Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài Toán lớp 5: Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài trang 22 Giải Toán lớp 5 trang 22, 23

Bạn đang tìm kiếm về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài Toán lớp 5: Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài trang 22 Giải Toán lớp 5 trang 22, 23

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 22, 23 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 22, 23

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 5)

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

Lớn hơn mét Mét Bé hơn mét
km hm dam m dm cm mm

1m

=10dm

=frac110dam

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé

– Đơn vị bé bằng frac110 đơn vị lớn

Gợi ý đáp án:

a)

Lớn hơn mét Mét Bé hơn mét
km hm dam m dm cm mm

1km = 10hm

1hm = 10dam

=frac110km

1dam = 10m

=frac110hm

1m = 10dm

=frac110dam

1dm = 10cm

=frac110m

1cm = 10mm

=frac110dm

1mm=frac110cm

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé: 1km = 10hm

– Đơn vị bé bằng frac110 đơn vị lớn: 10dm = 1m

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15cm = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1cm = … m

1m = … km

Gợi ý đáp án:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

c)1mm=frac110cm

1cm = frac1100m

1m =frac11000km

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = … m

8m 12cm = … cm

b) 354dm = … m … dm

3040m = … km … m

Gợi ý đáp án:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 5)

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Gợi ý đáp án:

Đường sắt từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 144 = 935 (km)

Đường sắt từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 935 = 1726 (km)

Đáp số: a) 935km

b) 1726km.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000
Lượt xem: 30003000

2. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

3. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

4. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

5. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

6. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

7. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

8. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

9. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

10. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

11. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

12. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

13. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

14. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

15. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

16. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

17. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

18. Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

Câu hỏi về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
cách Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
hướng dẫn Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài
Toán Lớp 5 Trang 22 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài miễn phí

Scores: 4.1 (72 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn