Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức Giải Toán 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 28, 29)

Bạn đang tìm hiểu về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức hữu ích với bạn.

1. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức Giải Toán 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 28, 29)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 28, 29 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 11 Chương 1 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.

Lý thuyết bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Quy tắc chia đa thức cho đơn thức

+ Muốn chia đa thức A chp đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

+ Ví dụ minh họa: Thực hiện phép chia: left( 3{x^2y^2 + 6x^2y^3 - 12xy} right):3xy

Lời giải:

beginarrayl
left( 3{x^2y^2 + 6x^2y^3 - 12xy} right):3xy\
 = left( 3{x^2y^2:3xy} right) + left( {6x^2y^3:3xy} right) - left( 12xy:3xy right)\
 = xy + 2xy^2 - 4
endarray

Vậy left( 3{x^2y^2 + 6x^2y^3 - 12xy} right):3xy = 2xy^2 + xy - 4

* Chú ý: trong thực hành, ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số phép tính trung gian

Giải bài tập Toán 8 trang 28, 29 tập 1

Bài 63 (trang 28 SGK Toán 8 Tập 1)

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2.

Gợi ý đáp án:

A chia hết cho B vì mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B (mỗi hạng tử của A đều có chứa nhân tử y với số mũ lớn hơn hay bằng 2 bằng với số mũ của y trong B).

Bài 64 (trang 28 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2;

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy.

(x^3 - 2x^2y + 3xy^2):left( - dfrac{12x} right)

Gợi ý đáp án:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2 = (-2/2)x5 – 2 + 3/2x2 – 2 + (-4/2)x3 – 2 = – x3 + 3/2 – 2x.

b) (x^3 - 2x^2y + 3xy^2):left( - dfrac{12x} right)

= left[ {x^3:left( - dfrac{12x} right)} right] + left[ { - 2x^2y:left( - dfrac{12x} right)} right] + left[ {3xy^2:left( - dfrac{12x} right)} right]

= left[ {1:left( - dfrac{12} right)} right].left( {x^3:x} right) + left[ left( { - 2 right):left( - dfrac{12} right)} right].left( {x^2:x} right).y + left[ {3:left( - dfrac{12} right)} right].left( x:x right).y^2

= - 2x^2 + 4xy - 6y^2

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy = (3x2y2 : 3xy) + (6x2y2 : 3xy) + (-12xy : 3xy) = xy + 2xy2 – 4.

Bài 65 (trang 29 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:

[3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2

(Gợi ý, có thế đặt x – y = z rồi áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức)

Gợi ý đáp án:

[3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2

= [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : [-(x – y)]2

= [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (x – y)2

= 3(x – y)4 : (x – y)2 + 2(x – y)3 : (x – y)2 + [– 5(x – y)2 : (x – y)2]

= 3(x – y)2 + 2(x – y) – 5

Bài 66 (trang 29 SGK Toán 8 Tập 1)

Ai đúng, ai sai?

Khi giải bài tập: “Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không”,

Hà trả lời: “A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2”,

Quang trả lời: “A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B”.

Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn.

Gợi ý đáp án:

Ta có: A : B = (5x4 – 4x3 + 6x2y) : 2x2

= (5x2 : 2x2) + (– 4x3 : 2x2) + (6x2y : 2x2)

=frac52x^2-2x+3y

Như vậy A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B.

Vậy: Quang trả lời đùng, Hà trả lời sai.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111
Lượt xem: 41114111

2. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ VNExpress

VNExpress
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

3. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

4. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

5. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

6. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

7. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

8. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ soha.vn

soha.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

9. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

10. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

11. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

12. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

13. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ vov.vn

vov.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

14. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

15. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

16. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

17. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

18. Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức từ facebook.com

facebook.com
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

Câu hỏi về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức

Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
cách Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
hướng dẫn Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức
Toán 8 Bài Chia Đa Thức Cho Đơn Thức miễn phí

Scores: 4 (115 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn