Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Bạn đang tìm hiểu về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở hữu ích với bạn.

1. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở…

TỜ TRÌNH
Về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn …………………. Nhiệm kỳ 20…. – 20….

Kính gửi:……………………………………………………………..

Thực hiện Kế hoạch số ……./KH–CĐ và Hướng dẫn số …../HD–CĐ ngày …./…./…… của BTV Công đoàn Công ty …………………………. về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 20…. – 20…. và Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty khóa …., nhiệm kỳ 20…. – 20….;

Căn cứ biên bản bầu BCH Công đoàn …………………..; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….; Kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;

Công đoàn …………………………….. kính đề nghị Ban thường vụ Công đoàn Công ty ……… công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Công đoàn ……………….. nhiệm kỳ 20…. – 20…., cụ thể như sau:

1. Ban Chấp hành Công đoàn …………………., gồm: ………… đồng chí (có danh sách kèm theo);

2. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gồm: ………. đồng chí, trong đó ……. đại biểu chính thức và ………………. đại biểu dự bị (có danh sách kèm theo);

3. Công nhận đồng chí ………………………. – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;

4. Công nhận đồng chí ……………………….. Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20.…

Kính mong BTV Công đoàn Công ty ………. xem xét và công nhận các chức danh của Công đoàn ……………..………. nhiệm kỳ 20…. – 20…. như trên.

Trân trọng cảm ơn!

Đính kèm tờ trình:

– Biên bản kiểm phiếu bầu Chấp hành Công đoàn …………………. nhiệm kỳ 20…. – 20….;

– Biên bản kiểm phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….;

– Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20…..;

– Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;

– Danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….;

– Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT, CĐ.
T.M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000
Lượt xem: 40004000

2. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ VNExpress

VNExpress
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở rồi nhỉ? Bài viết Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

3. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

4. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

5. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở rồi nhỉ? Bài viết Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

6. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

7. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

8. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ soha.vn

soha.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở rồi nhỉ? Bài viết Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

9. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

10. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

11. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở rồi nhỉ? Bài viết Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

12. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

13. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ vov.vn

vov.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

14. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ afamily.vn

afamily.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở rồi nhỉ? Bài viết Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

15. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

16. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

17. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ coccoc.com

coccoc.com
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở rồi nhỉ? Bài viết Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

18. Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở từ facebook.com

facebook.com
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

Câu hỏi về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở

Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
cách Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
hướng dẫn Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở
Tờ Trình Bầu Bổ Sung Bch Công Đoàn Cơ Sở miễn phí

Scores: 4.9 (67 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn