Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 Toán 7 Luyện tập chung trang 82 Giải Toán lớp 7 trang 82, 83 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 Toán 7 Luyện tập chung trang 82 Giải Toán lớp 7 trang 82, 83 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Toán 7 Luyện tập chung giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 82, 83 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, các em học sinh lớp 7 sẽ nắm thật chắc phương pháp giải, cũng như lời giải chi tiết các bài tập thật tốt.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em ngày càng học tốt môn Toán 7, để đạt kết quả trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 83 tập 2

Bài 9.31

Chứng minh rằng tam giác có đường trung tuyến và đường cao xuất phát từ cùng một đỉnh trùng nhau là một tam giác cân.

Gợi ý đáp án:

Bài 9.31

Từ A kẻ đường thẳng m vuông góc với BC tại trung điểm D của BC

=> AD là đường trung tuyến của BC

Ta có ∆ ADB và ∆ ADC đều vuông tại D

Xét ∆ ADB và ∆ ADC, ta có

AD chung

DB = DC (D là trung điểm của BC)

∆ ADB và ∆ ADC đều vuông tại D

=> ∆ ADB = ∆ ADC

=> AB= AC

=> ∆ ABC cân tại A

Bài 9.32

Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Gọi d là đường thẳng vuông góc với AB tại A. Với điểm M thuộc d, M khác A, vẽ đường thẳng CM. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CM, cắt d tại N. Chúng minh đường thẳng BM, vuông góc với đường thẳng CN

Gợi ý đáp án:

Bài 9.32

Ta có: BN ⊥ CM, CA ⊥ MN. CA và BN căt nhau tại B

=> B là trực tâm của ∆ MNC

=> MB ⊥ CN

Bài 9.33

Có một mảnh tôn hình tròn cần đục lỗ ở tâm. Làm thế nào để xác đinh được tâm của mảnh tôn đó?

Gợi ý đáp án:

Bài 9.33

Lấy ba điểm phân biệt A, B, C trên đường viền ngoài mảnh tôn.

Vẽ đường trung trực cạnh AB và cạnh BC. Hai đường trung trực này cắt nhau tại D. Khi đó D là tâm cần xác định.

Bài 9.34

Cho tam giác ABC. Kẻ tia phân giác At của góc tạo bởi tia AB và tia đối của AC. Chứng minh rằng nếu đường thẳng chứa tia At song song với đường thẳng BC thì tam giác ABC cân tại A.

Gợi ý đáp án:

Bài 9.34

Gọi AM là tia đối của AC. At là đường phân giác của widehatMAB => widehatMAt = widehattAB

Ta có At // BC => widehatABC = widehattAB (2 góc so le)

widehatACB = widehatMAt (2 góc đồng vị)

widehatMAt = widehattAB

=> widehatABC =widehatACB

=> Tam giác ABC cân tại A

Bài 9.35

Kí hiệu S(ABC) là diện tích tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, M là trung điểm BC

a) Chúng minh S(GBC) = frac13 S(ABC)

Gợi ý: sử dụng GM= frac13 AM để chứng minh S(GMB) = frac13 S(ABM),  S(GCM) = frac13 S(ACM)

b) Chứng minh S(GCA) = S(GAB) = frac13 S(ABC)

Gợi ý đáp án:

Bài 9.35

a) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên GM= frac13 AM

Kẻ BP ⊥ AM ta có S (GMB)= frac12 BP . GM

S ( ABM) =  frac12 BP . AM

Ta có S (GMB)= frac12 BP . GM

=>  S (GMB)= frac12 BP . frac13 AM

=>  S (GMB) = frac13 AM. frac12 BP

=> S (GMB)=  frac13 S (ABM) (1)

Tương tự, kẻ CN ⊥ AM, ta có S (GMC)= frac12 CN . GM

S ( ACM) =  frac12 CN . AM

GM= frac13 AM

=> S (GMC)=  frac13 S (ACM) (2)

Cộng 2 vế của (1) và (2) ta có:

S (GMB) + S (GMC)=  frac13 S (AMC) + frac13 S (ABM)

=> S( GBC) = frac13 S( ABC)

b) BP ⊥ AM => BP ⊥ AG

CN ⊥ AM => CN ⊥ AG

Ta có S (GAB)= frac12 BP . AG.

S (GAC)= frac12 CN . AG

Xét ∆ BPM vuông tại P và ∆ CNM vuông tại N có:

BM= CM (M là trung điểm của BC)

widehatPMB = widehatCMN (2 góc đối đỉnh)

=> ∆ BPM = ∆ CNM

=> BP = CN

=> S (GAB) = S (GAC)

AG= frac23 AM

S (ACB) = S (GAB) + S (GAC) + S (GCB)

=> S (ACB) =  S (GAB) +  S (GAC) + frac13 S( ABC)

=> frac23 S( ABC) = 2 S (GAC)

=> frac13 S( ABC) = S (GAC) = S (GAB)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555
Lượt xem: 85558555

2. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

3. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

4. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

5. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

6. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

7. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

8. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

9. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

10. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

11. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

12. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

13. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

14. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

15. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

16. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

17. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

18. Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

Câu hỏi về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82

Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
cách Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
hướng dẫn Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82
Toán Lớp 7 Hình Học Luyện Tập Trang 82 miễn phí

Scores: 4.2 (184 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn