Top 18+ Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá Tiêu chí nào không để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải?

Bạn đang tìm kiếm về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá Tiêu chí nào không để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải?

Cước phí vận tải thu được là tiêu chí không phải để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111
Lượt xem: 41114111

2. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ VNExpress

VNExpress
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

3. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

4. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

5. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

6. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

7. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

8. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ soha.vn

soha.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

9. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

10. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

11. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

12. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

13. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ vov.vn

vov.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

14. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ afamily.vn

afamily.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

15. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

16. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

17. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ coccoc.com

coccoc.com
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

18. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ facebook.com

facebook.com
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

Câu hỏi về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
cách Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
hướng dẫn Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá miễn phí

Scores: 4.7 (165 votes)

Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Khoa học tự nhiên THCS Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn KHTN Module 3

Bạn đang tìm hiểu về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá hữu ích với bạn.

1. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Khoa học tự nhiên THCS Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn KHTN Module 3

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Khoa học tự nhiên THCS giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn Mô đun 3 – GDPT 2018. Bộ câu hỏi gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm câu hỏi tự luận môn Khoa học tự nhiên để đạt kết quả cao trong đợt tập huấn này. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu hỏi ôn tập Module 3 môn Khoa học tự nhiên THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Khi nói về đánh giá, nhận định nào sau đây đúng?

 • Đánh giá là việc so sánh một vật hay hiện tượng với một thước đo hay chuẩn mực, có khả năng trình bày kết quả dưới dạng thông tin định lượng.
 • Đánh giá là một quá trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá, qua đó hiểu biết và đưa ra được các quyết định cần thiết về đối tượng holder
 •  Đánh giá là quá trình thu thập thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc nhận xét của GV.
 • Đánh giá là một quá trình đưa ra sự phán xét, nhận định về giá trị của một đối tượng xác định, kết quả có thể được sử dụng để nâng cao các mặt của đối tượng.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích chung của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục là

 • Cung cấp thông tin để ra các quyết định về dạy học và giáo dục.holder
 • Khảo sát kết quả học tập và rèn luyện của người học.
 • Xác định mức độ đạt được của học sinh về mục tiêu học tập.
 • Hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho người học.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi nói đến các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá, nguyên tắc nào sau đây thể hiện yêu cầu khi kiểm tra đánh giá cần sử dụng đa dạng các hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá?

 • Đảm bảo tính giá trị.
 • Đảm bảo độ tin cậy.
 • Đảm bảo tính toàn diện và tính linh hoạt.holder
 • Đảm bảo tính thường xuyên và có hệ thống.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Dựa vào tiêu chí cơ bản nào sau đây để phân chia đánh giá thành Đánh giá trên lớp học, đánh giá dựa vào nhà trường, và đánh giá trên diện rộng?

 • Mục đích đánh giá.
 • Nội dung đánh giá.
 • Phạm vi đánh giá.holder
 • Kết quả đánh giá.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Theo quan điểm đánh giá nào sau đây người học được đóng vai trò là chủ đạo trong quá trình đánh giá?

 • Đánh giá vì học tập
 • Đánh giá là học tập.holder
 • Đánh giá thường xuyên.
 • Đánh giá định kì.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu đánh giá kết quả học tập là

 • Sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện việc học của chính người học.
 • Cung cấp thông tin cho GV và HS nhằm cải thiện quá trình dạy học.
 • So sánh với các chuẩn đánh giá bên ngoài nhà trường.
 • Xác nhận kết quả học tập của người học để phân loại, ra quyết định.holder

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích chủ yếu của đánh giá năng lực là:

 • Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức, KN đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống.holder
 • Đánh giá khả năng người học đạt được kiến thức, KN theo mục tiêu chương trình giáo dục.
 • Đánh giá phẩm chất và năng lực của người học trong các thời điểm để có sự phân tích và so sánh.
 • Đánh giá, xếp hạng giữa những người học với nhau trong quá trình học cùng một môn học.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Khi nói về đánh giá thường xuyên, nhận định nào sau đây đúng?

 • ĐGTX là đánh giá kết quả giáo dục của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ đạt đượcmục tiêu quy định trong chương trình.
 • Mục đích của ĐGTX là xác định thành tích của HS, xếp loại HS và đưa ra kết luận giáo dục.
 • ĐGTX diễn ra trong tiến trình dạy học, cung cấp thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động dạy học.holder
 • ĐGTX là đánh giá mức độ thành thạo của HS ở các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, NL sau một giai đoạn học tập.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Những công cụ nào sau đây thường được sử dụng trong phương pháp quan sát?

(1) Thang đo

(2) Bảng chấm điểm theo tiêu chí

(3) Bảng kiểm

(4) Câu hỏi

 • 1, 2, 3 holder
 • 2, 3, 4
 • 1, 3, 4
 • 1, 2, 4

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ nào sau đây thường được sử dụng trong phương pháp hỏi – đáp?

 • Bảng hỏi ngắn. holder
 • Bảng kiểm.
 • Hồ sơ học tập.
 • Thẻ kiểm tra.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh?

 • Hồ sơ học tập là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của HS trong thời gian liên tục.
 • Xem xét để có những quyết định về điều chỉnh các mục tiêu dạy học.Hồ sơ học tập có thể được sử dụng như là bằng chứng về quá trình học tập và sự tiến bộ của người học.
 • Hồ sơ học tập cho biết bản thân người học tiến bộ đến đâu và cần hoàn thiện ở mặt nào.
 • Hồ sơ học tập công cụ đánh giá thông qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quá trình tiếp xúc với người học.holder

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của học sinh?

 • Bảng kiểm tra thường được sử dụng khi quá trình đánh giá dựa trên quan sát.
 • Bảng kiểm là những yêu cầu cần đánh giá thông qua trả lời câu hỏi có hoặc không.
 • Bảng kiểm thuận lợi cho việc ghi lại các bằng chứng về sự tiến bộ của học sinh trong một mục tiêu học tập nhất định.
 • Bảng kiểm là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của học sinh trong thời gian liên tục.holder

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Để phát hiện và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, giáo viên cần thực hiện hình thức đánh giá nào sau đây:

 • Đánh giá định kỳ và cho điểm.
 • Đánh giá thường xuyên và cho điểm.
 • Đánh giá thường xuyên và nhận xét.holder
 • Đánh giá định kỳ và nhận xét.

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Sự phát triển năng lực của cá nhân học sinh được báo cáo theo tiêu chí nào dưới đây:

 • Năng lực tổng thể theo quy định trong chương trình giáo dục.
 • Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh.
 • Từng mức độ phát triển các thành tố của năng lực.
 • Năng lực tổng thể và từng thành tố của năng lực.holder

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Để giải thích cho sự tiến bộ của HS, GV có thể tiến hành như các công việc sau

(1) Thu thập bằng chứng thông qua sản phẩm học tập và quan sát các hành vi của HS

(2) Sử dụng bằng chứng để đánh giá kiến thức, KN HS đã có, chưa đạt và cần đạt

(3) Hợp tác với các GV khác để thống nhất sử dụng các phương pháp, công cụ thu thập bằng chứng, xác định những kiến thức, KN HS cần phải có ở quá trình học tập tiếp theo.

(4) Lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp,… để giúp HS tiếp tục học ở quá trình học tập kế tiếp trên cơ sở những kiến thức, KN đã có ở quá trình học tập ngay trước đó;

Trật tự đúng của các công việc đó là:

 • 1 → 2 → 3 → 4
 • 2 → 3 → 1 → 4
 • 1 → 2 → 4 → 3holder
 • 2 → 1 → 3 → 4

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Một giáo viên yêu cầu HS xây dựng công cụ đánh giá kết quả hoạt động thảo luận nhóm của nhóm bạn. Giáo viên đó muốn HS xây dựng công cụ đánh giá nào sau đây?

 • Câu hỏi
 • Bài tập
 • Rubricsholder
 • Hồ sơ học tập

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Hãy quan sát hình ảnh (Hình ảnh về sự lớn lên và phân chia tế bào) và mô tả quá trình lớn lên và phân chia của tế bào thực vật.

GV đó đang sử dụng công cụ đánh giá là

 • Bài tập.holder
 • Thang đo.
 • Bảng kiểm.
 • Rubrics.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

HS đã được học chủ đề “Năng lượng và cuộc sống” – KHTN 6, sang lớp 7, HS tiếp tục học chủ đề này. GV muốn kiểm tra HS đã học được những nội dung nào ở lớp 6, họ nên sử dụng công cụ nào sau đây?

 • Bài tập thực tiễn.
 • Rubrics.
 • Hồ sơ học tập.
 • Bảng hỏi ngắn. holder

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Bài tập thực nghiệm được sử dụng phù hợp nhất để đánh giá những NL nào sau đây?

1. Nhận thức KHTN.

2. Tìm hiểu tự nhiên.

3. Vận dụng kiến thức, KN đã học.

4. Giao tiếp.

 • 1 và 4
 • 1 và 3
 • 2 và 3 holder
 • 2 và 4

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ nào sau đây phù hợp nhất cho việc sử dụng để đánh giá NL tìm hiểu tự nhiên?

 • Bảng hỏi ngắn
 • Bảng kiểm holder
 • Hồ sơ học tập
 • Thẻ kiểm tra

Câu 21. Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm HS tự tìm hiểu và thiết kế một mô hình tế bào thực vật hoặc tế bào động vật, sau đó yêu cầu HS tự đánh giá dựa theo bảng tiêu chí GV đưa ra. GV đang muốn đánh giá những NL nào sau đây?

1. Nhận thức KHTN.

2. Tìm hiểu tự nhiên.

3. Vận dụng kiến thức, KN đã học.

4. Hợp tác.

 • 1 và 4
 • 1 và 3
 • 2 và 3
 • 2 và 4 holder

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn KHTN, để đánh giá NL giao tiếp và hợp tác, GV nên sử dụng các công cụ là

 • Bài tập và rubrics.holder
 • Hồ sơ học tập và câu hỏi.
 • Bảng hỏi ngắn và checklist.
 • Thang đo và thẻ kiểm tra.

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Một GV muốn đánh giá NL vận dụng kiến thức, KN đã học của HS, GV nên sử dụng những công cụ đánh giá nào sau đây?

 • Bảng hỏi ngắn và bảng kiểm.
 • Bài tập thực tiễn và bảng kiểmholder
 • Câu hỏi và hồ sơ học tập
 • Thẻ kiểm tra và bài tập thực nghiệm.

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy nội dung “Quang hợp” – KHTN 7, GV giao cho HS nhiệm vụ cá nhân như sau:

Hãy đọc thông tin về thí nghiệm sau: Để chậu cây khoai lang vào chỗ tối 2 ngày. Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt. Đem chậu cây đó để ra chỗ nắng gắt hoặc chiếu bóng 500W từ 4-6 giờ. Ngắt chiếc lá và bỏ băng giấy đen cho vào cồn 90º đun sôi cách thủy. Rửa lá bằng nước ấm. Bỏ lá vào cốc đựng dung dịch Iốt loãng.

Theo em thí nghiệm mô tả ở trên chứng minh cho quá trình sinh lí nào ở thực vật? Hãy cho biết vì sao phải bịt lá cây bằng giấy đen? Dựa vào các bước mô tả ở trên hãy làm thí nghiệm để chứng minh.

Nhiệm vụ GV sử dụng ở trên thuộc loại công cụ đánh giá nào sau đây?

 • Bảng hỏi ngắn.
 • Thẻ kiểm tra.
 • Câu hỏi tự luận.
 • Bài tập thực nghiệm.holder

Câu 25. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy nội dung “Quang hợp” – KHTN 7, GV giao cho HS nhiệm vụcá nhân như sau:

Hãy đọc thông tin về thí nghiệm sau:

Để chậu cây khoai lang vào chỗ tối 2 ngày. Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt. Đem chậu cây đó để ra chỗ nắng gắt hoặc chiếu bóng 500W từ 4-6 giờ. Ngắt chiếc lá và bỏ băng giấy đen cho vào cồn 90º đun sôi cách thủy. Rửa lá bằng nước ấm. Bỏ lá vào cốc đựng dung dịch Iốt loãng. Theo em thí nghiệm mô tả ở trên chứng minh cho quá trình sinh lí nào ở thực vật? Hãy cho biết vì sao phải bịt lá cây bằng giấy đen? Dựa vào các bước mô tả ở trên hãy làm thí nghiệm để chứng minh.

Giáo viên có thể sử dụng nhiệm vụ trên để đánh giá những NL nào sau đây?

 • NL tự học và NL tìm hiểu tự nhiên.holder
 • NL hợp tác và NL nhận thức KHTN.
 • NL giao tiếp và NL vận dụng kiến thức, KN đã học.
 • NL giải quyết vấn đề và NL hợp tác.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn KHTN, để đánh giá phẩm chất trung thực, GV nên sử dụng các cặp công cụ là:

 • Bài tập thực nghiệm và checklist.holder
 • Bài tập thực tiễn và thang đo.
 • Bảng hỏi ngắn và rubrics.
 • Hồ sơ học tập và câu hỏi.

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn KHTN, để đánh giá phẩm chất chăm chỉ, GV nên sử dụng các cặp công cụ nào sau đây?

 • Bài tập thực nghiệm và checklist.
 • Bài tập thực tiễn và rubrics.
 • Bảng hỏi ngắn và thang đo.holder
 • Hồ sơ học tập và câu hỏi.

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn KHTN, để đánh giá phẩm chất trách nhiệm, GV nên sử dụng các cặp công cụ nào sau đây?

 • Bài tập thực nghiệm và bài tập thực tiễn.
 • Thang đo và checklist.
 • Câu hỏi và hồ sơ học tập.
 • Bài tập phức hợp và bảng kiểm.holder

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn KHTN, để đánh giá KN tiến hành thí nghiệm, GV nên sử dụng cặp phương pháp và công cụ nào sau đây?

 • Quan sát và câu hỏi.
 • Quan sát và rubrics.holder
 • Viết và thang đo.
 • Hỏi đáp và checklist.

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn KHTN, công cụ đánh giá là sản phẩm của mỗi HS được sử dụng phù hợp để đánh giá NL nào sau đây?

1. Nhận thức KHTN.

2. NL giải quyết vấn đề và sáng tạo

3. NL giao tiếp

4. NL hợp tác.

 • 1 và 4
 • 1 và 2 holder
 • 1 và 3
 • 2 và 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999
Lượt xem: 49994999

2. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ VNExpress

VNExpress
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Nội dung Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

3. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

4. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

5. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Nội dung Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

6. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

7. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

8. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ soha.vn

soha.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Nội dung Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

9. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

10. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

11. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Nội dung Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

12. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

13. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ vov.vn

vov.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

14. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ afamily.vn

afamily.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Nội dung Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

15. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

16. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

17. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ coccoc.com

coccoc.com
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá rồi nhỉ? Nội dung Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

18. Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá từ facebook.com

facebook.com
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

Câu hỏi về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá

Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
cách Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
hướng dẫn Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá
Tiêu Chí Nào Sau Đây Không Dùng Để Đánh Giá miễn phí

Scores: 4.1 (57 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn