Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến Giải Toán 7 Bài 7: Đa thức một biến Giải SGK Toán 7 tập 2 trang 43

Bạn đang tìm kiếm về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến hữu ích với bạn.

1. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến Giải Toán 7 Bài 7: Đa thức một biến Giải SGK Toán 7 tập 2 trang 43

Mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 43 để xem gợi ý giải các bài tập của Bài 7: Đa thức một biến thuộc chương 4 Đại số 7.

Tài liệu giải các bài tập 39, 40, 41, 42, 43 với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 43 Toán lớp 7 tập 2. Qua đó giúp các em biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 7 Chương 4 trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2. Chúc các bạn học tốt.

Lý thuyết bài 7: Đa thức một biến

1. Định nghĩa Đa thức một biến

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến.

2. Biến của đa thức một biến

Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.

3. Hệ số, giá trị của một đa thức

a) Hệ số của đa thức

+) Hệ số cao nhất là hệ số của số hạng có bậc cao nhất.

+) Hệ số tự do là số hạng không chứa biến.

b) Giá trị của đa thức f(x) tại x = a được kí hiệu là f(a) có được bằng cách thay x= a vào đa thức f(x) rồi thu gọn lại.

Giải bài tập toán 7 trang 43 Tập 2

Bài 39 (trang 43 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho đa thức: P(x) = 2 + 5×2 – 3×3 + 4×2 – 2x – x3 + 6×5

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).

Xem gợi ý đáp án

a) P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 –2x – x3 + 6x5

P(x) = 2 + (5x2+ 4x2) + (– 3x3– x3) – 2x + 6x5

P(x) = 2 + 9x2 – 4x3– 2x + 6x5

Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến, ta có

P(x) = 6x5 – 4x3 + 9x2 – 2x + 2

b) Hệ số của lũy thừa bậc 5 là 6

Hệ số của lũy thừa bậc 3 là – 4

Hệ số của lũy thừa bậc 2 là 9

Hệ số của lũy thừa bậc 1 là – 2

Hệ số của lũy thừa bậc 0 là 2

Bài 40 (trang 43 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho đa thức Q(x) = x2 + 2x4 + 4x3 – 5x6 + 3x2 – 4x – 1

a) Sắp xếp các hạng tử của Q(x) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Chỉ ra các hệ số khác 0 của Q(x).

Xem gợi ý đáp án

a) Q(x) = x2 + 2x4 + 4x3 – 5x6 + 3x2 – 4x –1

Q(x) = (x2+ 3x2) + 2x4 + 4x3 – 5x6– 4x –1

Q(x) = 4x2 + 2x4 + 4x3 – 5x6 – 4x –1

Sắp xếp các hạng tử của Q(x) theo lũy thừa giảm của biến, ta có

Q(x) = – 5x6 + 2x4 + 4x3 + 4x2 – 4x –1

b) Hệ số lũy thừa bậc 6 là – 5

Hệ số của lũy thừa bậc 4 là 2

Hệ số của lũy thừa bậc 3 là 4

Hệ số của lũy thừa bậc 2 là 4

Hệ số của lũy thừa bậc 1 là –4

Hệ số của lũy thừa bậc 0 là –1

Bài 41 (trang 43 SGK Toán 7 Tập 2)

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Xem gợi ý đáp án

Ví dụ về đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là –1.

Đa thức bậc nhất thỏa mãn các điều kiện trên: 5x – 1

Đa thức bậc hai thỏa mãn các điều kiện trên: 5x2 – 1

Đa thức bậc ba thỏa mãn các điều kiện trên: 5x3 – 1

Đa thức bậc bốn thỏa mãn các điều kiện trên: 5x4 – 1

Tổng quát: Đa thức bậc n (n là số tự nhiên): 5xn – 1

Bài 42 (trang 43 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính giá trị của đa thức P(x) = x2 – 6x + 9 tại x = 3 và tại x = -3.

Xem gợi ý đáp án

– Thay x = 3 vào biểu thức P(x) ta được:

P(3) = 32 – 6.3 + 9 = 9 – 18 + 9 = 0

Vậy P(3) = 0.

– Thay x = – 3 vào biểu thức P(x) ta được:

P(– 3) = (– 3)2 – 6.(–3) + 9 = 9 + 18 + 9 = 36

Vậy P(-3) = 36.

Bài 43 (trang 43 SGK Toán 7 Tập 2)

Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó?

a) 5x2 – 2x3 + x4 – 3x2 – 5x5 + 1 –5 5 4
b) 15 – 2x 15 – 2 1
c) 3x5 + x3 – 3x5 + 1 3 5 1
d) –1 1 –1 0
Xem gợi ý đáp án

a) 5x2 – 2x3 + x4 – 3x2 – 5x5 + 1 = (5x2 – 3x2) – 2x3 + x4– 5x5 + 1 = 2x2 – 2x3 + x4– 5x5 + 1

= -5x5 + x4 – 2x3 + 2x2 +1.

⇒ Bậc của đa thức là 5.

b) 15 – 2x = -2x1 +15.

⇒ Bậc của đa thức là 1.

c) 3x5 + x3 – 3x5 +1 = (3x5 – 3x5) + x3 +1 = x3 + 1.

⇒ Bậc của đa thức bằng 3.

d) Đa thức -1 có bậc bằng 0.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444
Lượt xem: 84448444

2. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ VNExpress

VNExpress
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến rồi nhỉ? Bài viết Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

3. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

4. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

5. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến rồi nhỉ? Bài viết Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

6. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

7. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

8. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ soha.vn

soha.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến rồi nhỉ? Bài viết Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

9. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

10. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

11. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến rồi nhỉ? Bài viết Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

12. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

13. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ vov.vn

vov.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

14. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến rồi nhỉ? Bài viết Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

15. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

16. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

17. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến rồi nhỉ? Bài viết Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

18. Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến từ facebook.com

facebook.com
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

Câu hỏi về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
cách Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
hướng dẫn Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến
Toán 7 Bài Nghiệm Của Đa Thức Một Biến miễn phí

Scores: 4.5 (188 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn