Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích Toán lớp 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 46 Giải Toán lớp 5 trang 46

Bạn đang tìm hiểu về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích Toán lớp 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 46 Giải Toán lớp 5 trang 46

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 46 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 47

Bài 1 (trang 47 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a, 56dm2 = …m2

c, 23 cm2 = … dm2

b, 17 dm2 23cm2 = ….dm2

d, 2cm2 5mm2 = …cm2

Gợi ý đáp án:

a, 56dm2 =dfrac{56}100m^2 = 0,56m2

b, 17 dm2 23cm2 =17dfrac{23}100dm^2 = 17,23dm2

c, 23cm2 = dfrac{23}100dm^2 = 0,23dm2

d, 2cm2 5mm2 = 2dfrac5100cm^2 = 2,05cm2

Bài 2 (trang 47 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a, 165 m2 = … ha

c, 1ha = … km2

b, 5000m2 = … ha

d, 15 ha = … km2

Gợi ý đáp án:

a, 165 m2 = dfrac 165410000ha = 0,1654 ha

b, 5000m2 = dfrac 500010000ha = 0,5 ha

c, 1ha = dfrac1100km^2 = 0,01km2

d, 15 ha =dfrac15100km^2 = 0,15 km2

Bài 3 (trang 47 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 5,34km2 = … ha

c, 6,5 km2 = … ha

b, 16,5m2 = … m2… dm2

d, 7,6256 ha = …. m2

Gợi ý đáp án:

a, 5,34km2 = 5 dfrac 34100km^2= 5km2 34ha = 534 ha

b, 16,5m2 = 16 dfrac 510m^2= 16 dfrac 50100m^2 = 16m2 50dm2

c, 6,5 km2 = 6 dfrac 510km^2= 6 dfrac 50100km^2 = 6km2 50ha = 650 ha

d, 7,6256 ha =7 dfrac 625610000ha = 7ha 6256m2= 76 256m2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích

Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
cách Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
hướng dẫn Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích
Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Diện Tích miễn phí

Scores: 4.2 (103 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn