Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác Giải Toán 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 58, 59)

Bạn đang tìm kiếm về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác hữu ích với bạn.

1. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác Giải Toán 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 58, 59)

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 58, 59 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Hình học 8 Chương 3. Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 1 Chương III Hình học 8 tập 2.

Lý thuyết bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

1. Tỉ số của hai đoạn thẳng

a) Định nghĩa:

– Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

– Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là dfracAB{C{text{D}}}

b) Chú ý: Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào các chọn đơn vị đo.

2. Đoạn thẳng tỉ lệ

Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức

dfracAB{C{text{D}}} = dfracA'B'{C'D'};;hay;;dfracABA'B' = dfrac{C{text{D}}}{C'D'}

3. Định lí Talet trong tam giác

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Lý thuyết

Tổng quát : Δ ABC, B’C’//BC; B’ ∈ AB, C’ ∈ AC

Ta có:   fracAB'AB =fracAC'AC ; fracAB'BB' =fracAC'C'C ; fracBB'AB =fracCC'AC

Giải bài tập toán 8 trang 58, 59 tập 2

Bài 1 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 2)

Viết tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD = 15 cm

b) EF = 48cm và GH = 16dm

c) PQ = 1,2m và MN = 24cm

Xem gợi ý đáp án

a) Ta có AB = 5cm và CD = 15 cm

Rightarrow dfracABCD= dfrac515= dfrac13

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

Rightarrow dfracEFGH= dfrac48160= dfrac310

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

Rightarrow dfracPQMN = dfrac12024 = 5

Bài 2 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho biết dfracABCD = dfrac34 và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Xem gợi ý đáp án

Ta có: dfracABCD = dfrac34 mà CD= 12cm nên

dfracAB12=dfrac34

Rightarrow AB= dfrac12.34 = 9cm

Vậy AB= 9cm.

Bài 3 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.

Xem gợi ý đáp án

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài CD nên AB= 5CD.

Độ dài A’B’ gấp 12 lần độ dài CD nên A’B’= 12CD.

Rightarrow Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’ là:

dfracABA'B'= dfrac5CD12CD = dfrac512

Bài 4 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho biết dfracAB'AB = dfracAC'AC (h.6)

Chứng minh rằng:

a) dfracAB'B'B= dfracAC'C'C

b) dfracBB'AB= dfracCC'AC

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Bài 4

Xem gợi ý đáp án

a) Ta có:

dfracAB'AB=dfracAC'AC (giả thiết)

Rightarrow dfracACAC'=dfracABAB'

Rightarrow dfracACAC' - 1 = dfracABAB' - 1

Ta có:

dfracACAC' - 1 = dfrac{AC - AC'}AC' = dfracC'CAC'

dfracABAB' - 1 = dfrac{AB - AB'}AB' = dfracB'BAB'

Rightarrow dfracC'CAC' = dfracB'BAB' Rightarrow dfracAB'B'B = dfracAC'C'C (điều phải chứng minh).

b) Vì dfracAB'AB = dfracAC'AC

AB' = AB - B'B, AC' = AC - C'C

dfracAB-BB'AB = dfracAC -CC'AC

Rightarrow 1 - dfracBB'AB = 1 - dfracCC'AC

Rightarrow dfracBB'AB= dfracCC'AC (điều phải chứng minh).

Bài 5 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 2)

Tính x trong các trường hợp sau (h.7):

Bài 5Hình 7

Xem gợi ý đáp án

a) MN // BC (giả thiết)

Theo định lí Ta-lét ta có:

dfracBMAM = dfracCNAN

Mà CN =AC- AN= 8,5 – 5= 3,5

nên dfracx4= dfrac3,55 Rightarrow x = dfrac4.3,55 = 2,8

Vậy x = 2,8.

b) PQ // EF (giả thiết)

Theo định lí Ta-lét ta có:

dfracDPPE = dfracDQQF

Mà QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Nên dfracx10,5 = dfrac915 Rightarrow x = dfrac10,5.915 = 6,3

Vậy x=6,3.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ VNExpress

VNExpress
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ soha.vn

soha.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ vov.vn

vov.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác từ facebook.com

facebook.com
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác

Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
cách Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
hướng dẫn Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác
Toán 8 Định Lí Ta Lét Trong Tam Giác miễn phí

Scores: 5 (168 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn