Top 18+ Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập)

Bạn đang tìm hiểu về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111
Lượt xem: 61116111

2. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

3. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

4. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

5. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

6. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

7. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

8. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

9. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

10. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

11. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

12. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

13. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

14. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

15. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

16. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

17. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

18. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

Câu hỏi về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
cách Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
hướng dẫn Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập miễn phí

Scores: 4.3 (116 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Thuyết Minh Chiếc Nón Lá Lớp 9 Có Biện Pháp Nghệ Thuật Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam Dàn ý & 29 thuyết minh nón lá lớp 8 hay nhất

Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập Toán 6 Bài tập cuối chương 1 – Chân trời sáng tạo Giải Toán lớp 6 trang 45, 46, 47 – Tập 1

Bạn đang tìm kiếm về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập Toán 6 Bài tập cuối chương 1 – Chân trời sáng tạo Giải Toán lớp 6 trang 45, 46, 47 – Tập 1

Toán 6 Bài tập cuối chương 1 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo để biết cách giải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm, các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 trang 45, 46, 47 sách Chân trời sáng tạo.

Với toàn bộ lời giải rất chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em biết cách giải toàn bộ các bài tập của phần ôn tập Chương I. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp. Chi tiết mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Trắc nghiệm trang 45, 46 tập 1

Câu 1

Gọi X là tập hợp các chữ cái trong “từ thanh”. Cách viết đúng là:

(A) X = t; h; a; n; h. holder

(B) X = t; h; n;

(C) X= t; h; a; n.

(D) X = t; h; a; n; m.

Câu 2

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5. Cách viết sai là:

(A) X = 0; 1; 2; 3; 4; 5.

(B) X = 0; 2; 4; 1; 3; 5.

(C) X= x < 5. holder

(D) X = x 5.

Câu 3

Cách viết nào sao đây là sai:

(A) a + b = b + a.

(B) ab = ba.

(C) ab + ac = a(b + c).

(D) ab – ac = a(c – b). holder

Câu 4

Nhẩm xem kết quả phép tính nào dưới đây là đúng:

(A) 11 . 12 = 122.

(B) 13 . 99 = 1170.

(C) 14 . 99 = 1386. holder

(D) 45 . 9 = 415.

Câu 5

ƯCLN(18, 24) là:

(A) 24

(B) 18

(C) 12

(D) 6 holder

Câu 6

BCNN(3, 4, 6) là:

(A) 72

(B) 36

(C) 12 holder

(D) 6

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Tự luận trang 46, 47 tập 1

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173;

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900;

c) C = 23 . 3 – (110 + 15) : 42;

d) D = 62 : 4 . 3 + 2 . 52 – 210.

Hướng dẫn giải

– Tính chất phân phối của phép cộng đối với phép nhân: a.(b + c) = a.b + a.c

– Với các biểu thức không có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

Lũy thừa ➙ nhân và chia ➙ cộng và trừ

– Với các biểu thức có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự như sau:

( ) ➙ [ ] ➙

Gợi ý đáp án:

a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173

= 173 . (37 + 62 + 1)

= 173 . 200

= 17 300

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900

= 99 . (72 + 28) – 900

= 9 900 – 900

= 9 000

c) C = 23 . 3 – (110 + 15) : 42

= 8 . 3 – (1 + 15) : 42

= 8 . 3 – 16 : 42

= 8 . 3 – 1

= 8 . 3 – 1

= 23

d) D = 62 : 4 . 3 + 2 . 52 – 210.

= 36 : 4 . 3 + 2 . 25 – 1

= 27 + 50 – 1

= 76

Bài 2

Tìm các chữ số x, y biết:

a) overline12x02y chia hết cho 2; 3 và cả 5.

b) overline413x2y chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2.

Hướng dẫn giải

– Dấu hiệu chia hết cho 2: Số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8

– Dấu hiệu chia hết cho 5: Số có chữ số tận cùng là 0; 5

– Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

– Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

a) overline12x02y  chia hết cho 2 và 5 khi chữ số tận cùng của nó là 0

=> y = 0

overline12x020 chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3

Nên 1 + 2 + x + 0 + 2 + 0 3

=> x + 5 3 và 0 x 9

=> x 1; 4; 7

Vậy để overline12x02y chia hết cho 2; 3 và cả 5 thì y = 0 và x 1; 4; 7.

b) overline413x2y chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 khi chữ số tận cùng của nó là 5

=> y = 5

overline413x2y chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Nên 4 + 1 + 3 + x + 2 + 5 3

=> x + 15 9 và 0 x 9

=> x = 3

Vậy để overline413x2y chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 thì y = 5x = 3.

Bài 3

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) A = 84 a và a > 6.

b) B = b N.

Hướng dẫn giải

Chú ý: Khi liệt kê các phần tử chỉ được liệt kê duy nhất một lần.

Áp dụng cách tìm BCNN, UCLN của hai hay nhiều số tự nhiên.

Gợi ý đáp án:

a) Theo đề bài: 84 chia hết cho a và 180 chia hết cho a nên a ƯC(84, 180) và a > 6.

Ta có: 84 = 22 . 3 . 7

180 = 22 . 32 . 5

ƯCLN(84, 180) = 22 . 3

=> a ƯC(84, 180) = Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Mà a > 6.

=> a = 12

* Vậy tập hợp A = 12.

b) Vì b chia hết cho 12, b chia hết cho 15, b chia hết cho 18 nên b BC(12, 15, 18) và 0 < b < 300

Ta có: 12 = 22 . 3

15 = 3 . 5

18 = 2 . 32

=> BCNN(12, 15, 18) = 22 . 32 . 5 = 180

=> b BC(12, 15, 18) = B(180) = 0; 180; 360;…

Mà 0 < b < 300

=> b = 180

* Vậy tập hợp B = 180.

Bài 4

Trong dịp “Hội xuân 2020”, để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A bán hai mặt hàng (như bảng ở cột bên) với mục tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng.

Bài 4

Trong thực tế các bạn đã bán được số lượng hàng như sau: trà sữa bán được 93 li, dừa bán được 64 quả.

Hỏi lớp 6A đã thu được bao nhiêu tiền lãi? Lớp 6A có hoàn thành mục tiêu đã đề ra không?

Hướng dẫn giải

Tiền lãi = Tiền thu được – Tiền vốn mua hàng

Gợi ý đáp án:

Số tiền lớp 6A bỏ ra để nhập hàng là:

100 . 16 500 + 70 . 9 800 = 2 336 000 (đồng)

Số tiền lớp 6A bán được là:

93 . 20 000 + 64 . 15 000 = 2 820 000 (đồng)

Số tiền lãi lớp 6A thu được là:

2 820 000 – 2 336 000 = 484 000 (đồng) < 500 000 (đồng)

Vậy: Với mục tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng thì lớp 6A không hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Bài 5

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia ra thành 2 tế bào con. Các tế bào con tiếp tục tăng kích thước và lại phân chia thành 4 tế bào, rồi thành 8 tế bào, …

Hãy cho biết số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư, thứ năm, thứ sáu từ một tế bào ban đầu.

Gợi ý đáp án:

  • Lần 1: Phân chia thành 2 tế bào con
  • Lần 2: Phân chia thành 4 tế bào con => 4 = 22
  • Lần 3: Phân chia thành 8 tế bào con => 8 = 23

=> Ta nhận thấy các tế bào phân chia theo lũy thừa của cơ số 2.

Vậy:

  • Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư là: 24 = 16 tế bào
  • Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ năm là: 25 = 32 tế bào
  • Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ sáu là: 26 = 64 tế bào.

Bài 6

Huy chơi trò xếp 36 que tăm thành những hình giống nhau như các hình dưới đây. Trong mỗi trường hợp a, b, c, d, Huy xếp được bao nhiêu hình như vậy?

Bài 6

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép chia 36 cho số que tạo nên từng hình.

a = b . q + r

Gợi ý đáp án:

a) Ở trường hợp a, Huy dùng 3 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy với 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 3 = 12 hình.

b) Ở trường hợp b, Huy dùng 3 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy với 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 4 = 9 hình.

c) Ở trường hợp c, Huy dùng 9 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy với 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 9 = 4 hình.

d) Ở trường hợp d, Huy dùng 12 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy với 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 12 = 3 hình.

Bài 7

a) Hoàn thiện bảng sau vào vở.

a 8 24 140
b 10 28 60
ƯCLN(a, b)
BCNN(a, b)
ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)
a.b

b) Nhận xét về tích

ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) và tích a . b.

Gợi ý đáp án:

a)

a 8 24 140
b 10 28 60
ƯCLN(a, b) 2 4 20
BCNN(a, b) 40 168 420
ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) 80 672 8 400
a.b 80 672 8 400

b) Nhận xét: Nhìn vào bảng trên ta thấy tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) bằng với tích a . b.

Bài 8

Nhóm các ban lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 chiếc bút chì vào trong các túi quà để mang tặng các bạn ở trung tâm trẻ mồ côi sao cho số quyển vở, thước kẻ và bút chì ở mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia được. Khi đó, số lượng vở, thước kẻ, bút chì trong mỗi túi là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Vì lớp 6B chia túi quà có số quyển vở, thước kẻ bút chì ở mỗi túi đều nhau nên nên ta phải tìm UCLN(48; 32; 56)

Ta có:

left{begin{array*{20c}
  48 = {2^4.3} \ 
  32 = {2^5} \ 
  56 = {2^3.7} 
endarray} right. Rightarrow UCLNleft( 48;32;56 right) = 2^3 = 8

Vậy số lượng túi quả nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia được là 8 túi

Mỗi túi có số quyển vở là: 48 : 8 = 6 (quyển)

Mỗi túi có số thước kẻ là: 32 : 8 = 4 (chiếc)

Mỗi túi có số bút chỉ là: 56 : 8 = 7 (chiếc)

Bài 9

TOÁN VÀ THƠ

Trung thu gió mát trăng trong
Phố phường đông đúc, đèn lồng sao sa
Rủ nhau đi đếm đèn hoa
Quẩn quanh, quanh quẩn biết là ai hay
Kết năm, chẵn số đèn này
Bảy đèn kết lại còn hai ngọn thừa
Chín đèn thời bốn ngọn dư
Đèn hoa bao ngọn mà ngơ ngẩn lòng.

(Cho biết số đèn từ 600 đến 700 chiếc).

Gợi ý đáp án:

Gọi x là số chiếc đèn hoa (600 ≤ x ≤ 700)

“Kết năm, chẵn số đèn này” ⇒ x chia hết cho 5

Đặt x = 5a ⇒ x + 5 = 5a + 5 chia hết cho 5

“Bảy đèn kết lại còn hai ngọn thừa” ⇒ x chia 7 dư 2

Đặt x = 7m + 2 ⇒ x + 5 = 7m + 2 + 5 = 7m + 7 chia hết cho 7

“Chín đèn thời bốn ngọn dư” ⇒ x chia 9 dư 4

Đặt x = 9n + 4 ⇒ x + 5 = 9n + 4 + 5 = 9n + 9 chia hết cho 9

⇒ x + 5 chia hết cho cả 2 số 5; 7; 9

Hay x + 5 = BC(5; 7; 9)

Do 5, 7; 9 là các số đôi một nguyên tố cùng nhau nên BCNN(5; 7; 9) = 5.7.9 = 315

⇒ BC(5, 7; 9) = B(315) = 0; 315; 630; 945; ….

Do 600 ≤ x ≤ 700 nên x + 5 = 630 ⇒ x = 630 – 5 = 625

Vậy số đèn hoa là 625 chiếc.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888
Lượt xem: 68886888

2. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

3. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

4. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

5. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

6. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

7. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

8. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

9. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

10. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

11. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

12. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

13. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

14. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

15. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

16. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

17. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

18. Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

Câu hỏi về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập

Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
cách Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
hướng dẫn Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập
Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập miễn phí

Scores: 4.6 (192 votes)

Có thể bạn quan tâm  Nối Các Vế Câu Ghép Bằng Quan Hệ Từ Tuần 22 Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 38 Luyện từ và câu lớp 5 Tuần 22 - Tiếng Việt Lớp 5 tập 2

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn