Top 18+ Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Bạn đang tìm hiểu về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ………………………………………………………….

1. Tên tôi là 1: ……………………………………………………………………………..

2. Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………… 3. Giới tính: ……….

4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ …………………………………………..

5. Nơi sinh 2: ……………………………………………………………………………………..

6. Quốc tịch: ……………………………………………… 7. Dân tộc: ………………………

8. Nơi thường trú 3: …………………………………………………………………………….

9. Nơi tạm trú 4: ………………………………………………………………………………….

10. Giấy CMND/Hộ chiếu: ………………………………… 5 Số:

Cấp ngày ……. tháng ……… năm ………….. Tại: ………………………………………….

11. Họ tên cha: ……………………………………. Ngày/tháng/năm sinh: ……………

12. Họ tên mẹ: ……………………………………. Ngày/tháng/năm sinh: ……………

13. Họ tên vợ/chồng: ……………………..……… Ngày/tháng/năm sinh: ……………

14. Số điện thoại/e-mail: ………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có): …….

…………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 holder Số 2 holder

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có holder Không holder

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: ……………………. phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Để tải thêm Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải Tờ khai này.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111
Lượt xem: 81118111

2. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ VNExpress

VNExpress
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

3. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

4. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

5. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

6. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

7. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

8. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ soha.vn

soha.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

9. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

10. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

11. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

12. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

13. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ vov.vn

vov.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

14. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ afamily.vn

afamily.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

15. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

16. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

17. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ coccoc.com

coccoc.com
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

18. Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất từ facebook.com

facebook.com
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

Câu hỏi về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất

Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
cách Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
hướng dẫn Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất
Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Mới Nhất miễn phí

Scores: 4.8 (185 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn