Top 18+ Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Câu 1: Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi nào của thói học đòi “Tây hóa” ?

Trả lời:

Trong bài văn, Nguyễn An Ninh đã cực lực phê phán những kiểu học đòi chạy theo “Tây hoá”:

– Đó là việc: “Nhiều người An Nam thích bập bẹ năm ba tiếng Tây hơn là diễn tả ý tưởng cho mạch lạc bằng tiếng nước mình“, bởi họ cho đó là “một dấu hiệu thuộc giai cấp quý tộc”.

– Nhiều người khác lại bắt chước những “kiểu kiến trúc và trang trí lai căng” của phương Tây.

Theo tác giả: “Nhiều người An Nam bị Tây hoá hiện nay tưởng rằng khi cóp nhặt những cái tầm thường của phong hoá châu Âu họ sẽ làm cho đồng bào của mình tin là họ đã được đào tạo theo kiểu Tây phương“. Tuy nhiên, thực tế thì họ “chẳng có được một thứ văn minh nào”. Không những thế, “Việc từ bỏ văn hoá cha ông và tiếng mẹ đẻ phải làm cho mọi người An Nam tha thiết với giống nòi lo lắng“.

Câu 2: Theo tác giả, tiếng nói có tầm quan trọng như thế nào đối với vận mệnh dân tộc ?

Trả lời:

Theo tác giả, “Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị“. Nhận định của tác giả là hoàn toàn có căn cứ bởi tiếng nói là tinh thần của dân tộc, là văn hoá của dân tộc và như chính tác giả đã khẳng định: “Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hi vọng giải phóng giống nòi [,..]. Vì thế đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với từ chối sự tự do của mình

Câu 3: Căn cứ vào đâu tác giả nhận định tiếng “nước mình” không nghèo nàn ?

Trả lời:

Tác giả đã đưa ra ba dẫn chứng để khẳng định rằng tiếng nước mình không nghèo nàn:

– “Ngôn ngữ của Nguyễn Du nghèo hay giàu?“. Tác giả đặt ra một câu hỏi mang tính khẳng định. Ngôn ngữ của Nguyễn Du là ngôn ngữ nổi bật trong Truyện Kiều – một kiệt tác văn chương được đánh giá là đã thể hiện được một cách sâu sắc và phong phú nhiều mặt của đời sống con người nhất là đời sống nội tâm.

Truyện Kiều là một minh chứng về khả năng biểu đạt tài tình của ngôn ngữ mà không ai có thể phủ định được. Đó là một dẫn chứng hoàn toàn thuyết phục.

– Tác giả tiếp tục đưa ra câu hỏi mang tính khẳng định: “Vì sao người An Nam có thể dịch những tác phẩm của Trung Quốc sang nước mình, mà lại không thể viết những tác phẩm tương tự?“. Một sự suy luận rất logic và hoàn toàn có lí. Trung Hoa rộng lớn và được coi là một trong những cái nôi văn hoá của thế giới. Tác phẩm văn học của họ phong phú và cũng vô cùng sâu sắc, thế nhưng ngôn ngữ của ta vẫn đủ sức chuyển dịch được tất cả những điều tưởng như quá lớn lao ấy. Tiếng An Nam đã làm được như vậy thì theo tác giả, không có lí gì để chúng ta không thể viết được những tác phẩm tương tự (bởi ngôn ngữ của chúng ta thừa khả năng có thể biểu đạt được những điều đó).

– Dẫn chứng thứ ba được tác giả đưa ra đơn giản hơn tất cả. Nó hướng người ta vào hành động và nếu ai còn hoài nghi, thậm chí có thể kiểm tra lại ngay bất cứ lúc nào: “Ở An Nam cũng như mọi nơi khác, đều có thể ứng dụng nguyên tắc này: Điều gì người ta suy nghĩ kĩ sẽ diễn đạt rõ ràng, và dễ dàng tìm thấy những từ để nói ra”.

Câu 4: Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa ngôn ngữ nước ngoài và ngôn ngữ “nước mình” ?

Trả lời:

Phê phán những kẻ học đòi Tây học nhưng Nguyễn An Ninh không phủ nhận ngôn ngữ nước ngoài. Theo tác giả:

Chúng ta không thể né tránh châu Âu, vai trò hướng đạo của giới trí thức chúng ta buộc họ phải biết ít nhất là một ngôn ngữ châu Âu để hiểu được châu Âu“.

Như thế, theo tác giả, rõ ràng muốn nước mình độc lập, thì phải hiểu nước ngoài mà muốn hiểu được họ thì trước hết phải nắm được ngôn ngữ của họ. Không phủ nhận, thậm chí, tác giả còn khuyến khích việc để cho “Đồng bào của họ cũng phải được thông phần nữa“. Sự hoà hợp của thế giới là một sự tất yếu. “Tuy nhiên, sự cần thiết phải biết một ngôn ngữ châu Âu hoàn toàn không kéo theo chuyện từ bỏ tiếng mẹ đẻ. Ngược lại, thứ tiếng nước ngoài mà mình học được phải làm giàu cho ngôn ngữ nước mình”.

Câu 5: 

Trong bài viết, Nguyễn An Ninh khẳng định: “Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian“.

Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị thực dân thống trị, câu nói trên của tác giả là có lí nhưng không hoàn toàn đúng. Muốn giải phóng dân tộc, chúng ta phải làm một cuộc cách mạng vũ trang với một đường lối đúng đắn, chứ không thể chỉ làm cho ngôn ngữ phong phú được.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888
Lượt xem: 98889888

2. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

3. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

4. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

5. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

6. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

7. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

8. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

9. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

10. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

11. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

12. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

13. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

14. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

15. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

16. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

17. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc rồi nhỉ? Nội dung Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

18. Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

Câu hỏi về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc

Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
cách Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
hướng dẫn Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc
Tiếng Nói Là Người Bảo Vệ Quý Báu Nhất Nền Độc Lập Của Các Dân Tộc miễn phí

Scores: 4.5 (104 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn