Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc Toán lớp 4: Hai đường thẳng vuông góc trang 50 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 50

Bạn đang tìm hiểu về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc Toán lớp 4: Hai đường thẳng vuông góc trang 50 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 50

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 50 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Hai đường thẳng vuông góc của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 50

Bài 1 (trang 50 SGK Toán 4)

Dùng ê ke để điểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

  • Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.
  • Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau

Bài 2 (trang 50 SGK Toán 4)

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật đó.

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Trong hình chữ nhật ABCD, các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  • AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau

Bài 3 (trang 50 SGK Toán 4)

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

Bài 4 (trang 50 SGK Toán 4)

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau

Bài 4

Gợi ý đáp án:

a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

AD và DC là cặp cạnh không vuông góc với nhau

b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111
Lượt xem: 11111111

2. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

3. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

4. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

5. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

6. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

7. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

8. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

9. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

10. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

11. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

12. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

13. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

14. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

15. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

16. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

17. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

18. Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

Câu hỏi về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
cách Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
hướng dẫn Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
Toán Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc miễn phí

Scores: 4.5 (68 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn