Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số Giải Toán 8 Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 52, 53)

Bạn đang tìm kiếm về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số hữu ích với bạn.

1. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số Giải Toán 8 Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 52, 53)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 52, 53 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 7 Chương 2 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.

Lý thuyết bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

1. Quy tắc

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được:

dfracAB.dfracCD=dfracA.CB.D

2. Các tính chất

a) Giao hoán dfracAB.dfracCD=dfracCD.dfracAB

b) Kết hợp left( {dfracAB.dfracCD} right).dfracEF = dfracAB.left( {dfracCD.dfracEF} right)

c) Phân phối đối với phép cộng dfracABleft( {dfracCD + dfracEF} right) = dfracAB.dfracCD + dfracAB.dfracEF

Giải bài tập Toán 8 trang 52, 53 tập 1

Bài 38 (trang 52 SGK Toán 8 Tập 1)

Thực hiện các phép tính sau:

a) frac15x7y^3.frac2y^2x^2

b) frac4y^211x^{4}.(-frac3x^28y)

c) fracx^{3-8}5x+20.fracx^{2+4x}x^{2+2x+4}

Gợi ý đáp án:

a) frac15x7y^3.frac2y^2x^2 =frac15x.2y^27y^3x^2=frac{30xy^2}{7x^2y^3}=frac307xy

b) frac4y^211x^{4}.(-frac3x^28y)=-frac4y^{2.3x^2}11x^{4.8y}=-frac3x^2y^211.2x^{4y}=-frac3y{22x^2}

c) fracx^{3-8}5x+20.fracx^{2+4x}x^{2+2x+4}=frac{(x^3-8)(x^2+4x)}{5(x+4)(x^2+2x+4)}

=frac{(x-2)(x^2+2x+4)(x+4)}{5(x+4)(x^2+2x+4)}=fracx(x-2)5

Bài 39 (trang 52 SGK Toán 8 Tập 1)

Thực hiện các phép tính sau (chú ý về dấu):

a) frac5x + 104x – 8 . frac4 – 2xx + 2

b) frac5x + 104x – 8 . frac4 – 2xx + 2

Gợi ý đáp án:

Ta có:

a) frac5x + 104x – 8 . frac4 – 2xx + 2

= frac(5x + 10).(4 – 2x)(4x – 8)(x + 2)

= frac20x + 40 – 10x^2 – 20x4x^2 – 8x + 8x – 16

= frac10x^2 + 404x^2 – 16 = frac-10(x^2 – 4)4(x^2 – 4) = frac-52

b) fracx^2 – 362x + 10 . frac36 – x

= frac(x^2 – 36) . 3(2x + 10)(6 – x)

= -frac(x – 6)(x + 6).32(x + 5)(x – 6)

= -frac3(x + 6)2(x + 5).

Bài 40 (trang 53 SGK Toán 8 Tập 1)

Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng):

fracx – 1x(x^2 + x + 1 + fracx^3x – 1)

Gợi ý đáp án:

* Cách 1: Không sử dụng tính chất phân phối:

fracx – 1x.(x^2 + x + 1 + fracx^3x – 1)

= fracx – 1x.[frac(x – 1)(x^2 + x + 1) + x^3x – 1]

= fracx – 1x.(fracx^3 – 1 + x^3x – 1)

= fracx – 1x.(frac2x^3 – 1x – 1)

= frac(x – 1)(2x^3 – 1)x(x – 1)

= frac2x^3 – 1x

* Cách 2: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng:

fracx – 1x.(x^2 + x + 1 + fracx^3x – 1)

= frac(x – 1)(x^2 + x + 1)x + frac(x – 1)x^3x(x – 1)

= fracx^3 – 1x + fracx^3x

= fracx^3 – 1 + x^3x

= frac2x^3 – 1x.

Bài 41 (trang 53 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1.

frac1x . fracxx + 1 . … = frac1x + 7

Gợi ý đáp án:

Ta điền như sau:

frac1x . fracxx + 1 . fracx + 1x + 2 . fracx + 2x + 3 . fracx + 3x + 4 . fracx + 4x + 5 . fracx + 5x + 6 . fracx + 6x + 7 = frac1x + 7

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ VNExpress

VNExpress
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ soha.vn

soha.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ vov.vn

vov.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số từ facebook.com

facebook.com
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số

Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
cách Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
hướng dẫn Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số
Toán 8 Phép Nhân Các Phần Thức Đại Số miễn phí

Scores: 4 (175 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn