Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng Toán lớp 4: Tính chất kết hợp của phép cộng trang 45 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 45

Bạn đang tìm hiểu về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng Toán lớp 4: Tính chất kết hợp của phép cộng trang 45 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 45

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 45 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Tính chất kết hợp của phép cộng của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 45

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698

4367 + 199 + 501

4400 + 2148 + 252

b) 921 + 898 + 2079

1255 + 436 + 145

467 + 999 + 9533

Gợi ý đáp án:

a) 3254 + 146 + 1698 = (3254 + 146) + 1698 = 3400 + 1698 = 5098

4367 + 199 + 501 = 4367 + (199 + 501) = 4367 + 700 = 5067

4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252) = 4400 + 2400 = 6600

b) 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3989

1255 + 436 + 145 = (1255 + 145) + 436 = 1400 + 436 = 1836

467 + 999 + 9533 = 467 + 9533 + 999 = 10 000 + 999 = 10 999

Bài 2 (trang 45 SGK Toán 4)

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 9500 đồng

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = …. + a = ….

b) 5 + a = …. + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + … ) = a + …

Gợi ý đáp án:

a) a + 0 = 0 + a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng

Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
cách Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
hướng dẫn Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng
Toán Lớp 4 Tính Chất Kết Hợp Của Phép Cộng miễn phí

Scores: 4.9 (110 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn