Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 Toán lớp 5: Luyện tập trang 14 Giải Toán lớp 5 trang 14

Bạn đang tìm hiểu về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 Toán lớp 5: Luyện tập trang 14 Giải Toán lớp 5 trang 14

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 14 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 14. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 14

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

2dfrac35 ;             5dfrac49 ;           9dfrac38 ;           12dfrac710.

Gợi ý đáp án:

displaystyle 2dfrac35 = {2 times 5 + 3 over 5} =dfrac135

displaystyle 5dfrac49 = {5 times 9 + 4 over 9} =dfrac499

displaystyle 9dfrac38= {9 times 8 + 3 over 8} =dfrac758

displaystyle 12dfrac710 = {12 times 10 + 7 over 10} =dfrac12710

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 5)

So sánh các hỗn số:

a) 3dfrac9102dfrac910 ;

c) 5dfrac1102dfrac910 ;

b) 3dfrac4103dfrac910;

d) 3dfrac4103dfrac25 .

Gợi ý đáp án:

a) 3dfrac910 = dfrac{39}10;;;;2dfrac910 = dfrac{29}10

dfrac{39}10 > rm{}dfrac{29}10. Vậy 3dfrac910 > 2dfrac910

(Hoặc: Ta có: 3> 2. Vậy: 3dfrac910 > 2dfrac910)

b) 3dfrac410 = dfrac{34}10;;;;3dfrac910 = dfrac{39}10

dfrac{34}10 < dfrac{39}10. Vậy: 3dfrac410 < rm{}3dfrac910

(Hoặc: Ta có: 3= 3 và dfrac410 < dfrac910. Vậy: 3 dfrac410 < 3 dfrac910)

c) 5dfrac110 = dfrac{51}10;;;;2dfrac910 = dfrac{29}10.

dfrac{51}10 > rm{}dfrac{29}10. Vậy: 5dfrac110 > rm{}2dfrac910.

(Hoặc: Ta có: 5> 2. Vậy: 5dfrac110 > rm{}2dfrac910)

d) 3dfrac410 = dfrac{34}10 = dfrac175;;;;3dfrac25 = dfrac175

dfrac175 = dfrac175. Vậy: 3dfrac410 = rm{}3dfrac25.

(Hoặc: Ta có: 3=3 và dfrac410 = dfrac{4:2}{10:2} = dfrac25. Vậy: 3dfrac410 = rm{}3dfrac25)

Bài 3 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a) 1dfrac12+1dfrac13 ;          b) 2dfrac23-1dfrac47;           c) 2dfrac23 times 5dfrac14 ;             d) 3dfrac12:2dfrac14.

Gợi ý đáp án:

a) 1dfrac12+1dfrac13 =dfrac32+dfrac43=dfrac96+dfrac86=dfrac176

b) 2dfrac23-1dfrac47 =dfrac83-dfrac117=dfrac5621-dfrac3321=dfrac2321

c) 2dfrac23 times 5dfrac14 =dfrac83times dfrac214=dfrac8 times 213 times 4= dfrac4 times 2 times 7 times 33 times 4=14

d) 3dfrac12:2dfrac14=dfrac72:dfrac94=dfrac72 times dfrac49= dfrac2818=dfrac149

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777
Lượt xem: 67776777

2. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

3. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

4. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

5. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

6. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

7. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

8. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

9. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

10. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

11. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

12. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

13. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

14. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

15. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

16. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

17. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

18. Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6777

Câu hỏi về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14

Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
cách Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
hướng dẫn Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14
Toán Lớp 5 Luyện Tập Hỗn Số Trang 14 miễn phí

Scores: 4.2 (115 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn