Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started Tiếng Anh 8 Unit 2: Getting Started Soạn Anh 8 trang 16, 17

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started Tiếng Anh 8 Unit 2: Getting Started Soạn Anh 8 trang 16, 17

Tiếng Anh 8 Unit 2 Getting Started giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 16, 17 để chuẩn bị bài Life in the countryside trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 2 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 8 Unit 2 Getting Started

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

Các câu sau là đúng hay sai?

Đáp án

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – T; 5 – T;

Hướng dẫn dịch

1. Nguyên đã không nghĩ cuộc sống ở miền quê có thể rất thú vị.

2. Nguyên không bao giờ tham gia cùng những cậu con trai trong việc chăn trâu.

3. Lúa được vận chuyển về nhà trên xe tải.

4. Nick muốn thăm miền quê vào mùa thu hoạch.

5. Nguyên nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố nhanh hơn cuộc sống ở miền quê.

b. Answer the following questions.

Trả lời các câu hỏi sau.

Đáp án

1 – He’s in the countryside.

2 – Right on his first day here.

3 – It’s big and colorful.

4 – He is probably staying with his grandfather.

5 – Yes, he does.

c. Complete the sentences with the words in the box. Hoàn thành câu với các từ trong khung.

Đáp án

1 – colourful; 2 – move slowly; 3 – harvest time;

4 – paddy field; 5 – herding; 6 – buffalo-drawn cart;

Hướng dẫn dịch

1. Khi một thứ có nhiều màu sắc sáng, nó thì đầy màu sắc.

2. Khi người ta không vội, họ di chuyển chầm chậm.

3. Một thời gian bận rộn khi người ta thu hoạch vụ mùa được gọi là thời gian thu hoạch.

4. Một nơi mà lúa mọc được gọi là cánh đồng lúa.

5. Em tôi đang dắt trâu của nó ra cho chúng ăn. Nó đang chăn trâu.

6. Lúa được tải lên một chiếc xe trâu để vận chuyển về nhà.

d. In groups, discuss and find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick (v) the appropriate box. Look for expressions from the conversation to support your ideas.

Làm việc nhóm, thảo luận và tìm xem Nguyên cảm nhận thế nào về chuyến ở lại của cậu ấy ở miền quê. Đánh dấu chọn vào ô thích hợp. Tìm các diễn đạt từ bài hội thoại để bổ trợ những ý kiến của em.

Đáp án

1. He likes it. V

“… it’s more exciting than I expected.”

“It looks great up there in the sky.”

“I live more happily here, and there’s still a lot more to explore.”

Hướng dẫn dịch bài hội thoại

Ngày mùa

Nguyên: Nguyên đang nói

Nick: Chào Nguyên,, chỗ ở của cậu thế nào?

Nguyên: Chào Nick. À, thú vị hơn tớ tưởng

Nick: Cậu đang làm gì đấy?

Nguyên: Nhiều thứ lắm. Bây giờ đang là mùa thu hoạch, vì vậy chúng tớ giúp chất lúa lên xe bò, lái nó về nhà và phơi lúa. Cậu đã đi một chiếc xe kéo bao giờ chưa?

Nick: Chưa, nhưng tớ muốn lắm.

Nguyên: Và thi thoảng tớ đi chăn trâu với mấy đứa bạn.

Nick: Cậu có thêm bạn mới à?

Nguyên: Đúng thế – ngay hôm đầu tiên. Họ đến và chúng tớ cùng nhau đi thả diều.

Nick: Ở quê cậu có thể mua diều ở đâu?

Nguyên: Người dân ở đây không đi mua diều. Họ tự làm diều. Ông nội tớ đã làm chiếc diều lớn nhất, nhiều màu sắc nhất cho tớ. Trông nó rất tuyệt khi bay lên trời.

Nick: Ôi, tớ ghen tị với cậu quá!

Nguyên: Ha… ha… tớ chắc là vậy. Sống ở đây vui vẻ hơn và còn có nhiều thứ để khám phá nữa.

Nick: Nghe tuyệt quá!

Nguyên: Và ở đây mọi thứ có vẻ chậm hơn ở trên thành phố.

Nick: Tớ ước tớ có thể ở đó cùng cậu …

2. Match the activities with the pictures.

Nối các hoạt động với tranh tương ứng.

Đáp án

1 – e: flying a kite

2 – f: herding buffaloes

3 – a: riding a horse

4 – c: collecting water

5 – d: drying the rice

6 – b: loading the rice

3. Can you think of some more things that children do in the countryside? Make a list.

Bạn có thể nghĩ về nhiều điều hơn mà bọn trẻ làm ở miền quê không? Lập thành một danh sách.

Gợi ý:

They go fishing

They run on the field

They feed the animal

They play folk games.

4. GAME: COUNTRYSIDE CHARADES

(TRÒ CHƠI: TRÒ CHƠI ĐỐ CHỮ MIỀN QUÊ)

Play charades in two teams using the class list of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity to one person from Team I.This person mimes the activity for their team to guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed.The team with the most points wins.

Dịch bài:

Chơi trò chơi đố chữ trong 2 đội sử dụng danh sách lớp về những hoạt làng miền quê từ phần 3. Giáo viên nói nhỏ một hoạt động với một người ở đội 1. Người này diễn đạt hoạt động đó cho nhóm mình đoán. Nếu đội của 1 đoán sai, đội 2 sẽ thử đoán. Các đội lần lượt thay nhau cho đến khi tất cả các hoạt động được đoán trúng. Đội nào có điểm nhiều nhất sẽ thắng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111
Lượt xem: 51115111

2. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

3. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

4. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

5. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

6. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

7. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

8. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

9. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

10. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

11. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

12. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

13. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

14. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

15. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

16. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

17. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

18. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
cách Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Getting Started miễn phí

Scores: 4.4 (100 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn