Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 Tiếng Anh 9 Unit 12: A Closer Look 2 Soạn Anh 9 trang 75 – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 hữu ích với bạn.

1. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 Tiếng Anh 9 Unit 12: A Closer Look 2 Soạn Anh 9 trang 75 – Tập 2

Soạn Anh 9 Unit 12 A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→6 trang 75 để chuẩn bị bài học My future career trước khi đến lớp.

Giải bài tập Unit 12 lớp 9 A Closer Look 2 được biên soạn bám sát theo SGK Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, trau dồi kỹ năng để học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 12 A Closer Look 2 lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

1. Complete each second sentence so that it has a similar meaning to the first. Write no more than THREE words.

(Hoàn thành mỗi câu thứ hai để mà nó có nghĩa tương tự với cầu đầu tiên, không viết nhiều hơn 3 từ )

Phương pháp giải:

Although + mệnh đề

inspite of + Noun/V-ing

despite + Noun/V-ing

Even though + Mệnh đề

Gợi ý đáp án

1. loving maths

2. studying hard

3. laziness

4. being short

5. poor health

Câu 2

2. Circle the correct words or phrases in bold. Sometimes both options are correct.

(Khoanh chọn từ/ cụm từ in đậm đúng. Thỉnh thoảng cả hai từ đều đúng)

Gợi ý đáp án

1. to give

2. to pass

3. choosing

4. talking

5. to employ

6. to talk/talking

Câu 3

3. Choose the correct answer(s).

(Chọn đáp án đúng)

Gợi ý đáp án

1.A

2.A

3.C

4.C

5.A and C

6. B

Câu 4

4. Complete the sentences using the ideas in the pictures and the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành những câu sau dùng những ý tưởng trong tranh và dạng đúng của động từ trong ngoặc)

Gợi ý đáp án

1. to lock

2. meeting

3. to contact

4. to send

5. working

6. talking

7. posting

8. to answer

Câu 5

5. Complete each second sentence using the right form of the word given so that it has a similar meaning to the first. Write between two and five words.

(Hoàn thành mỗi câu thứ hai sử dụng dạng đúng của từ được cho để có nghĩa tương tự với câu đầu tiên, Viết khoảng 2 đến 5 từ )

Phương pháp giải:

Despite for N: mặc dù cho

inspite of N/Ving: mặc dù

manage to V: quản lý

attemp to V: hợp tác

deny Ving: phủ nhận

Gợi ý đáp án

1. The boy finally succeeded in dealing with his peers at the vocational school. (manage )

(Thằng nhóc cuối cuối đã giải quyết xong vấn đề với banh ở trường nghề)

=> The boy finally managed to deal with his peers at the vocational school.

(Cậu bé cuối cùng đã giải quyết được với bạn học của mình tại trường dạy nghề.)

2. She tried hard to cooperate with the others in the team to finish the work. ( attemp)

(Cô ấy cô gắng hết sức để hợp tác với những người khác trong đội để hoàn thành công việc)

=> She attempted to cooperate with the others in the team to finish the work.

(Cô đã cố gắng hợp tác với những người khác trong nhóm để hoàn thành công việc.)

3. Although he made efforts in his work, he wasn’t promoted. ( in spite of)

(Mặc dù anh ấy nỗ lực làm việc, anh ấy không được thăng chức)

=> He wasn’t promoted in spite of his efforts.

(Anh ấy không được thăng tiến mặc dù anh ấy đã nỗ lực trong công việc.)

4. The boss said he didn’t bully the new employee.( deny)

(Ông sếp bảo rằng ông ấy đã không sa thải nhân viên)

=> The boss denied bullying the new employee.

(Ông chủ phủ nhận việc bắt nạt nhân viên mới.)

5. Although the man was qualified for the job, he wasn’t accepted. (Despite)

(Mặc dù người đàn ông này đạt yêu cầu công việc, nhưng anh ấy không được nhận)

=> Despite being qualified for the job, he wasn’t accepted./Despite qualifying for the job, he wasn’t accepted.

(Mặc dù đủ tiêu chuẩn / Mặc dù đủ điều kiện cho công việc, nhưng anh ấy không được chấp nhận.)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
cách Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2
Tiếng Anh Lớp 9 Unit 12 A Closer Look 2 miễn phí

Scores: 4.4 (159 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn