Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch Toán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch Giải Toán lớp 7 trang 15 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Bạn đang tìm hiểu về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch Toán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch Giải Toán lớp 7 trang 15 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 15, 16, 17, 18 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 23 Chương VI – Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 18 tập 2

Bài 6.22

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

x

2

4

5

?

?

?

y

-6

?

?

3

10

0,5

Viết công thức mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng x và y.

Gợi ý đáp án:

x

2

4

5

-4

-1,2

-24

y

-6

-3

-2,4

3

10

0,5

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, có x1y1 = 2.(-6) = -12 nên ta có công thức y = dfrac{ - 12}x

Bài 6.23

Theo bảng giá trị dưới đây, hai đại lượng x và y có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Bài 6.23

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: 3.160 = 6.80 = 16.30 = 24.20 nên 2 đại lượng x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

b) Ta có: 4.160 = 8. 80 = 320.20  ne 25.26 nên 2 đại lượng x, y không là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. dfrac5{15} = dfrac9{27} = dfrac{15}{45} = dfrac{24}{72}

Bài 6.24

Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ b. Hỏi y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với z và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a nên y = dfracax

Vì x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ b nên x = dfracbz

Do đó,y = dfracax = dfraca{{dfracbz}} = a:dfracbz = a.dfraczb = dfracab.z ( dfracab là hằng số vì a,b là các hằng số)

Vậy y có tỉ lệ thuận với z và hệ số tỉ lệ là dfracab.

Bài 6.25

Với cùng số tiền để mua 17 tập giấy A4 loại 1 có thể mua bao nhiêu tập giấy A4 loại 2, biết rằng giá tiền giấy loại 2 chỉ bằng 85% giá tiền giấy loại 1.

Gợi ý đáp án:

Gọi số tập giấy loại 2 có thể mua được là x (tập) (x > 0)

Vì số tiền không đổi nên số tập giấy mua được và giá tiền tương ứng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Áp dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

85%  = dfrac{17}x Rightarrow x = dfrac{17}{85%} = 20(thỏa mãn)

Vậy số tập giấy loại 2 có thể mua được là 20 tập.

Bài 6.26

Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày, biết rằng số máy cày của đội thứ nhất nhiều hơn số máy cày của đội thứ hai là 2 máy và năng suất của các máy như nhau?

Gợi ý đáp án:

Gọi số máy mỗi đội lần lượt là x,y,z (máy) (x,y,z in N*).

Vì số máy cày của đội thứ nhất nhiều hơn số máy cày của đội thứ hai là 2 máy nên x – y = 2

Vì 3 cánh đồng có cùng diện tích và năng suất của các máy như nhau nên số máy cày và thời gian hoàn thành là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Áp dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

4x=6y=8z

beginarrayl Rightarrow dfracx{dfrac{14}} = dfracy{dfrac{16}} = dfracz{dfrac{18}} = dfrac{x - y}{dfrac{14 - dfrac16}} = dfrac2{dfrac{1{12}}} = 2:dfrac1{12} = 2.12 = 24\ Rightarrow x = 24.dfrac14 = 6\y = 24.dfrac16 = 4\z = 24.dfrac18 = 3endarray

Vậy số máy mỗi đội lần lượt là 6 máy, 4 máy, 3 máy.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222
Lượt xem: 22222222

2. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

3. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

4. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

5. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

6. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

7. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

8. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

9. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

10. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

11. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

12. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

13. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

14. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

15. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

16. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

17. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

18. Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

Câu hỏi về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
cách Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
hướng dẫn Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
Toán Lớp 7 Bài Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch miễn phí

Scores: 4.9 (109 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn