Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng Giải Toán 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 71, 72)

Bạn đang tìm kiếm về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng hữu ích với bạn.

1. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng Giải Toán 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 71, 72)

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 71, 72 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Hình học 8 Chương 3. Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 4 Chương III Hình học 8 tập 2.

Lý thuyết bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

1. Định nghĩa tam giác đồng dạng

Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

widehatA' = widehatA; widehatB' = widehatB; widehatC'= widehatC

dfracA'B'AB = dfracB'C'BC = dfracC'A'CA

Kí hiệu: ∆A’B’C’ ∆ABC

Tỉ số: dfracA'B'AB = dfracB'C'BC= dfracC'A'CA = k gọi là tỉ số đồng dạng.

Định nghĩa tam giác đồng dạng

2. Tính chất

Hai tam giác(A’B’C’ và ABC đồng dạng có một số tính chất:

1) ∆ABC đồng dạng ∆A’B’C’

2) Nếu ∆A’B’C’ đồng dạng ∆ABC thì ∆ABC đồng dạng ∆A’B’C’

3) Nếu ∆A’B’C’ đồng dạng ∆A”B”C” và ∆A”B”C” đồng dạng ∆ABC thì ∆A’B’C’ đồng dạng ∆ABC.

3. Định lí

Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

Định lí tam giác đồng dạng

4. Chú ý

Định lí cũng đúng cho trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài của hai tam giác song song với cạnh còn lại.

Giải bài tập toán 8 trang 71, 72 tập 2

Bài 23 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 2)

Trong hai mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?

a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.

Xem gợi ý đáp án

a) a là mệnh đề đúng. Bởi vì khi hai tam giác bằng nhau thì các góc tương ứng của hai tam giác này bằng nhau và tỉ lệ các cạnh tương ứng của chúng đều bằng nhau và bằng 1 nên theo định nghĩa hai tam giác đồng dạng thì hai tam giác bằng nhau sẽ đồng dạng với nhau.

b) b là mệnh đề sai. Bởi vì nếu tỉ số đồng dạng k ≠ 1 thì các cạnh của chúng sẽ có độ dài khác nhau. Do đó hai tam giác sẽ không bằng nhau.

Bài 24 (trang 72 SGK Toán 8 Tập 2)

ΔA’B’C’  ΔA”B”C” theo tỉ số đồng dạng k1, ΔA”B”C”  ΔABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Xem gợi ý đáp án

∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng k_1=dfracA'B'A

∆A”B”C” ∽ ∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k_2=dfracA

Theo tính chất 3 của hai tam giác đồng dạng thì ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC.

Tỉ số đồng dạng k= dfracA'B'AB = dfracA'B'.A

Vậy k = k_1.k_2.

Bài 25 (trang 72 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số frac12.

Xem gợi ý đáp án

Bài 25

Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm AC.

⇒ MN là đường trung bình của tam giác ABC

⇒ MN // BC

⇒ ΔAMN ∽ ΔABC theo tỉ số k=fracAMAB=frac12

Giải bài tập toán 8 trang 72 tập 2: Luyện tập

Bài 26 (trang 72 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC, vẽ tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k=frac23.

Xem gợi ý đáp án

Bài 26

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= dfrac23AB

Từ M kẻ đường song song với BC cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k=dfracAMAB=dfrac23

* Dựng ∆A’B’C’ = ∆AMN (theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

– Dựng tia A’x, trên tia A’x lấy B’ sao cho A’B’ = AM

– Dựng cung tròn tâm A’ bán kính AN và cung tròn tâm B’ bán kính MN, hai cung tròn cắt nhau tại C’

– Nối A’C’, B’C’ ta được tam giác A’B’C’ phải dựng.

Mà ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k=dfrac23 nên ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k=dfrac23.

Bài 27 (trang 72 SGK Toán 8 Tập 2)

Từ điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM=frac12MB, kẻ các tia song song với AC và BC, chúng cắt BC và AC lầ lượt tại L và N.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng. Hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Xem gợi ý đáp án

Bài 27

a) Áp dụng: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho, ta có:

MN // BC (gt)  Rightarrow ∆AMN ∽ ∆ABC

ML // AC (gt)  Rightarrow ∆MBL ∽ ∆ABC

và ∆AMN ∽ ∆MBL (vì cùng đồng dạng với tam giác ABC)

b)

∆AMN ∽ ∆ABC có:

widehatAMN = widehatABC; widehatANM = widehatACB; widehatA chung

Tỉ số đồng dạng k_1=dfracAMAB= dfrac13 (vì AM=dfrac12MB)

∆MBL ∽ ∆ABC có:

widehatBML = widehatBAC, widehatB chung, widehatMLB = widehatACB

Tỉ số đồng dạng k_2=dfracMBAB= dfrac23

∆AMN ∽ ∆MBL có:

widehatMAN = widehatBML, widehatAMN = widehatMBL, widehatANM = widehatMLB

Tỉ số đồng dạng k_3=dfracAMMB = dfrac12

Bài 28 (trang 72 SGK Toán 8 Tập 2)

ΔA’B’C’ ∽ ΔABC theo tỉ số đồng dạng k=frac35.

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.
Xem gợi ý đáp án

Bài 28

a) ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k= dfrac35 (gt)

Rightarrow dfracA'B'AB = dfracB'C'BC = dfracC'A'CA = dfrac35 (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

dfracA'B'AB = dfracB'C'BC = dfracC'A'CA= dfracA'B'+B'C'+C'A'AB+BC+CA= dfracC_A'B'C'{C_ABC}= dfrac35

Với C_A'B'C';C_ABC lần lượt là chu vi hai tam giác A’B’C’;ABC

Vậy tỉ số chu vi của ∆A’B’C’ và ∆ABC là dfrac35.

b) Vì dfracC_A'B'C'{C_ABC}= dfrac35 suy ra dfrac{C_ABC}5= dfracC_A'B'C'3C_ABC- C_A'B'C' = 40,dm

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

dfrac{C_ABC}5= dfracC_A'B'C'3 =dfrac{{{C_ABC} - C_A'B'C'}}{5 - 3}= dfrac402= 20

Rightarrow C_ABC= 5.20=100, dm

C_A'B'C'= 20.3=60, dm

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222
Lượt xem: 22222222

2. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ VNExpress

VNExpress
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

3. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

4. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

5. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

6. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

7. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

8. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ soha.vn

soha.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

9. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

10. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

11. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

12. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

13. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ vov.vn

vov.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

14. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

15. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

16. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

17. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

18. Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng từ facebook.com

facebook.com
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

Câu hỏi về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng

Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
cách Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
hướng dẫn Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng miễn phí

Scores: 5 (56 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn