Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán trang 18 Giải Toán lớp 5 trang 18, 19

Bạn đang tìm kiếm về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán trang 18 Giải Toán lớp 5 trang 18, 19

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 18 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập và bổ sung về giải Toán trang 18, 19. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 19

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 5)

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

5m : 80 000 đồng

7m: … đồng?

Giải

Mua 1m vải hết số tiền là:

80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết số tiền là:

16 000 × 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng.

Bài 2 (trang 19 SGK Toán 5)

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: … cây thông?

 Giải

12 ngày gấp 3 ngày số lần là:

12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:

1200 × 4 = 4800 (cây thông)

Bài 3 (trang 19 SGK Toán 5)

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Gợi ý đáp án:

a) Tóm tắt:

1000 người: tăng 21 người

4000 người: tăng … người ?

Giải

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là:

21 × 4 = 84 (người)

Đáp số: 84 người.

b) Tóm tắt:

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng … người?

Giải:

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là:

15 × 4 = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777
Lượt xem: 97779777

2. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

3. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

4. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

5. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

6. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

7. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

8. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

9. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

10. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

11. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

12. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

13. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

14. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

15. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

16. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

17. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

18. Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

Câu hỏi về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
cách Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
hướng dẫn Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Toán Lớp 5 Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán miễn phí

Scores: 5 (172 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn