Top 18+ Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 Unit 4 A Closer look 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 Unit 4 A Closer look 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 4 A Closer look 2 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 A Closer look 2

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 41-42 về từ ngữ pháp.

Remember

We can use comparative adjectives to compare two people or other things.

Examples:

– Tom is taller than Mary.

– A house in a city is normally more expensive than a house in the countryside.

I. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example.

1. This building is taller than  that building  (tall)

2. My neighbourhood is…….. than your neighbourhood (noisy)

3. The square in Ha Noi is………….. than the square in Hoi An (big)

4. Living in a city is normally …………. than living in the countryside. (expensive)

5. Is living in a city…………….. than living in the countryside?  (exciting)

Answer

2. noisier

=> My neighbourhood is noisier than your neighbourhood

3. bigger

=> The square in Ha Noi is bigger than the square in Hoi An.

4. more expensive

=> Living in a city is normally more expensive than living in the countryside.

5. more exciting

=> Is living in a city more exciting than living in the countryside?

II. Use the correct form of the words in brackets to complete the letter.

Dear Nick,

How are you?

Ha Noi is beautiful but it’s too busy for me. I’m having a great time at Cua Lo Beach now. The weather is (1. hot) hotter than that in Ha Noi. The houses and buildings are (2. small) ……. and (3. old) …… than those in Ha Noi.

The streets are (4. wide)……. with less traffic. The seafood here is (5. delicious)……… and (6. cheap)…… than the seafood in Ha Noi.

See you soon,

Vy

Answer

2. smaller

3. older

4. wider

5. more delicious

6. cheaper

Dear Nick,

How are you?

Ha Noi is beautiful but it’s too busy for me. I’m having a great time at Cua Lo Beach now. The weather is  hotter than that in Ha Noi. The houses and buildings are smaller and older than those in Ha Noi.

The streets are wider with less traffic. The seafood here is more delicious and cheaper than the seafood in Ha Noi.

See you soon,

Vy

III. Look at the pictures of the two neighbourhoods: Binh Minh and Long Son. Compare two neighbourhoods. You can use the adjectives below.

noisy      crowded    quiet       peaceful      modern     busy     boring

Unit 4 A Closer look 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 3

Example: Binh Minh is noisier than Long Son.

Answer

1. Binh Minh is crowed than Long Son

2. Long Son is more boring than Binh Minh

3. Long Son is quiter than Binh Minh

4. Long Son is more peaceful than Binh Minh

5. Binh Minh is more modern than Long Son

6. Binh Minh is busier than Long Son

IV. Work in pairs. Ask and answer questions about Binh Minh and  Long Son neighbourhood using the picture in 3.

Example:

A: Is Binh Minh noisier than Long Son?

B: Yes, it is

A: Is Long Son more modern than Binh Minh?

B: No, it isn’t

Answer

Học sinh thực hành theo cặp trên lớp

A: Is Binh Minh busier than Long Son?

B: Yes, it is.

A: Is Long Son more peaceful than Binh Minh?

B: Yes, it is.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood – A closer look 2 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444
Lượt xem: 64446444

2. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

3. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

4. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

5. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

6. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

7. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

8. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

9. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

10. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

11. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

12. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

13. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

14. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

15. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

16. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

17. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

18. Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
cách Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2
Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 A Closer Look 2 miễn phí

Scores: 4.6 (158 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn