Tổ hợp tuyến tính là gì? Lập và tính các tổ hợp tuyến tính ma trận trong đại số mới nhất 2021

Tổ hợp tuyến tính là gì?

Trong đại số tuyến tính, một tổ hợp tuyến tính là một tổng của các vectơ nhân với các hệ số vô hướng.

Định nghĩa

Giả sử S={v1,…,vn} là một tập hữu hạn các vectơ, một tổ hợp tuyến tính của S là một tổng các vectơ nhân bởi các hệ số theo dạng:

a1v1+…+an vn

với các số a1,…,an nằm trong trường F của không gian vectơ chứa v1,…,vn.

Ví dụ

Vector (3,-4) là tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong tập hợp {(1,1),(2,3),(1,-1)} bởi vì:

(3,-4) = 2(1,1) + (-1)(2,3) + 3(1,-1)

Bao tuyến tính

Tập hợp của các tổ hợp tuyến tính xây dựng từ các vectơ trong S được gọi là bao tuyến tính của S (hay không gian con sinh bởi S) và ký hiệu là span(S) hay


S

{displaystyle langle Srangle }

. Nói một cách chính xác:

span(S) = {v thuộc S: v= a1v1+…+an vn với các số a1,…,an nằm trong trường F}.

S được gọi là một hệ sinh của không gian con


S

{displaystyle langle Srangle }

.[1]

Xem thêm

  • Độc lập tuyến tính
  • Số siêu phức

Tham khảo

  1. ^

    “Chương 3. Không gian vectơ” (PDF).


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tổ_hợp_tuyến_tính&oldid=64442692”

Từ khóa: Tổ hợp tuyến tính

tổ hợp tuyến tính
tổ hợp tuyến tính là gì
lập và tính các tổ hợp tuyến tính
tổ hợp tuyến tính trong ma trận là gì
bao tuyến tính
xác định tổ hợp tuyến tính
span là gì đại số
to hop tuyen tinh
tuyến tính là gì
toổ hợp tuyến tính
tuyen tinh la gi
khái niệm tổ hợp tuyến tính
độc lập tuyến tính là gì
độc lập tuyến tính

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.2 (156 votes)

Có thể bạn quan tâm  Ngan Pháp là gì? Chi tiết về Ngan Pháp mới nhất 2021

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn