Top 18+ Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm Tìm m để phương trình có nghiệm nguyên Ôn tập Toán 9

Bạn đang tìm hiểu về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm Tìm m để phương trình có nghiệm nguyên Ôn tập Toán 9

Tìm m để phương trình có nghiệm nguyên là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 9 tham khảo.

Tìm m để phương trình có nghiệm nguyên là một trong những dạng toán cơ bản thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra học kì, bài thi vào lớp 10 môn Toán. Tài liệu tổng hợp cách tìm m, ví dụ minh họa và một số bài tập kèm theo. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý ôn tập, củng cố kiến thức để nhanh chóng biết cách giải bài tập Toán. Ngoài ra các bạn xem thêm tài liệu Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện.

I. Cách tìm m để phương trình có nghiệm nguyên

1. Các kiến thức liên quan:

 • Tính chất chia hết của số nguyên.
 • Tính chất của số chính phương.
 • Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
 • Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0) có 2 nghiệm x1; x2 thì :

ax2 + bx + c = a(x – x1)(x – x2).

2. Các phương pháp giải phương trình bậc 2 với nghiệm nguyên:

– Phương pháp đánh giá

+Sử dụng điều kiện có nghiệm ∆ ≥ 0 để chặn khoảng giá trị của biến.

+Đưa về tổng các bình phương để đánh giá

– Sử dụng điều kiện ∆ là số chính phương.

– Đổi vai trò của ẩn

– Đưa về phương trình ước số.

– Tham số hóa để đưa về phương trình ước số.

– Rút ẩn này theo ẩn kia, rồi tách phần nguyên.

– Nếu phương trình có các nghiệm đều nguyên ta có thể áp dụng hệ thức Vi-ét.

II. Ví dụ tìm m để phương trình có nghiệm nguyên

Ví dụ 1: Cho phương trình x^2 - 2mx + m - 4 = 0 (m là tham số). Tìm m nguyên để phương trình có hai nghiệm nguyên.

Hướng dẫn giải

Ta có 2 cách làm bài toán được trình bày như sau:

Cách 1:

Ta có:

Delta ' = m^2 - left( m - 4 right) = m^2 - m + 4A

Để phương trình có nghiệm nguyên thì ∆’ phải là số chính phương

Do đó ta có:

beginmatrix
 m^2 - m + 4 = k^2,left( k in mathbb{Z} right) hfill \
  Rightarrow 4m^2 - 4m + 16 = 4k^2 hfill \
  Rightarrow left( {2m - 1 right)^2} - 4k^2 = - 15 hfill \
  Rightarrow left( 2m - 1 - 2k right)left( 2m - 1 + 2k right) = - 15 hfill \ 
endmatrix

Do k2 luôn lớn hơn 0 nên không ảnh hưởng tới giá trị cần tìm của m ta giả sử k ≥ 0 ta có:

(2m – 1 + 2k) ≥ (2m – 1 – 2k)

Do đó ta có các trường hợp như sau:

beginmatrix
 left{begin{array*{20c}
 2m - 1 - 2k = - 1 \ 
 2m - 1 + 2k = 15 
endarray} right. Rightarrow left{begin{array*{20c}
 m = 4 \ 
 k = 4 
endarray} right. hfill \
 left{begin{array*{20c}
 2m - 1 - 2k = - 3 \ 
 2m - 1 + 2k = 55 
endarray} right. Rightarrow left{begin{array*{20c}
 m = 1 \ 
 k = 2 
endarray} right. hfill \
 left{begin{array*{20c}
 2m - 1 - 2k = - 5 \ 
 2m - 1 + 2k = 3 
endarray} right. Rightarrow left{begin{array*{20c}
 m = 0 \ 
 k = 2 
endarray} right. hfill \
 left{begin{array*{20c}
 2m - 1 - 2k = - 15 \ 
 2m - 1 + 2k = 1 
endarray} right. Rightarrow left{begin{array*{20c}
 m = - 3 \ 
 k = 4 
endarray} right. hfill \ 
endmatrix

Thử kiểm tra lại kết quả, thay các giá trị m = -3, m = 0, m = 4 vào phương trình ta thấy đều thỏa mãn điều kiện bài toán

Cách 2: Sử dụng hệ thức Vi – et

Gọi x1,, x2 (x1 < x2) là hai nghiệm nguyên của phương trình ta có:

beginmatrix
 left{begin{array*{20c}
 {x_1 + x_2 = 2m} \ 
 {x_1x_2 = m - 4} 
endarray} right. hfill \
  Rightarrow x_1 + x_2 - 2x_1x_2 = 8 hfill \
  Rightarrow 2left( {x_1 + x_2} right) - 4x_1x_2 - 1 = 15 hfill \
  Rightarrow left( {2x_1 - 1} right)left( {2x_2 - 1} right) = - 15 hfill \ 
endmatrix

Trường hợp 1: left{begin{array*{20c}
 {2x_1 - 1 = - 1} \ 
 {2x_2 - 1 = 15} 
endarray} right. Rightarrow left{begin{array*{20c}
 {x_1 = 0} \ 
 {x_2 = 8} 
endarray Rightarrow m = 4} right.

Trường hợp 2: left{begin{array*{20c}
 {2x_1 - 1 = - 5} \ 
 {2x_2 - 1 = 3} 
endarray} right. Rightarrow left{begin{array*{20c}
 {x_1 = - 2} \ 
 {x_2 = 2} 
endarray Rightarrow m = 0} right.

Trường hợp 3: left{begin{array*{20c}
 {2x_1 - 1 = - 15} \ 
 {2x_2 - 1 = 1} 
endarray} right. Rightarrow left{begin{array*{20c}
 {x_1 = - 7} \ 
 {x_2 = 1} 
endarray Rightarrow m = - 3} right.

Trường hợp 4: left{begin{array*{20c}
 {2x_1 - 1 = - 3} \ 
 {2x_2 - 1 = 5} 
endarray} right. Rightarrow left{begin{array*{20c}
 {x_1 = - 1} \ 
 {x_2 = 3} 
endarray Rightarrow m = 1} right.

Thử lại kêt quả với m = 0, m = 3, m = -3, m = 4 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ví dụ 2: Tìm các số nguyên m để phương trình x^2 - left( 4 + m right)x + 2m = 0 có các nghiệm là số nguyên.

Hướng dẫn giải

Ta có:

beginmatrix
 m^2 + 16 = k^2,left( k in mathbb{Z} right) hfill \
  Rightarrow m^2 - k^2 = - 16 hfill \
  Rightarrow left( m + k right)left( m - k right) = - 16 hfill \ 
endmatrix

Để phương trình có nghiệm nguyên thì ∆ phải là số chính phương. Khi đó ta có:

Ta thấy (m + k) – (m – k) = 2k

=> (m + k) và (m – k) phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Do tích là 16 nên là cùng chẵn

Mặt khác m + k ≥ m – k do đó ta có bảng số liệu như sau:

m + k

8

4

2

m – k

–2

-4

-8

m

3

0

-3

Kiểm tra lại kết quả ta thấy m = -3, m = 0, m = 3 đều thỏa mãn điều kiện phương trình.

Vậy m = -3, m = 0, m = 3 là các giá trị cần tìm.

III. Bài tập tìm m để phương trình có nghiệm nguyên

Bài 1: Tìm tất cả các giá trị nguyên của a sao cho với các giá trị đó phương trình : x^2+a x+a=0 có nghiệm nguyên .

Bài 2: Cho phương trình :

(mathrmm-1) mathrmx^2-(2 mathrm~m+1) mathrmx+mathrmm^2-2 mathrm~m+4=0

Tìm tất cả các giá trị nguyên của m đề phương trình có các nghiệm đều là số nguyên .

Bài 3 : Tìm tất cả các số nguyên a để phương trình:

mathrmx^2-(3+2 mathrma) mathrmx+40-mathrma=0

Bài 4: Tìm x, y nguyên thỏa mãn:

7 x^2+13 y^2=1820

Bài 5: Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau:

2 x^6-2 x^3 y+y^2=64

Bài 6: Tìm nghiệm nguyên của mỗi phương trình sau:

a) 2 x y-4 x-y=1

b) 2 x y-x-y+1=0

c) 6 x^2+7 y^2=229

d) 8 x^2-5 y^2+10 x+4=0

Bài 7 : Tìm các số hữu tỉ x để mathrmx^2+mathrmx+6 là số chính phương.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333
Lượt xem: 13331333

2. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ VNExpress

VNExpress
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm rồi nhỉ? Nội dung Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

3. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

4. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

5. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm rồi nhỉ? Nội dung Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

6. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

7. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

8. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ soha.vn

soha.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm rồi nhỉ? Nội dung Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

9. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

10. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

11. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm rồi nhỉ? Nội dung Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

12. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

13. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ vov.vn

vov.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

14. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ afamily.vn

afamily.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm rồi nhỉ? Nội dung Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

15. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

16. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

17. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ coccoc.com

coccoc.com
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm rồi nhỉ? Nội dung Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

18. Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm từ facebook.com

facebook.com
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

Câu hỏi về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm

Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
cách Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
hướng dẫn Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm
Tìm Tất Cả Các Giá Trị Của Tham Số M Để Phương Trình Có Nghiệm miễn phí

Scores: 4.6 (129 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn