing football at the moment.

(Lúc này họ đang chơi đá bóng.)

3. My sister isn’t making a sandwich at present.

(Hiện tại em gái tôi không làm bánh sandwich.)

4. I am going to the supermarket at the moment.

(Vào lúc này tôi đang đi siêu thị.)

5. Are they talking about their new friends?

(Họ đang nói về những người bạn mới của họ à?)

Câu 2

Look at the pictures. Write sentences like the example. Use positive or negative present continuous verbs. (Nhìn các bức tranh. Viết câu giống như câu ví dụ. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của thì hiện tại tiếp diễn.)

Example: She’s talking to Mai. (talk)

(Ví dụ: Cô ấy đang nói chuyện với Mai.)

A Closer Look 2

1. Nam and Ba______________. (eat ice cream)

2. Lan and Trang______________. (take photos)

3. Ha______________. (write a letter)

4. Duong and Hung______________. (play badminton)

5. Phong______________. (draw a picture)

Đáp án:

1. Nam and Ba aren’t eating an ice cream.

(Nam và Ba không đang ăn kem.)

2. Lan and Trang are taking photos.

(Lan và Trang đang chụp ảnh.)

3. Ha is writing a letter.

(Hà đang viết thư.)

4. Duong and Hung aren’t playing badminton.

(Dương và Hưng không đang chơi cầu lông.)

5. Phong isn’t drawing a picture.

(Phong không đang vẽ tranh.)

Câu 3

Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer. (Làm việc theo cặp. Nhìn các bức tranh. Hỏi và trả lời.)

Example: (Ví dụ: )

Work in pairs

A: your sister/ make a cake?

=> Is your sister making a cake?

(Chị của bạn đang làm bánh à?)

B: Yes, she is.

(Ừm.)

1. A: your friend/ swim?

______________

B: ______________

2. A: they/ listen to music?

______________

B: ______________

3. A: Mi / play the piano?

______________

B: ______________

4. A: they/ learn English?

______________

B: ______________

5. A: your friends / cycle to school?

______________

B: ______________

Đáp án:

1. A: Is your friend swimming?

B: Yes, he is.

(Bạn của bạn đang bơi à? – Ừm.)

2. A: Are they listening the music?

B: No, they aren’t. They are having a picnic.

(Họ đang nghe nhạc à? – Không. Họ đang đi dã ngoại.)

3. A: Is Mi playing the piano?

B: No, she isn’t. She is doing karate.

(Mi đang chơi đàn dương cầm à? – Không. Bạn ấy đang tập võ karate.)

4. A: Are they learning English?

B: Yes, they are.

(Họ đang học tiếng Anh à? – Ừm.)

5. A: Are your friends cycling to school?

B: No, they aren’t. They are walking to school.

(Bạn của bạn đang đi xe đạp đến trường à? – Không. Họ đang đi bộ đến trường.)

Câu 4

Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn.)

1. My best friend (not walk) _________ to school every day. Sometimes she (cycle) _________.

2. Look! What_________he (play) _________?

3. _________ your friends (study) _________ in the library every afternoon?

4. I (write) _________ an email to my friend now.

5. He (not do) _________ his homework now. He (read) _________ .

Đáp án:

1. doesn’t walk/ cycles

2. is he playing

3. Do your friends study

4. am writing

5. isn’t doing/ is reading

1. My best friend doesn’t walk to school every day. Sometimes she cycles.

(Bạn thân nhất của tôi không đi bộ đến trường mỗi ngày. Đôi khi cô ấy đi xe đạp.)

2. Look! What is he playing?

(Xem kìa! Anh ta đang chơi trò gì vậy?)

3. Do your friends study in the library every afternoon?

(Bạn bè của bạn có học trong thư viện vào mỗi buổi chiều không?)

4. I am writing an email to my friend now.

(Bây giờ tôi đang viết một email cho bạn của tôi.)

5. He isn’t doing his homework now. He is reading.

(Bây giờ anh ấy không làm bài tập về nhà. Anh ấy đang đọc sách.)

Câu 5

Game: Charades. Take tums to mime different actions. Others guess what you are doing. (Trò chơi: Diễn tả và đoán. Lần lượt diễn tả các hành động khác nhau. Các học sinh khác đoán xem em đang làm gì?)

Example:

(Ví dụ:)

A: Are you dancing?

(Bạn đang nhảy múa à?)

B: No, I’m not.

(Không phải.)

C: Are you looking for something?

(Bạn đang tìm gì à?)

B: Yes, I am.

(Đúng rồi.)

Game: Charades

Đáp án:

A: Are you writing a letter?

(Bạn đang viết thư à?)

B: No, I’m not.

(Không phải.)

C: Are you doing your homework?

(Bạn đang làm bài tập về nhà à?)

B: Yes, I am.

(Đúng rồi.)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666
Lượt xem: 56665666

2. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

3. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

4. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

5. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

6. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

7. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

8. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

9. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

10. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

11. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

12. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

13. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

14. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

15. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

16. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

17. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

18. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
cách Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2 miễn phí

Scores: 4.5 (140 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn