Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng Bài tập Vật lí 10

Bạn đang tìm hiểu về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng hữu ích với bạn.

1. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng Bài tập Vật lí 10

Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng là tài liệu hữu ích mà hôm nay Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 10 tham khảo.

Tài liệu bao gồm công thức tính tốc độ trung bình cùng nhiều dạng câu hỏi tự luận khác nhau về tốc độ của chuyển động thẳng. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích dành cho các bạn học sinh tham khảo, đồng thời hỗ trợ thầy cô có thêm tài liệu tham khảo giảng dạy. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Công thức Vật lý 10.

1. Tốc độ trung bình là gì?

Tốc độ trung bình là tổng quãng đường đi được chia cho khoảng thời gian. Ví dụ, nếu bạn lái xe một quãng đường dài 80 km trong 1 giờ thì tốc độ trung bình là 80 km/h. Tương tự, nếu bạn đi được 320 km trong 4 giờ thì tốc độ trung bình cũng 80 km/h.

2. Công thức Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

text Tốc độ trung bình=fractext { Quãng đưòng}text { Thời gian} rightarrow v_t b=fracst=fracs_{1+s_2+s_3}t_{1+t_2+t_3}

Lưu ý: trong chuyển động thẳng khi chiều chuyển động của vật không đổi thì tốc độ trung bình tương đương với khái niệm vận tốc trung bình.

3. Các dạng bài tập về tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

Dạng bài tập vật lí xác định tốc độ trung bình

Câu 1: Cho một xe ô tô chạy trên một quãng đường trong 5h. Biết 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h và 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h.Tính tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.

Gợi ý đáp án

→ S1 = v1.t1 = 120 km

→ S2 = v2.t2 = 120 km

rightarrow v_t b=fracS_{1+S_2}t_{1+t_2}=frac120+1202+3=48(k m / h)

Câu 2: Ô tô chuyển động thẳng từ A → B. Đầu chặng ô tô đi một phần tư tổng thời gian với v = 50km/h. Giữa chặng ô tô đi một phần hai thời gian với v = 40km/h. Cuối chặng ô tô đi một phần tư tổng thời gian với v = 20km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô?

Gợi ý đáp án

Quãng đường đi đầu chặng: S_1=v_1 cdot fract4=12,5 t

Quãng đường chặng giữa: S_2=v_2 cdot fract2=20 t

Quãng đường đi chặng cuối: S_1=v_1 cdot fract4=5 t

Vận tốc trung bình: v_t b=fracS_{1+S_2+S_3}t=frac12,5 t+20 t+5 tt=37,5(k m / h)

Câu 3: Một nguời đi xe máy từ Hà Nam về Phủ Lý với quãng đường 45km. Trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1,nửa thời gian sau đi với v_2=frac23 v_1. Xác định v1,v2biết sau 1h30 phút người đó đến B.

Gợi ý đáp án

beginarrayl
s_1+s_2=50 Leftrightarrow v_1 t_1+v_2 t_2=50 \
text Mà t_1=t_2=fract2=frac1,52 \
Rightarrow v_1 cdot frac1,52+frac23 v_1 cdot frac1,52=45 Rightarrow v_1=36 mathrmkm / mathrmh Rightarrow v_2=24 mathrmkm / mathrmh
endarray

Câu 4: Một ôtô đi trên con đường bằng phẳng trong thời gian 10 phút với v = 60 km/h, sau đó lên dốc 3 phút với v = 40km/h. Coi ôtô chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường ôtô đã đi trong cả giai đoạn.

Gợi ý đáp án

beginarrayl
t_1=frac16(h) ; t_2=frac120(h) \
text Mà S_1=v_1 cdot t_1=60 cdot frac16=10(mathrmkm) ; S_2=v_2 cdot t_2=2 mathrmkm \
mathrmS=mathrmS_1+mathrmS_2=10+2=12(mathrmkm)
endarray

Câu 5 : Hai ô tô cùng chuyển động đều trên đường thẳng. Nếu hai ô tô đi ngược chiều thì cứ 20 phút khoảng cách của chúng giảm 30km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 10 phút khoảng cách giữa chúng giảm 10 km. Tính vận tốc mỗi xe.

Gợi ý đáp án

Ta có t_1=30 p h=frac13 h ; t_2=10 p h=frac16 h

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe.

Nếu đi ngược chiều thì S1 + S2 = 30

Rightarrowleft(v_1+v_2right) t_1=left(v_1+v_2right) frac13=30 Rightarrow v_1+v_2=90 (1)

Nếu đi cùng chiêu thì S_1-S_2=10

Rightarrowleft(v_1-v_2right) t_2 Rightarrow fracv_1-v_26=10 Rightarrow v_1-v_2=60 (2)

Giải (1) (2) ⇒⇒v1 = 75km/h; v2 = 15km/h

Câu 6: Một ôtô chuyển động trên đoạn đường MN. Trong một phần hai quãng đường đầu đi với v = 40km/h. Trong một phần hai quãng đường còn lại đi trong một phần hai thời gian đầu với v = 75km/h và trong một phần hai thời gian cuối đi với v = 45km/h. Tính vận tốc trung bình trên đoạn MN.

Gợi ý đáp án

Ta có s_1=fracS2 text Mà s_1=v_1 cdot t_1=40 t_1 Rightarrow t_1=fracS80

Theo bài ra ta có mathrmS_2=mathrmS_3+mathrmS_4=75left(frac{t-t_1}2right)+45left(frac{t-t_1}2right)=60 t-frac60 S80

Mặt khác S=s_1+s_2=fracS2+60 t-frac60 S80 Leftrightarrow 1,25 mathrmS=60 mathrmt Rightarrow mathrmS=48 mathrmt

Rightarrow V_t b=fracSt=48 mathrmkm

Câu 7: Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 4,8km. Nửa quãng đường đầu, xe mấy đi với v1, nửa quãng đường sau đi với v2 bằng một phần hai v1. Xác định v1, v2 sao cho sau 15 phút xe máy tới địa điểm B.

Gợi ý đáp án

beginarrayl
S_1=v_1 cdot t_1 Rightarrow t_1=fracS_1{v_1}=fracS{2 . v_1}=frac4800{2 . v_1}=frac2400{v_1} \
S_2=v_2 . t_2 Rightarrow t_2=frac{S_2}{v_2}=fracS{2 . frac{v_1}2}=fracS{v_1}=frac4800{v_1} \
t_1+t_2=900 Rightarrow frac2400{v_1}+frac4800{v_1}=900 Rightarrow v_1=8(m / s) ; v_2=4(m / s)
endarray

Câu 8: Một ôtô chạy trên đoạn đường thẳng từ A đến B phải mất khoảng thời gian t. Trong nửa đầu của khoảng thời gian này ô tô có tốc độ là 60km/h. Trong nửa khoảng thời gian cuối ô tô có tốc độ là 40km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn AB.

Gợi ý đáp án

Trong nửa thời gian đầu: S_1=v_1 cdot t_1=60 cdot fract2=30 t

Trong nửa thời gian cuối: S_2=v_2 cdot t_2=40 cdot fract2=20 t

v_t b=fracSt=fracS_{1+S_2}t_{1+t_2}=frac30 t+20 tt=50(k m / h)

Câu 9: Một người đua xe đạp đi trên 1/3 quãng đường đầu với 25km/h. Tính vận tốc của người đó đi trên đoạn đường còn lại. Biết rằng vtb = 20km/h.

Gợi ý đáp án

beginarrayl
operatornamecó S_1=v_1 cdot t_1 Rightarrow t_1=fracS_1{v_1}=fracS75 \
S_2=v_2 cdot t_2 Rightarrow t_2=frac{S_2}{v_2}=frac2 S{3 v_2} \
v_t b=fracSt=fracSt_{1+t_2}=20 k m / h Rightarrow fracS{fracS75+frac2 S{3 v_2}}=20(k m / h) \
Rightarrow 225 v_2=60 v_2+3000 Rightarrow v_2=18,182(mathrmkm / mathrmh)
endarray

Câu 10: Một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng AB. Trên một phần ba đoạn đường đầu đi với v_1=30(mathrmkm / mathrmh), một phần ba đoạn đường tiếp theo với v_2=36(mathrmkm / mathrmh) và một phần ba đoạn đường cuối cùng đi với v_3=48(mathrmkm / mathrmh). Tính vtb trên cả đoạn AB.

Gợi ý đáp án

Trong một phần ba đoạn đường đầu: S_1=v_1 cdot t_1 Rightarrow t_1=fracS_1{v_1}=fracS{3 cdot v_1}

Tương tự: t_2=frac{S_2}{v_2}=fracS{3 cdot v_2} ; t_3=frac{S_3}{v_3}=fracS{3 cdot v_3}

v_t b=fracSt_{1+t_2+t_3}=fracS{fracS{3 cdot v_1}+fracS{3 cdot v_2}+fracS{3 cdot v_3}}=frac1{frac1{3 cdot v_1}+frac1{3 cdot v_2}+frac1{3 cdot v_3}}=36,62 mathrmkm / mathrmh

Câu 11: Một người đi xe máy chuyển động theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển động thẳng đều với v_1=30(mathrmkm / mathrmh)trong 10km đầu tiên; giai đoạn 2 chuyển động với v2 = 40km/h trong 30 phút; giai đoạn 3 chuyển động trên 4km trong 10 phút. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường

Gợi ý đáp án

Thời gian xe máy chuyển động giai đoạn đầu t_1=fracS_1{v_1}=frac1030=frac13(h)

Quãng đường giai đoạn hai chuyển động S_2=v_2 t_2=40 cdot frac12=20(mathrmkm)

beginarrayl
S=S_1+S_2+S_3=10+20+4=34(k m) \
t=t_1+t_2+t_3=frac13+frac12+frac16=1 h \
Rightarrow v_t b=fracSt=frac341=34(k m / h)
endarray

Câu 12: Một xe máy điện đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v_1=24(mathrmkm/mathrmh) và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v_2=40(mathrmkm/mathrmh). Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.

Gợi ý đáp án

t_1=fracS_1{v_1}=fracS2.24=fracS48

Thời gian đi nửa đoạn đường cuối: t_2=frac{S_2}{v_2}=fracS2.40=fracS80

Tốc độ trung bình: v_t b=fracSt_{1+t_2}=fracS{fracS48+fracS80}=30(mathrmkm / mathrmh)

Câu 13: Một ôtô đi trên quãng đường AB với v=54(mathrmkm/mathrmh). Nếu tăng vận tốc thêm 6(mathrmkm/mathrmh) thì ôtô đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính quãng đường AB và thòi gian dự định để đi quãng đường đó.

Gợi ý đáp án

beginarrayl
S=v_1 t=54 t=60(t-0,5) Rightarrow t=5 h \
Rightarrow S=v_1 t=54.5=270(mathrmkm)
endarray

Câu 14: Một ôtô đi trên quãng đường AB với v=72 (mathrmkm/mathrmh). Nếu giảm vận tốc đi 18km/h thì ôtô đến B trễ hơn dự định 45 phút. Tính quãng đường AB và thời gian dự tính để đi quãng đường đó.

Gợi ý đáp án

beginarrayl
v_1=72(k m / h) Rightarrow v_2=72-18=54(k m / h) \
t_1 Rightarrow t_2=t_1+frac34 \
text Mà S=v_1 cdot t_1=v_2 cdot t_2 Rightarrow 72 t_1=54left(t_1+frac34right) Rightarrow t_1=2,25 h \
S=v_1 cdot t_1=72.2,25=162(mathrmkm)
endarray

Câu 15 : Một ô tô chuyển động trên đoạn đường AB. Nửa quãng đường đầu ô tô đi với vận tốc 60 km/h, nửa quãng đường còn lại ô tô đi với nửa thời gian đầu với vận tốc 40 km/h, nửa thời gian sau đi với vận tốc 20 km/h. Xác định vận tốc trung bình cả cả quãng đường AB

Gợi ý đáp án

v=fracs_{1+s_2+s_3}t_{1+t_2+t_3}

Giai đoạn một: S_1=fracS2 text mà t_1=fracS_1{v_1}=fracS{2 v_1}=frac2120(h)

Giai đoạn 2: S_2=v_2 cdot t_2=40 . t_2

Giai đoạn 3: S_2+S_3=fracS2 Rightarrow 40 t_2+20 t_2=fracS2 Rightarrow t_2=t_3=fracS120(h)

Theo bài ra

beginaligned
&text  S_2+S_3=fracS2 Rightarrow 40 t_2+20 t_2=fracS2 Rightarrow t_2=t_3=fracS120(h)\
&Rightarrow v=fracS{fracS120+fracS120+fracS120}=40(k m / h)
endaligned

Câu 16: Lúc 7 giờ một người ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc v =50 km/h đuổi theo người B đang chuyển động với vận tốc 30 km/h. Biết khoảng cách AB = 20 km. Viết phương trình chuyển động của hai người. Hỏi hai người đuổi kịp nhau lúc mấy giờ và ở đâu?

Hướng dẫn giải

Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc 7 giờ, chiều dương cùng chiều chuyển động.

Phương trình chuyển động của:

Người A: xA=x0A+vAt=0+50t=50t (1)

Người B: xB=x0B+vBt=20+30t (2)

Khi hai xe gặp nhau:

xA=xB⇔50t=20+30t⇔t=1h

Thay t = 1 vào phương trình (1) xA=50km

Vậy hai xe gặp nhau tại vị trí cách gốc tọa độ 50 km vào lúc 8 giờ.

Câu 17: Hai xe cùng chuyển động đều trên đường thẳng. Nếu chúng đi ngược chiều thì cứ 30 phút khoảng cách của chúng giảm 40km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách giữa chúng giảm 8km. Tính vận tốc mỗi xe.

Gợi ý đáp án

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe.

Nếu đi ngược chiều thì S1 + S2 = 40 ==> fracv_1+v_22 = 40 (1)

Nếu đi cùng chiều thì S1- S2 = (v1 – v2) t = 8 ==> fracv_1-v_23 = 8 (2)

Giải (1) (2): v1 = 52 km/h ; v2 = 28 km/h

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222
Lượt xem: 72227222

2. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ VNExpress

VNExpress
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng rồi nhỉ? Bài viết Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

3. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

4. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

5. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng rồi nhỉ? Bài viết Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

6. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

7. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

8. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ soha.vn

soha.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng rồi nhỉ? Bài viết Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

9. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

10. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

11. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng rồi nhỉ? Bài viết Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

12. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

13. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ vov.vn

vov.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

14. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ afamily.vn

afamily.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng rồi nhỉ? Bài viết Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

15. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

16. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

17. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ coccoc.com

coccoc.com
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng rồi nhỉ? Bài viết Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

18. Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng từ facebook.com

facebook.com
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

Câu hỏi về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng

Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
cách Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
hướng dẫn Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng
Tốc Độ Trung Bình Không Được Xác Định Bằng miễn phí

Scores: 4.3 (90 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn