Top 18+ Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó trang 147 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 147, 148

Bạn đang tìm kiếm về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó trang 147 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 147, 148

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó giúp các em học sinh lớp 4 rèn kỹ năng giải Toán lớp 4 thật thành thạo. Với những kiến thức lý thuyết trọng tâm, cùng đáp án chi tiết 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 147, 148 sẽ giúp các em giải bài tập Toán lớp 4 thật tốt.

Qua đó, còn giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó của Chương 5: Tỉ số – Một số bai toán liên quan đến tỉ số, tỉ lệ bản đồ Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là frac35. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Sơ đồ

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là:

96 : 8 x 3 = 36

Số lớn là:

96 – 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60.

Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng frac23 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Sơ đồ

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

25 : 5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là:

25 – 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở;

Khôi: 15 quyển vở.

Giải bài tập Toán 4 trang 148

Bài 1

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là frac27 . Tìm hai số đó.

Đáp án:

Ta có sơ đồ:

Bài 1

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là:

333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là:

333 – 74 = 259

Đáp số: Số bé: 74

Số lớn: 259

Bài 2

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng frac32 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án:

Ta có sơ đồ:

Bài 2

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Kho thứ nhất chứa số tấn thóc là:

125 : 5 x 3 = 75 (tấn)

Kho thứ hai chứa số tấn thóc là:

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn thóc

Kho thứ hai: 50 tấn thóc

Bài 3

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là frac45 . Tìm hai số đó.

Đáp án:

Vì số lớn nhất có hai chữ số bằng 99 nên tổng của hai số bằng 99.

Ta có sơ đồ:

Bài 3

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là:

99 : 9 x 4 = 44

Số lớn là:

99 – 44 = 55

Đáp số: Số bé: 44

Số lớn: 55

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000
Lượt xem: 30003000

2. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ VNExpress

VNExpress
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 rồi nhỉ? Bài viết Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

3. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

4. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

5. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 rồi nhỉ? Bài viết Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

6. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

7. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

8. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ soha.vn

soha.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 rồi nhỉ? Bài viết Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

9. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

10. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

11. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 rồi nhỉ? Bài viết Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

12. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

13. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ vov.vn

vov.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

14. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ afamily.vn

afamily.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 rồi nhỉ? Bài viết Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

15. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

16. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

17. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ coccoc.com

coccoc.com
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 rồi nhỉ? Bài viết Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

18. Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 từ facebook.com

facebook.com
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

Câu hỏi về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4

Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
cách Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
hướng dẫn Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4
Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4 miễn phí

Scores: 4.1 (167 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn