Top 18+ Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào Tình yêu và thù hận thuộc thể loại kịch nào?

Bạn đang tìm kiếm về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào Tình yêu và thù hận thuộc thể loại kịch nào?

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000
Lượt xem: 20002000

2. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ VNExpress

VNExpress
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

3. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

4. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

5. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

6. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

7. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

8. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ soha.vn

soha.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

9. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

10. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

11. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

12. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

13. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ vov.vn

vov.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

14. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ afamily.vn

afamily.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

15. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

16. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

17. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ coccoc.com

coccoc.com
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

18. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ facebook.com

facebook.com
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

Câu hỏi về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
cách Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
hướng dẫn Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào miễn phí

Scores: 4.2 (134 votes)

Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào Văn mẫu lớp 11: Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận Dàn ý & 3 bài văn mẫu lớp 11

Bạn đang tìm hiểu về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào hữu ích với bạn.

1. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào Văn mẫu lớp 11: Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận Dàn ý & 3 bài văn mẫu lớp 11

Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận gồm dàn ý chi tiết kèm theo 3 bài văn mẫu hay được Download.vn tuyển chọn từ bài làm hay của các bạn lớp 11 đạt điểm cao. Thông qua 3 bài phân tích Tình yêu và thù hận các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết văn ngày một hay hơn.

Tình yêu và thù hận kể về cảnh Rô-mê-ô sau cuộc gặp gỡ với Giu-li-ét ở dạ hội hoá trang tại nhà nàng, chờ lúc đêm khuya đã quay trở lại, leo lên bức tường đối diện với phòng ngủ của Giu-li-ét để thổ lộ lòng mình. Vậy sau đây là 3 bài phân tích hay nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Dàn ý phân tích Tình yêu và thù hận

1. Mở bài

– Giới thiệu sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của Uy-li-am Sếch-xpia.

– Rô-mê-ô và Giu-li-ét là vở bi kịch kinh điển về tình yêu, là kiệt tác văn học ra đời dựa trên mối thù hận có thực của hai dòng họ Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét tại I-ta-li-a thời trung cổ.

– Tình yêu và thù hận trích trong lớp hai, hồi II của vở kịch là những lời tâm sự tận đáy lòng của đôi trai tài gái sắc, hai trái tim cùng hướng về thứ tình yêu đích thực, sẵn sàng từ bỏ, vượt qua những rào cản thù hận dòng họ để đến bên nhau.

2. Thân bài

a. Tình yêu của Rô-mê-ô và Giu-li-ét:

– Là tình yêu trên nền thù hận, và Giu-li-ét sự thù hận của hai dòng họ được nhắc đến như một nỗi sợ, nỗi ám ảnh thường trực.

– Với Rô-mê-ô chàng luôn mang tâm thế sẵn sàng, vượt lên trên thù hận với thái độ quyết đoán, sẵn sàng từ bỏ cả tên họ, từ bỏ cả dòng tộc vì tình yêu và Giu-li-ét, nhưng chàng lại băn khoăn và e dè vì chưa xác định được tình yêu của Giu-li-ét.

b. Những lời muốn ngỏ của hai nhân vật thông qua màn độc thoại nội tâm:

* Rô-mê-ô với 6 lời thoại:

– Bối cảnh: Đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch có ánh trăng, có những vì tinh tú, phù hợp để giãi bày tâm sự.

– Rô-mê-ô có những lời tán dương đầy si mê cho Giu-li-ét ví nàng như “mặt trời”với nhiều ẩn ý:

  • Vẻ đẹp của người con gái trẻ trung, rực rỡ, vẻ đẹp ấy giống như ánh dương ấm áp sáng chói tâm hồn hồn chàng.
  • Vẻ đẹp của nàng tỏa ra thứ ánh sáng cạnh tranh với thiên nhiên, thậm chí lấn át của ánh trăng khiến cho nó trở nên nhợt nhạt xanh xao.
  • Xuất phát từ thần thoại La Mã về mặt trăng, mà bản thân Rô-mê-ô lại ao ước một tình yêu thực tế, tươi đẹp gần sát với trần thế => Giu-li-ét phải xứng đáng với hình tượng mặt trời ấm áp.
  • Giu-li-ét lại xuất lúc chàng rơi vào tuyệt vọng, chính tình yêu của nàng đã hồi sinh tâm hồn chàng.

=> Chính Giu-li-ét đã mang đến sức mạnh, củng cố nguồn sống, là sự hiện diện tuyệt đối cần thiết trong cuộc đời chàng.

– Ví mắt nàng như vì tinh tú.

=> Chủ nghĩa nhân văn thời Phục Hưng, vẻ đẹp của con người đã được tôn vinh để sánh ngang với vẻ đẹp của vũ trụ, thổi bùng lên ngọn lửa yêu đương mãnh liệt ở Rô-mê-ô.

* Giu-li-ét với 3 lời thoại:

– “Ôi chao”, cảm xúc chất chứa dồn nén ở trong ấy, đó là tình cảm gói ghém dành cho mối tình đầu tiên của mình, nhưng cũng là tiếng thở dài lo lắng, là nỗi băn khoăn của nàng về tình yêu của Rô-mê-ô.

– Đề ra giải pháp là một trong hai người họ phải từ bỏ dòng họ, có thể thấy rằng tình yêu của Giu-li-ét dành cho Rô-mê-ô là vô cùng lớn lao, là lời mách bảo chân thành của trái tim.

– Dùng lý lẽ để bảo vệ, biện minh cho việc từ bỏ dòng họ vì tình yêu “Chỉ có tên họ…đổi lấy cả em đây!”.

=> Dường như Giu-li-ét đã không còn là cô bé 14 tuổi nữa mà đã vụt trưởng thành, chín chắn.

c. Cuộc chạm mặt trực tiếp để bày tỏ tình cảm:

* Giu-li-ét:

– Luôn ám ảnh nỗi sợ hãi thường trực, nàng luôn gợi nhắc về mối thù của hai đại gia tộc mà hiện thân của nỗi lo lắng ấy chính là bức tường đá.

– Bức tường đá bảo vệ dòng họ khỏi sự đột nhập của những kẻ có ý đồ bất chính, là sự ngăn trở tình yêu, là rào cản, là mối thù sâu đậm của hai dòng họ, nó còn là biểu tượng cho nỗi lo lắng của Giu-li-ét về tình yêu của Rô-mê-ô.

* Rô-mê-ô:

– Suy nghĩ của Rô-mê-ô lại thoáng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lập tức khẳng định chàng sẵn sàng từ bỏ tên họ để xóa bỏ mối thù.

– Xóa tan mọi băn khoăn lo lắng của Giu-li-ét về tình yêu của chàng bằng cách khẳng định chắc chắn về tình yêu mãnh liệt dành cho nàng.

– Hình bóng bức tường trở thành đòn bẩy, là công thức chính minh cho tình yêu của Rô-mê-ô.

3. Kết bài

­- Khẳng định lại giá trị nội dung tư tưởng của đoạn trích.

Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận

William Shakespeare là nhà thơ nhà viết kịch nổi tiếng của thời kì phục hưng, ông có tấm lòng nhân đạo sâu sắc đây là lý do ông viết lên những tác phẩm thiên tài của mình, ông để lại cho người đọc nhiều cảm xúc trong những tác phẩm của mình tiêu biểu trong những tác phẩm đó là bài tình yêu và thù hận.

Tình yêu của Rô mê ô và Giu li ét đã nảy nở và vượt qua những sự thù hận đối lập giữa hai gia đình và hai dòng họ, tình yêu của học lớn lao, và nảy nở trong đêm lễ hội, cuộc gặp gỡ đã làm cho hai người nảy sinh tình cảm, khi biết được sự thù hận giữa hai dòng họ, tình yêu của họ ngày càng lớn hơn, khi bị ngăn cản nhưng với một trái tim đẹp hai người đã vượt qua hết những ngăn cản và đến với nhau như một chân lý sống của cuộc đời. Tình yêu đã lớn lên và nó vượt qua mọi sự ngăn cản xiềng xích của mọi người, lễ cưới của hai người được tổ chức bí mật ở nhà thờ, và nhà thờ là nơi đã chấp nhận tình yêu của họ.

Sự thù hận làm cho học bối rối trong cuộc gặp gỡ chàng trai thì đang nói ghét cái tên của tôi, còn Giu li ét thì bối rối và lo lắng cho tình yêu của mình, chàng trai đã dứt khoát từ bỏ dòng họ của mình để đến với tình yêu chân chính, cả hai người đều bỏ qua những thù hận để bù đắp xây dựng tình yêu của mình. Dù lòng thù hận có lớn nhưng tình yêu của họ rất lớn lao họ vẫn rất quyết liệt để bù đắp cho tình yêu của mình. Thù hận không làm mất đi tình yêu đẹp của họ mà nó làm cho học có niềm tin về tình yêu hơn, sự hi sinh của họ thật vô cùng đáng quý tình yêu của họ là bất tử.

Lòng thù hận không được xóa bỏ, nhưng tình yêu đang dần cảm hóa những lòng thù hận đó, nó đang xen vào tâm hồn những con người nơi đây và ấp ủ bao niềm tin và cả những hi vọng đang bừng cháy trong con người họ lòng thù hận khó xóa đi được, nó trở thành một sự giao tranh mà hai bên nhất định phải có một bên thắng và một bên thua nhưng tình yêu lớn lao của hai người đã vượt qua những cái gọi là trật tự để thắng được sự thù hận để đến được với nhau. Tình yêu thật lớn lao , nó có thể cảm hóa tất cả, và cả những cái gọi là khó khăn và gian lao nhất nó cũng có thể vượt qua.

Nỗi đau đớn trong bi kịch tình yêu của hai người khi hai người phải có những quyết định để trả thù cho dòng họ của mình, Rô mê Ô phải giết Ti bản để trả thù cho dòng họ của mình. Giu li ét đau khổ vì biết được sự thật là người giết anh con bác mình chính là chồng của mình. Đây là những tình huống bi kịch của tình yêu giữa hai dòng họ, hai người đang lâm vào những tình cảnh hết sức éo le một bên là tình cảm gia đình một bên là tình yêu, họ phải quyết định và đưa ra, nhưng nó thật khó khăn đối với hai người khi đó đều là quyết định giữa một mất một còn, sự trả thù nó là sự mất mát lớn lao, khi tình thù hận giữa hai dòng họ ngày càng được lên cao, nó đang cảm hóa những con người có tấm lòng thù hận. Tình yêu của hai người đang phải đối mặt với những éo le của hoàn cảnh, vì vậy họ thật đau đớn khi biết được những sự thật rất nghiệt ngã và họ quyết định dứt khoát khi đưa ra những quyết định của mình.

Hai người mong ước được xóa đi những lòng thù hận giữa hai dòng họ nhưng không có cách nào có thể lý giải và xóa bỏ được, hai người không thể sống cùng nhau vì vậy họ đã quyết định chết cùng nhau, cuộc sống của họ rất lớn lao khi phải đưa ra những quyết định đó, hai người chết đi không phải là sự bi lụy trong tình yêu mà đó là chết đi để thức tỉnh những con người đang sống về những đổi giải của sự thù hận, người muốn để lại cho những người đang sống giá trị đích thực của sự bình an và những nỗi niềm của hạnh phúc, hạnh phúc là việc mà hai người muốn giành cho mọi người còn đang sống, cái chết của họ có ý nghĩa thức tỉnh rất sâu sắc, sự thù hận đã được xóa bỏ bằng cái chết của hai người.

Tình yêu của Rô mê ô và Giu li ét là tình yêu của lòng cao thượng và sự thủy chung son sắt, nó xóa bỏ mọi hiềm khích và ngăn cản của mọi người để đến với nhau, những khi lòng thù hận trong hai dòng họ được dâng cao, họ đã quyết định chết cùng nhau để xóa bỏ đi nhưng lòng thù hận đó, tình yêu của họ thật cao thượng biết bao khi họ đang phải sống trong những lòng thù hận đó. Thật đau đớn biết bao khi tình yêu của họ không được sống cùng với nhau, họ mong đợi một niềm tin và những điều mới lạ sẽ đến những sự thật nghiệt ngã biết bao, khi sự thù hận và những ước mong trả thù cho hai dòng họ được lên cao, nó cướp đi một cuộc sống hạnh phúc đáng nhẽ hai người được hưởng nó.

Với lòng nhân đạo của mình tác giả đã viết lên những tình tiết rất đặc sắc của mình trong vở kịch này, trong tác phẩm tác giả đã nói lên những tâm tư và cả những nguyện vọng lớn lao của mình đối với những nhân vật đắt giá của mình. Rô mê ô và Giu li ét là những nhân vật có tình yêu cao thượng, nó trở thành lý tưởng trong tình yêu bởi sự cao thượng vì đã hi sinh để đánh đổi lấy được sự tự do và hạnh phúc của hai dòng họ, khi ban đầu bị sự ngăn cản của mọi người, với tình yêu đẹp đã vượt qua mọi ngăn cản để tìm thấy sự tự do trong tình yêu, tình yêu của họ thật vĩ đại và nó đã để lại nhiều cảm xúc cho người đọc.

Tình yêu và thù hận đã nêu lên tình yêu trong sáng, dũng cảm vượt lên trên cả thù hận. Đây là bài thơ hay về tình yêu nó khẳng định tình yêu là nó sẽ vượt qua mọi thù hận để cập được đến bến bờ của hạnh phúc. Tình yêu trong sáng của họ đã làm hóa giả mọi niềm đau và cả những thù hận, tình yêu của học thật thiêng liêng và đáng kính.

Phân tích bài Tình yêu và thù hận

Uy-li-am Sếch-xpia là tác giả tiêu biểu của nền văn học châu Âu thời kì Phục hưng. Sống vào giai đoạn quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, ông đã nhanh nhạy nắm bắt được hơi thở, mạch đập của thời đại và đưa vào tác phẩm của mình. Và sự nghiệp sáng tác của Sếch-xpia là sự phản ánh và phê phán cả hai chế độ đó. Chế độ tư bản với những quan hệ “trả tiền ngay” rất tàn nhẫn của giai cấp tư sản buổi ban đầu đã được khái quát và điển hình hoá ở hình tượng tên lái buôn Do Thái Sai-lốc trong vở Người lái buôn thành Vơ-ni-dơ và ở số phận vua Lia trong vở Vua Lia. Sự tàn bạo, lạc hậu, hủ lậu đầy thành kiến của chế độ phong kiến già nua đã được phơi bày trong một loạt bi kịch của ông như Mác-bét, Rô-mê-ô và Giu-li-ét, Ô-ten-lô…

Sếch-xpia luôn lên tiếng ngợi ca con người và đòi quyền sống, quyền tự do đích thực cho họ. Nhân vật của Sếch-xpia là những con người mới của thời đại mới, những con người luôn sống bằng chính trái tim của mình, dám cất lên tiếng nói thể hiện khát vọng của mình, vượt lên mọi thù hận, mọi ràng buộc xã hội. Rô-mê-ô và Giu-li-ét là đại diện tiêu biểu cho những con người ấy. Trong suốt thời trung cổ, cả châu Âu chìm trong đêm tối của chế độ phong kiến và nhà thờ. Mọi quyền tự do của con người dường như đều bị tước bỏ. Tư tưởng nhân văn cao đẹp của nền văn hoá Hi Lạp – La Mã cổ đại đều bị chìm trong đống đổ nát của những thành tựu văn hoá từng phát triển rực rỡ.

Thời cổ đại người ta ngợi ca con người bao nhiêu thì thời trung cổ con người bị vùi dập bấy nhiêu. Phong trào văn nghệ Phục hưng ra đời đã đánh thức khát vọng của con người, đề cao con người và khẳng định con người là cao quý nhất. Hoàng tử Hămlet, nhân vật chính của vở kịch Hăm-lét, đứa con tinh thần yêu quý của Sếch-xpia, đã có một phát ngôn bất tử về con người: “Kì diệu thay là con người, về vẻ đẹp nó sánh ngang với thần thánh, trí tuệ sánh ngang với thượng đế. Con người thật là kì diệu, là trung tâm của vũ trụ, là kiểu mẫu của muôn loài. Con người phải được thỏa mãn mọi nhu cầu vốn có như ăn, uống, ngủ, nghỉ, các sinh hoạt trần thế, sự hiểu biết và sự phát triển về mặt trí tuệ”. Phát ngôn này là sự kế tục tinh thần của Prôtago-rốt, nhà triết học cổ đại Hi Lạp: “Con người là thước đo của vạn vật”, là tư tưởng chung của chủ nghĩa nhân văn trong văn học Hi Lạp cổ đại và cũng chính là tư tưởng chủ đạo của văn học thời Phục hưng. Là tác giả tiêu biểu của văn học Phục hưng Anh, Sếch Xpia đã thể hiện sâu sắc tư tưởng này trong tác phẩm của mình.

Sự vĩ đại của Sếch-xpia là sản phẩm của sự kết hợp giữa tài năng, sự hiếu học, sự phát triển rực rỡ của thời đại Phục hưng và hiện thực xã hội Anh cuối thế kỉ XVI, đầu thế kỉ XVII. Với sự thắng thế của tinh thần nhân văn chủ nghĩa, văn học Phục hưng giai đoạn đầu luôn vui tươi và tràn đầy tinh thần lạc quan. Nhưng đến giai đoạn sau, tinh thần lạc quan ấy giảm dần bởi sự hiện hữu lạnh lùng của những quan hệ tư sản mới. Những mâu thuẫn giữa lí tưởng cao đẹp và hiện thực xã hội đầy phức tạp của buổi giao thời giữa phong kiến và tư bản đã để lại dấu ấn rất đậm nét trong sáng tác của các nhà văn Phục hưng. Và Sếch-xpia là đại diện tiêu biểu nhất. Sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của Sếch-xpia cũng có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, trước năm 1600, sáng tác của nhà văn mang âm hưởng lạc quan, đây là thời kì của những vở hài kịch. Giai đoạn sau, từ năm 1600 trở đi, chủ yếu ông sáng tác bi kịch.

Vở bi kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét viết khoảng 1594 đến 1595, có thể coi là gạch nối tư tưởng hai giai đoạn sáng tác của ông. Tuy là một bi kịch tình yêu, kết thúc là cái chết của hai nhân vật chính nhưng vở bi kịch này không để lại âm hưởng thê thảm như những vở bi kịch ở giai đoạn sau. Rô-mê-ô và Giu-li-ét là một vở kịch thơ xen lẫn văn xuôi vì vậy dù đã dịch sang văn xuôi nhưng ngôn ngữ đối thoại của nhân vật vẫn là những câu văn vần rất uyển chuyển, nhịp nhàng tạo cho đoạn trích một sức hấp dẫn đặc biệt. Dù là độc thoại hay đối thoại, lời thoại của các nhân vật đều rất giàu chất thơ, có vần điệu.

Sau cuộc gặp gỡ ở buổi dạ hội, cả Rô-mê-ô và Giu-li-ét đều đã mang trong mình mối sầu tương tư. Và như người ta vẫn nói, khi hai ánh mắt đã gặp nhau, trái tim đã đồng điệu là lúc hai tâm hồn đã thuộc về nhau. Rô-mê-ô và Giu-li-ét là hai người như thế. Vì vậy, họ mới có chung một cảm xúc và không hò hẹn, họ đã cùng nhau than thở dưới trăng trong vườn nhà Ca-piu-lét. Những lời độc thoại và đối thoại của đôi trai gái trong Tình yêu và thù hận đã thể hiện họ là những con người biết yêu thương bằng chính trái tim mình.

Đoạn trích gồm hai phần. Phần 1 gồm sáu lời thoại đầu. Hai người tự nói bộc lộ cảm xúc của mình. Chính tình huống kịch này đã làm tăng tính chất chân thành, say đắm của mối tình Rô-mê-ô và Giu-li-ét. Phần 2 là cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người. Đoạn trích tập trung thể hiện nội dung chính là: mối thù truyền kiếp giữa hai dòng họ không cản trở được hai trái tim yêu mà chỉ làm họ say đắm hơn mà thôi. Họ sẵn sàng vượt lên tất cả để được yêu nhau. Rô-mê-ô và Giu-li-ét đại diện cho những con người khao khát tự do và hạnh phúc. Họ sẵn sàng vượt lên hàng rào ấy để giành lấy tự do, hạnh phúc cho riêng mình. Họ sẵn sàng từ bỏ tên họ của mình để được đến bên nhau. Hành động này không phải là sự vô tình của kẻ dám từ chối gia đình mình, mà đó là sự từ chối những thành kiến vô lí. Giu-li- ét nói: “chàng hay thề là chàng yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu lét nữa”. Và Rô-mê-ô: “Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ; từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Rô-mê-ô nữa”.

Những lời tha thiết ấy của hai người đã chứng tỏ tình yêu say đắm của họ. Đó là một mối tình trong sáng và mãnh liệt. Dưới ánh mắt của chàng Rô-mê-ô đang yêu, Giu-li-ét đẹp và dịu hiền hơn tất cả. Với chàng, “nàng Giu Li-ét là mặt trời”. Rô-mê-ô đã dùng một loạt hình ảnh so sánh tuyệt vời nhất để miêu tả vẻ đẹp của nàng Giu-li-ét: “chẳng qua hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng, đã thiết tha nhờ mắt nàng lấp lánh, chờ đến lúc sao về”. Lời thoại dài nhất của Rô-mê-ô trong đoạn trích là lời ca ngợi vẻ đẹp của nàng Giu-li-ét còn lời thoại dài nhất của Giu-li- ét là đoạn bộc lộ tình yêu say đắm của nàng với Rô-mê-ô. Chính lời thoại này của Giu-li- ét thể hiện tư tưởng cốt lõi của đoạn trích: “Mông-ta-ghiu là cái gì nhỉ ? […] thì mười phân chàng vẫn cứ vẹn mười.” Rô-mê-ô vượt tường rào vào vườn nhà Giu-li-ét chỉ vì nhớ nàng không thể ngủ được. Tình yêu đã làm chàng quên đi rằng vì mối thù truyền kiếp chàng có thể bị giết chết nếu bị người nhà Ca-piu-lét bắt. Khát vọng yêu là khát vọng của muôn đời và của mọi dân tộc.

Trong văn học Việt Nam, nàng Kiều dám vượt qua hàng rào lễ giáo phong kiến “Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” để đến vườn Lãm Thuý thề nguyền cùng chàng Kim trong một đêm trăng: Vầng trăng vằng vặc giữa trời, Đinh ninh hai miệng một lời song song. Thì bên khung cửa sổ tràn đầy ánh trăng trong vườn nhà Ca-piu-lét, Rô-mê-ô và Giuli-ét vượt qua mối thù địch của hai dòng họ cũng thề nguyền cùng nhau với những lời tha thiết. Cuộc thề hẹn dưới trăng của Rô-mê-ô và Giu-li-ét đã đánh thức khát vọng sống của cả thời đại. Tình yêu của họ đã chứng tỏ những thế lực và xiềng xích của những hủ tục, thành kiến của mối quan hệ phong kiến đã dần mất tác dụng. Nó đang bị phá bỏ hoặc tự tan rã. Thời đại trung cổ đã qua đi, con người đã được giải phóng khỏi những quy tắc hà khắc vô lí.

Lời của Rô-mê-ô đã trực tiếp thể hiện điều này, “Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu; mấy bức tường đá ngăn sao được tình yêu; mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm…”. Cuộc đối thoại giữa Rô-mê-ô và Giu-li-ét trong đoạn trích đã khẳng định rằng tình yêu có thể vượt lên tất cả. Và chỉ tình yêu có quyền lên tiếng trong trái tim hai người đang yêu. Tuy đoạn trích không có những xung đột đầy kịch tính như các hồi kịch khác nhưng tính kịch vẫn được thể hiện rất rõ qua ngôn ngữ và hành động kịch, đó là hoàn cảnh đầy bất trắc, là cảm xúc yêu thương mãnh liệt, là những băn khoăn trước sự trái ngang của tình yêu.

Với một giọng văn thấm đẫm chất thơ và cảm hứng lãng mạn, Sếch-xpia đã tạo nên một đêm trăng thề hẹn thật trữ tình. Tình yêu trong sáng thuần khiết của đôi trẻ đặt bên cạnh mối thù hận truyền kiếp làm cho mối thù ấy trở nên vô nghĩa và mang đầy tính chất phản nhân văn. Ngôn ngữ kịch của Sếch-xpia vốn rất giàu nhạc tính và hình ảnh với những lối ví von so sánh rất gợi cảm, nhất là những câu Rô-mê-ô miêu tả vẻ đẹp của nàng Giu-li-ét. Mặc dù đã dịch sang văn xuôi nhưng đó vẫn là những câu văn uyển chuyển, gợi cảm và thấm đẫm chất thơ.

Ngôn ngữ đối thoại giữa Rô-mê-ô và Giu-li-ét tràn đầy tình yêu thương, nó thể hiện sự đồng điệu tâm hồn của hai người trẻ tuổi. Chỉ một lần gặp nhau với thời gian ngắn ngủi nhưng dường như họ đã hiểu hết những điều người kia muốn nói. Tình yêu của Rô-mê-ô và Giu-li-ét tuy gặp nhiều trở ngại nhưng họ đều đã dũng cảm vượt qua, và đến cái chết cũng không chia lìa được họ. Cái chết của hai người đã thức tỉnh và hoá giải được mối thù của hai dòng họ. Tình yêu của họ đã làm được điều mà chính quyền lực của Vương chủ thành Vê-rô-na cũng không làm được. Mối tình Rô-mê-ô và Giu-li-ét đã trở thành một huyền thoại tình yêu thật đẹp, là tình yêu lí tưởng cho toàn nhân loại. Cho đến nay con người vẫn khao khát một tình yêu như thế.

Phân tích Tình yêu và thù hận

Sếch-xpia là một nhà soạn kịch vô cùng nổi tiếng của nước Anh, ông đã từng được coi là bước ngoặt tiến bộ vĩ đại nhất từ trước đến bây giờ loài người chưa từng thấy, bởi trong văn của ông mang phong cách chủ nghĩa nhân văn, đề cao giá trị của con người, thể hiện khát vọng giải phóng khỏi sự kìm hãm của chế độ phong kiến, một trong số những tác phẩm tiêu biểu là “Tình yêu và thù hận” trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét, tác phẩm nói về tình yêu thắm thiết giữa con người với con người, đặc biệt là những đôi trai gái, nhưng do sự chế độ xã hội đã vùi dập tình yêu đó bằng cách cướp đi sự sống của những con người đó.

Tác phẩm thể hiện rõ nét xung đột kịch là sự va chạm giữa những lực lượng đối địch, những quan điểm khác nhau dẫn tới thái độ không hòa hợp, từ đó có cái nhìn về một vấn đề khác nhau tạo nên sự xung đột diễn ra ở bên trong lòng mỗi con người, tác phẩm đã vẽ ra một tình yêu trong sáng đáng trân trọng, một tình yêu say đắm nồng nhiệt giữa hai con người với tính cách trung thực, hồn nhiên trong sáng, nhận thức một cách rõ ràng về quyền sống, quyền được làm người, quyền được hưởng thụ hạnh phúc.

Phân tích xung đột trong đoạn trích Tình yêu và thù hận của Sếch – xpia. Khi biết người con gái mình yêu ngần ngại trước những xung đột mà dòng họ đem lại chàng Rô-mê-ô đã sẵn sàng vứt bỏ dòng họ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, chỉ cần được nghe tiếng gọi người yêu chàng trai sẵn sàng xóa sạch hết tất cả, sẽ thay tên đổi họ, sẽ xé nát cái tên do chính bản thân mình viết ra, hi sinh tất cả để có được thứ tình cảm thiêng liêng đó.

Về phía Giu-li-ét thì mọi chuyện không hề đơn giản như thế, cô luôn bị một thứ vỏ bọc mà dòng họ đem lại kìm hãm cô, bị bóng đen thù hận của dòng họ giàng buộc tình cảm trong con người cô, ẩn sâu bên trong người cô vẫn tồn tại một thứ tình yêu mãnh liệt, một khao khát chân thành, nhiệt huyết của tuổi trẻ dành cho người mình thương. Qua đó tác giả lên án sâu sắc xã hội phong kiến đã kìm hãm con người, tố cáo sự dã man, vô nhân đạo khi ràng buộc con người vào những quan niệm không đáng có, đồng thời thể hiện khát vọng giải phóng tình cảm tự nhiên để thoát khỏi những ràng buộc đạo đức mà xã hội đó đem lại

Xung đột kịch còn được thể hiện giữa tình yêu của đôi nam nữ với mối quan hệ thù hận tồn tại trong hai dòng họ từ rất lâu đời, thù hận mà hai dòng họ đem lại thực sự quá to lớn, sức mạnh của nó đã dẫn tới cái kết bi thảm đó là cái chết của hai con người. Tình yêu đẹp như thế, trong sáng như thế tại sao lại phải kết thúc bằng một cái kết buồn như vậy, tại sao không phải là một cuộc sống tươi đẹp hiện ra trước mắt, hiện ra trong tương lai?

Đơn giản vì xã hội chính là mồ chôn cho những tình cảm đẹp đó, mối thù hận giữa hai dòng họ đã chấm dứt một tình yêu đẹp của thế hệ trẻ. Xung đột vở kịch không chỉ dừng lại ở mâu thuẫn giữa tình yêu và hai dòng họ mà còn là sự xung đột giữa hai chế độ, giữa nền luân lí trung cổ hà khắc khi mà con người phải hy sinh cống hiến cho dòng họ với nhân văn của thời đại phục hưng đề cao con người, để con người thoát ra khỏi sự ràng buộc của xã hội, tình cảm đến và chân trọng nó một cách tự nhiên nhất.

Tác giả đã đem đến cho người đọc một tư tưởng về tình người rất sâu sắc, đó là muốn tình yêu chiến thắng, vượt qua tất cả phải vượt qua được những khó khăn thử thách, vượt qua được sự bất hòa của xã hội. Tình yêu giữa hai con người trong tác phẩm là bất tử, cái chết đã chứng minh cho mối quan hệ bền chặt đó, không một điều gì trong xã hội có thể ngăn cản con người đến với nhau.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ VNExpress

VNExpress
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ soha.vn

soha.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ vov.vn

vov.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ afamily.vn

afamily.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ coccoc.com

coccoc.com
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào rồi nhỉ? Nội dung Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào từ facebook.com

facebook.com
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào

Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
cách Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
hướng dẫn Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào
Tình Yêu Và Thù Hận Thuộc Thể Loại Kịch Nào miễn phí

Scores: 4.5 (197 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn