Top 18+ Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Bạn đang tìm hiểu về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Bạn đang tìm kiếm tài liệu tổng hợp kiến thức về giải hệ phương trình? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Đọc tài liệu với những lý thuyết giải hệ phương trình bằng phương pháp thế cùng tổng hợp các dạng toán cơ bản thường gặp. Đây sẽ là tài liệu học tập hữu ích cho học sinh và đồng thời giúp các thầy cô có thêm tài liệu hay phục vụ việc dạy học.

Cùng tham khảo nhé!

Kiến thức cần nắm phần giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

I. Lý thuyết giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Quy tắc thế

Phương pháp thế là một trong những cách biến đổi tương đương một hệ phương trình, ta sử dụng quy tắc thế, bao gồm hai bước, sau đây:

Bước 1. Từ một phương trình của hệ phương trình đã cho (coi là phương trình thứ nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).

Bước 2. Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ phương trình và giữ nguyên phương trình thứ nhất, ta được hệ phương trình mới tương đương với hệ phương trình đã cho.

II. Các dạng toán thường gặp về giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Phương pháp:

Căn cứ vào quy tắc thế, để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, ta làm như sau:

Bước 1. Rút x hoặc y từ một phương trình của hệ phương trình, thay vào phương trình còn lại, ta được phương trình mới chỉ còn một ẩn.

Bước 2.

Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Để lời giải được đơn giản, ta thường chọn phương trình có các hệ số có giá trị tuyệt đối không quá lớn (thường là 1 hoặc – 1 ) và rút x hoặc y có hệ số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn qua ẩn còn lại.

Dạng 2: Giải hệ phương trình quy về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp:

Bước 1. Biến đổi hệ phương trình đã cho về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bước 2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế như ở Dạng 1.

Dạng 3: Giải hệ phương trình bằng cách đặt ẩn phụ

Phương pháp:

Bước 1. Đặt ẩn phụ cho các biểu thức chung trong các phương trình của hệ phương trình đã cho để thu được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mới.

Bước 2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế như ở Dạng 1, ta tìm được nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Dạng 4: Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.

Phương pháp:

Một số kiến thức thường sử dụng

+) Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ( left\begin{arraylax + by = c\a’x + b’y = c’endarray right.)có nghiệm(left( {x_0;y_0} right) Leftrightarrow left\begin{arraylax_0 + by_0 = c\a’x_0 + b’y_0 = c’endarray right..)

+) Đường thẳng ( d:ax + by = c) đi qua điểm (Mleft( {x_0;y_0} right) Leftrightarrow ax_0 + by_0 = c).

III. Bài tập về giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) (left{matrix{ {4x + 5y = 3 cr  x – 3y = 5 cr} } right.)

b) (left{matrix{ {7x – 2y = 1 cr  3x + y = 6 cr} } right.)

c) (left{matrix{ {1,3x + 4,2y = 12 cr  0,5x + 2,5y = 5,5 cr} } right.)

d) (left{matrix{ {sqrt 5 x – y = sqrt 5 left( {sqrt 3 – 1 right)} cr  2sqrt 3 x + 3sqrt 5 y = 21 cr} } right.)

Lời giải:

a)

(eqalign{ & left{matrix{ {4x + 5y = 3 cr  x – 3y = 5 cr} } right.cr& Leftrightarrow left{matrix{ {x = 3y + 5 cr  4left( {3y + 5 right) + 5y = 3} cr} } right.cr& Leftrightarrow left{matrix{ {x = 3y + 5 cr  17y = – 17 cr} } right. cr&Leftrightarrow left{matrix{ {x = 3y + 5 cr  y = – 1 cr} } right.cr& Leftrightarrow left{matrix{ {x = 2 cr  y = – 1 cr} } right. cr} )

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (2; -1).

b)

(eqalign{ & left{matrix{ {7x – 2y = 1 cr  3x + y = 6 cr} } right. cr&Leftrightarrow left{matrix{ {y = – 3x + 6 cr  7x – 2left( { – 3x + 6 right) = 1} cr} } right.cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {y = – 3x + 6 cr  13x = 13 cr} } right. cr&Leftrightarrow left{matrix{ {x = 1 cr  y = – 3x + 6 cr} } right.cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {x = 1 cr  y = 3 cr} } right. cr} )

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (1; 3).

c)

(eqalign{ & left{matrix{ {1,3x + 4,2y = 12 cr  0,5x + 2,5y = 5,5 cr} } right. cr&Leftrightarrow left{matrix{ {1,3x + 4,2y = 12 cr  x + 5y = 11 cr } } right.cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {x = 11 – 5y cr  1,3left( {11 – 5y right) + 4,2y = 12} cr} } right. cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {x = 11 – 5y cr  – 23y = – 23 cr}} right.cr& Leftrightarrow left{matrix{ {x = 11 – 5y cr  y = 1 cr} } right. cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {x = 6 cr  y = 1 cr} } right. cr} )

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (6; 1).

d)

(eqalign{ & left{matrix{ {sqrt 5 x – y = sqrt 5 left( {sqrt 3 – 1 right)} cr  2sqrt 3 x + 3sqrt 5 y = 21 cr } } right. cr&Leftrightarrow left{matrix{ {y = sqrt 5 left( {x + 1 – sqrt 3 right)} cr  2sqrt 3 x + 15left( {x + 1 – sqrt 3 right) = 21} cr} } right.cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {y = sqrt 5 left( {x + 1 – sqrt 3 right)} cr  left( {2sqrt 3 + 15 right)x = 3left( 2 + 5sqrt 3 right)} cr}} right.cr& Leftrightarrow left{matrix{ {y = sqrt 5 left( {x + 1 – sqrt 3 right)} cr  x =  displaystyle{{6 + 15sqrt 3 over 2sqrt 3 + 15}} cr} } right. cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {y = sqrt 5 left( {x + 1 – sqrt 3 right)} cr  x = displaystyle{{left( {6 + 15sqrt 3 right)left( 15 – 2sqrt 3 right)} over 225 – 12}} cr } } right.cr&Leftrightarrow left{matrix{ {y = sqrt 5 left( {x + 1 – sqrt 3 right)} cr  x = displaystyle{{90 – 12sqrt 3 + 225sqrt 3 – 90 over 213}} cr} } right. cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {y = sqrt 5 left( {x + 1 – sqrt 3 right)} cr  x = displaystyle{{213sqrt 3 over 213}} cr} } right.cr& Leftrightarrow left{matrix{ {y = sqrt 5 left( {x + 1 – sqrt 3 right)} cr  x = sqrt 3 cr} } right. cr  & Leftrightarrow left{matrix{ {y = sqrt 5 cr  x = sqrt 3 cr} } right. cr} )

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là ((x; y) = left( sqrt 3 ;sqrt 5 right)).

=>> Xem thêm nhiều bài tập khác trong chuyên đề toán 9 chương 3 bài 3 để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài

***********

Trên đây là lý thuyết giải hệ phương trình bằng phương pháp thế bao gồm các kiến thức cần nắm và những dạng bài liên quan. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ việc học tập của các em. Ngoài ra, các em hãy truy cập doctailieu.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu học Toán lớp 9 phong phú khác mà chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp nhé. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555
Lượt xem: 95559555

2. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ VNExpress

VNExpress
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế rồi nhỉ? Bài viết Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

3. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

4. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

5. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế rồi nhỉ? Bài viết Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

6. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

7. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

8. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ soha.vn

soha.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế rồi nhỉ? Bài viết Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

9. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

10. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

11. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế rồi nhỉ? Bài viết Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

12. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

13. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ vov.vn

vov.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

14. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế rồi nhỉ? Bài viết Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

15. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

16. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

17. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế rồi nhỉ? Bài viết Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

18. Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế từ facebook.com

facebook.com
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9555

Câu hỏi về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
cách Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
hướng dẫn Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế
Toán 9 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế miễn phí

Scores: 4.7 (188 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn