Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân Toán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân trang 51 Giải Toán lớp 5 trang 51, 52

Bạn đang tìm kiếm về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân Toán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân trang 51 Giải Toán lớp 5 trang 51, 52

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 51, 52 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Tổng nhiều số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 51, 52

Bài 1 (trang 51 SGK Toán 5)

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25

c) 20,08 + 32,91 + 7,15

b) 6,4 + 18,36 + 52

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 52 SGK Toán 5)

Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c):

a b c (a + b) + c a + (b + c)
2,5 6,8 1,2
1,34 0,52 4

Gợi ý đáp án:

a b c (a + b) +c a + (b + c)
2,5 6,8 1,2 (2,5 +6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 +1,2) = 10,5
1,34 0,52 4 (1,34 + 0,52) + 4 = 5, 86 1,34 + (0,52 + 4) = 5,86

Bài 3 (trang 52 SGK Toán 5)

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

b) 38,6 + 2,09 + 7,19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55

Gợi ý đáp án:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89

= 19,89

b) 38,6 + 2,09 + 7,19 = 38,6 + (2,09 + 7,19)

= 38,6 + 10

= 48,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (1,2 + 7,8)

= 10 + 9

= 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55 = (7,34 + 2,66) + (0.55 + 0,45)

= 10 + 1

= 11

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân

Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
cách Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
hướng dẫn Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân
Toán Lớp 5 Trang 51 Tổng Nhiều Số Thập Phân miễn phí

Scores: 4.7 (73 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn