Top 18+ Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 – Unit 10: Communication.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1

Nội dung phần này các em sẽ được học và luyện tập từ vựng và cách phát âm -ity, -itive.

Vocabulary

1. Choose words/ phrases from the box to describe the photos about other ways of communication.

Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 hình 1
Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 hình 2

Dịch

Chọn từ/ cụm từ trong khung để mô tả các bức tranh về những cách thức giao tiếp khác.

Answer

1. using music

2. using signs

3. leaving a note

4. painting a picture

5. communicating non-verbally with animals

6. using codes

7. sending flower

8. using body land

2. Communication technology. Match the words with the definitions.

Dịch

Công nghệ giao tiếp. Nối các từ với định nghĩa của chúng.

a. Một nhóm thảo luận trực tuyến mà trong đó bạc có thể để lại tin nhắn hoặc đăng câu hỏi.

b. Một điện thoại sử dụng một dây điện thoại để truyền tải.

c. Một thiết bị với một màn hình cảm ứng với chức năng tương tự như một máy tính, một máy chụp hình kỹ thuật số và một thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn cầu – Global Positioning System), ngoài một chiếc điện thoại.

d. Người ta tham gia vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến. Đàm thoại được gửi ngay lập tức và hiển thị cho mọi người ở đó.

e. Những hình thức đa phương tiện trong giao tiếp trên máy vi tính bao gồm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.

Answer

1 – d                        4 – c

2 – e                        5 – a

3 – b

3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far. Some can be put in more than one category. Can you add more ideas?

Dịch

Hoàn thành biểu đồ bằng những ví dụ về các hình thức giao tiếp mà bạn đã học cho đến bây giờ. Một số có thể được đặt vào nhiều hơn một loại. Bạn có thể bổ sung thêm ý tưởng không?

Answer

Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 hình 3

4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why?

Dịch

Tranh luận. Chọn ra một cặp hoặc nhiều hơn về các cách thức giao tiếp. Cách nào tốt hơn? Tại sao?

Answer

– Email vs Snail mail

=> I think email is better because it is so convenient and fast.

– Video conference vs F2F meeting

=> I think video conference is better because people don’t need to travel for a meeting.

– Mobile phone vs Landline phone

=> I think mobile phone is better because it is so convenient and people can bring them to everywhere.

Pronunciation

5. Mark the stress for the following words, then listen and repeat.

Audio 

Dịch

Đánh dấu trọng âm vào những từ sau, sau đó nghe và lặp lại.

Answer

1. com’petitive 2. in’finitive 3. re’petitive 4. ‘positive
5. a’bility 6. possi’bility 7. curi’osity 8. natio’nality

6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences. Then listen and check.

Audio 

Dịch

Điền vào chỗ trống bằng những từ trong phần 5 và thực hành đọc các câu. Sau đó nghe và kiểm tra.

Answer

1. nationality                        2. repetitive

3. competitive                      4. possibility

5. ability

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 10: Communication – A Closer Look 1 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

– Trọn bộ Tiếng anh 8 – 

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888
Lượt xem: 88888888

2. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

3. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

4. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

5. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

6. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

7. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

8. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

9. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

10. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

11. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

12. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

13. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

14. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

15. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

16. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

17. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

18. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
cách Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 A Closer Look One miễn phí

Scores: 4.7 (104 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ It Was So Cold He Went Out Without An Overcoat

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn