Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Âm nhạc – Đề 1 Đề kiểm tra môn Âm nhạc

Bạn đang tìm kiếm về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau hữu ích với bạn.

1. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Âm nhạc – Đề 1 Đề kiểm tra môn Âm nhạc

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 7

Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

holder

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát Lời mẹ ru thiết tha… có trong bài hát nào?
A. Mái trường mến yêu C. Chúng em cần hoà bình
B. Lí cây đa D. Khúc hát chim sơn ca

Câu 2. Dấu hoá nào có tác dụng nâng cao nốt nhạc lên nửa cung?
A. Dấu giáng C. Dấu thăng
B. Dấu bình D. Dấu thăng và dấu bình

Câu 3. Tìm khoảng cách nửa cung trong những cặp nốt sau.

holder

Câu 4. Nhịp 4 4 cho biết điều gì?
A. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn.
B. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt trắng.
C. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, ba phách sau là phách nhẹ.
D. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách thứ tư là phách nhẹ.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888
Lượt xem: 98889888

2. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ VNExpress

VNExpress
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau rồi nhỉ? Nội dung Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

3. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

4. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

5. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau rồi nhỉ? Nội dung Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

6. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

7. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

8. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ soha.vn

soha.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau rồi nhỉ? Nội dung Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

9. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

10. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

11. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau rồi nhỉ? Nội dung Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

12. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

13. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ vov.vn

vov.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

14. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ afamily.vn

afamily.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau rồi nhỉ? Nội dung Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

15. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

16. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

17. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ coccoc.com

coccoc.com
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau rồi nhỉ? Nội dung Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

18. Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau từ facebook.com

facebook.com
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

Câu hỏi về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau

Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
cách Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
hướng dẫn Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau
Tìm Khoảng Cách Nửa Cung Trong Những Cặp Nốt Sau miễn phí

Scores: 4.2 (161 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn