Top 18+ Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 Bài 1 trang 144 sách giáo khoa Toán 5

Bạn đang tìm hiểu về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 Bài 1 trang 144 sách giáo khoa Toán 5

Bài 1: 

a) Quãng đường AB dài 180 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/ giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/ giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy?

bài 1 trang 144 sgk Toán 5 tiết luyện tập chung phần 2

b) Quãng đường AB dài 276 km. Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 42 km/ giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50 km/ giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi. Sau mấy giờ 2 ô tô gặp nhau?

Đáp án bài 1 trang 144 sgk Toán lớp 5

a) Sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là:

54 + 36 = 90 km

Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là:

180 : 90 = 2 giờ

Đáp số: 2 giờ.

b) Sau mỗi giờ hai ô tô chạy được là:

42 + 50 = 92 (km).

Hai ô tô sẽ gặp nhau sau:

276 : 92 = 3 (giờ).

Đáp số: 3 giờ.

»» Xem bài tiếp theo: Bài 2 trang 145 SGK Toán lớp 5

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666
Lượt xem: 86668666

2. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ VNExpress

VNExpress
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 rồi nhỉ? Bài viết Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

3. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

4. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

5. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 rồi nhỉ? Bài viết Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

6. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

7. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

8. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ soha.vn

soha.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 rồi nhỉ? Bài viết Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

9. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

10. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

11. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 rồi nhỉ? Bài viết Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

12. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

13. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ vov.vn

vov.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

14. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ afamily.vn

afamily.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 rồi nhỉ? Bài viết Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

15. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

16. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

17. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ coccoc.com

coccoc.com
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 rồi nhỉ? Bài viết Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

18. Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 từ facebook.com

facebook.com
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

Câu hỏi về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145

Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
cách Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
hướng dẫn Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145
Toan Lop 5 Bai Luyen Tap Chung Trang 144 145 miễn phí

Scores: 4.6 (124 votes)

Có thể bạn quan tâm  Học nghề gì dễ kiếm tiền? Những ngành nghề hái ra tiền triệu mỗi ngày mùa dịch hiện nay 2021

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn