Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng Văn mẫu lớp 6: Tóm tắt bài Thánh Gióng (10 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 6 hay nhất

Bạn đang tìm hiểu về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng hữu ích với bạn.

1. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng Văn mẫu lớp 6: Tóm tắt bài Thánh Gióng (10 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 6 hay nhất

Truyền thuyết Thánh Gióng vô cùng hấp dẫn sẽ được giới thiệu trong chương trình Ngữ Văn lớp 6.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng
Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng

Hôm nay, Download.vn xin giới thiệu Bài văn mẫu lớp 6: Tóm tắt truyện Thánh Gióng, bao gồm 10 mẫu, nhằm giúp các em học sinh nắm vững nội dung chính của tác phẩm này.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 1

Vào đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức nhưng mãi vẫn chưa có nổi một mụn con. Một hôm, bà vợ đi ra đồng trông thấy một vết chân rất to liền đặt bàn chân mình lên ướm thử, không ngờ về nhà liền mang thai. Mười hai tháng sau, bà sinh ra được một cậu con trai. Cậu bé lên ba tuổi mà vẫn không biết nói biết cười. Lúc bấy giờ, giặc Ân đến xâm lược nước ta, nhà vua muốn tìm người tài đánh giặc cứu nước. Sứ giả đi đến làng Gióng thì kì lạ thay, cậu bé bỗng cất tiếng nói: “Mẹ mời sứ giả vào đây”. Cậu bảo sứ giả về tâu với vua sắm cho một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt để đánh giặc. Từ sau hôm đó, cậu bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo mặc mấy cũng không vừa. Giặc đến, vừa lúc sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến, cậu bé vươn vai biến thành tráng sĩ đánh tan quân giặc. Tráng sĩ đánh giặc xong cởi bỏ áo giáp sắt, cưỡi ngựa bay về trời. Vua nhớ công ơn tôn là Phù Đổng Thiên Vương và cho lập đền thờ tại quê nhà.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 2

Truyền thuyết “Thánh Gióng” kể về một cậu bé làng Gióng. Vào đời Hùng Vương thứ sáu, có hai vợ chồng ăn ở hiền lành mà vẫn chưa có được một mụn con. Một lần, bà vợ đi ra đồng thì nhìn thấy một vết chân rất to liền ướm thử, về nhà liền mang thai. Mười hai tháng sau, bà sinh ra một câu con trai. Cậu bé tuy đã lên ba tuổi mà vẫn không biết nói, biết cười. Ít lâu sau, giặc Ân đến xâm lược nước ta. Nhà vua muốn tìm người tài đánh giặc cứu nước. Sứ giả đi đến làng Gióng thì kì lạ thay, cậu bé bỗng cất tiếng nói: “Mẹ mời sứ giả vào đây”. Cậu yêu cầu sứ giả về tâu với vua sắm cho một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt để đánh giặc. Từ sau hôm đó, cậu bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo mặc mấy cũng không vừa. Giặc đến nơi cũng vừa lúc sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến, cậu bé vươn vai biến thành tráng sĩ đánh tan quân giặc. Tráng sĩ đánh giặc xong cởi bỏ áo giáp sắt, cưỡi ngựa bay lên trời. Vua nhớ công ơn tôn là Phù Đổng Thiên Vương và cho lập đền thờ tại quê nhà.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 3

Thời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng nọ dù ăn ở hiền lành nhưng vẫn chưa có con. Một hôm, người vợ ra đồng nhìn thấy một vết chân thì ướm thử. Về nhà, bà có mang và sinh ra một câu bé. Lên ba tuổi mà cậu vẫn chưa biết nói. Lúc bấy giờ, giặc Ân đến xâm lược, vua cho đi khắp nước tìm người tài. Đến làng Gióng thì kì lạ thay, cậu bé bỗng cất tiếng nói bảo mẹ mời sứ giả vào nhà. Cậu yêu cầu sứ giả về tâu vua sắm cho cậu một con ngựa sắt, một bộ áo giáp sắt, một cái roi sắt với lời hứa sẽ đánh tan quân giặc. Giặc vừa đến chân núi cũng là lúc sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến. Cậu bỗng vươn vai trở thành tráng sĩ và đánh bại giặc Ân. Vua Hùng nhớ công ơn liền phong là Phù Đổng Thiên Vương.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 4

Ở một làng nọ, có hai vợ chồng ông hiền lành mà vẫn chưa có nổi một mụn con. Một lần nọ, người vợ ra đồng, nhìn thấy một vết chân rất to liền ướm thử, về nhà liền mang thai. Mười hai tháng sau, bà sinh ra một câu con trai. Cậu bé tuy đã lên ba tuổi mà vẫn không biết nói, biết cười. Ít lâu sau, giặc Ân đến xâm lược nước ta. Nhà vua muốn tìm người tài đánh giặc cứu nước. Sứ giả đi đến làng Gióng thì kì lạ thay, cậu bé bỗng cất tiếng nói: “Mẹ mời sứ giả vào đây”. Cậu yêu cầu sứ giả về tâu với vua sắm cho một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt để đánh giặc. Từ sau hôm đó, cậu bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo mặc mấy cũng không vừa. Giặc đến nơi cũng vừa lúc sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến, cậu bé vươn vai biến thành tráng sĩ đánh tan quân giặc. Tráng sĩ đánh giặc xong cởi bỏ áo giáp sắt, cưỡi ngựa bay lên trời. Để tưởng nhớ công ơn của Thánh Gióng, vua cho lập đền thờ ở quê nhà và phong là Phù Đổng Thiên Vương.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 5

Đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng nọ. Tuy làm ăn chăm chỉ, lại có tiếng là phúc đức nhưng mãi không có con. Một hôm, bà vợ ra đồng ướm chân vào một vết chân lạ, về nhà bà thụ thai. Bà mang thai mười hai tháng mới sinh ra một cậu bé. Nhưng kì lạ thay, cậu bé lên ba mà vẫn không biết nói biết cười. Bấy giờ, giặc Ân tràn vào bờ cõi nước ta. Thế giặc rất mạnh. Vua Hùng bèn sai người đi tìm người tài giúp nước. Khi nghe tiếng của sứ giả, cậu bé bỗng cất tiếng nói xin được đánh giặc. Từ đấy cậu bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng chẳng no. Cậu bé vươn vai thành tráng sĩ, rồi mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt và cầm roi sắt xông ra diệt giặc. Roi sắt gãy, Gióng bèn nhổ cả những bụi tre bên đường để quét sạch giặc thù. Khi giặc tan, Gióng một mình một ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn rồi bay thẳng về trời. Nhân dân lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn. Ngày nay vẫn còn lại những dấu tích xưa.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 6

Thời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng chăm chỉ nhưng vẫn chưa có con. Một lần nọ, người vợ đi ra đồng trông thấy một vết chân rất to liền đặt bàn chân mình lên ướm thử, về nhà thì mang thai. Mười hai tháng sau, bà sinh ra được một cậu con trai. Lên ba tuổi nhưng cậu bé vẫn không biết nói biết cười. Giặc Ân đến xâm lược nước ta. Nhà vua sai người đi khắp nơi để tìm người tài. Nghe thấy tiếng sứ giả, cậu bé bỗng cất tiếng nói: “Mẹ mời sứ giả vào đây”. Cậu nói với sứ giả về tâu với vua sắm cho một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt để đánh giặc. Từ sau hôm đó, cậu bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo mặc mấy cũng không vừa. Giặc đến, vừa lúc sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến, cậu bé vươn vai biến thành tráng sĩ đánh tan quân giặc. Tráng sĩ một mình cưỡi ngựa lên đỉnh núi, cởi bỏ áo giáp rồi bay về trời. Vua Hùng tưởng nhớ công ơn nên đã cho lập đền thờ. Ngày nay, chúng ta thấy vẫn còn những dấu vết xưa.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 7

Vào thời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão hiền lành, phúc đức nhưng vẫn chưa có một mụn con. Một hôm, bà vợ ra đồng ướm chân vào một vết chân lạ, về nhà thì mang thai. Mười hai tháng mới sinh ra một cậu bé khôi ngôi, tuấn tú. Cậu bé lên ba mà vẫn không biết nói biết cười. Bấy giờ, giặc Ân sang xâm lược nước ta. Vua Hùng sai sứ giả đi tìm người tài giúp nước. Đến làng Gióng, cậu bé nghe thấy tiếng của sứ giả thì cất tiếng nói xin được đánh giặc. Kể từ đó, cậu bé bỗng lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng chẳng no, áo mặc mấy cũng không vừa. Dân làng phải góp công nuôi lớn. Giặc đánh đến nơi, cậu bé bỗng vươn vai thành tráng sĩ. Tráng sĩ mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt và cầm roi sắt xông ra diệt giặc. Roi sắt gãy, Gióng bèn nhổ cả những bụi tre bên đường để quét sạch giặc thù. Giặc tan, tráng sĩ một mình một ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn rồi bay thẳng về trời. Nhân dân lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 8

Đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng nông dân. Họ chăm chỉ, hiền lành mà vẫn chưa có con. Một lần, người vợ ra đồng, thấy một vết chân lạ liền ướm thử. Về nhà, bà mang thai. Mười hai tháng sau mới sinh ra một cậu bé, nhưng lên ba tuổi mà cậu vẫn chưa biết nói biết cười. Bấy giờ, giặc Ân sang xâm lược nước ta. Nhà vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Đến làng Gióng, cậu bé nghe tiếng của sứ giả liền nói với mẹ mời sứ giả vào. Cậu nói với sứ giả về tâu với vua sắm cho một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt để đánh giặc. Kể từ hôm đó, Gióng lớn nhanh như thổi. Cơm ăn không no, áo mặc chẳng vừa. Dân làng phải góp gạo nuôi cậu. Giặc đánh đến nơi, cũng là lúc nhà vua cho người mang áo sắt, roi sắt, ngựa sắt tới. Gióng bỗng chốc vươn vai thành tráng sĩ. Tráng sĩ đánh tan quân giặc, sau đó một mình một ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn rồi bay thẳng về trời. Vua Hùng cho lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn. Đến nay vẫn còn lưu lại nhiều dấu tích xưa.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 9

Ngày xưa, vào thời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng nghèo. Họ chăm chỉ, hiền lành mà vẫn chưa có con. Một hôm nọ, người vợ ra đồng thì nhìn thấy một vết chân lạ. Bà đặt chân vào ướm thử, về nhà mang thai đến mươi hai tháng mới sinh ra một cậu con trai. Cậu bé lên ba tuổi vẫn chưa biết nói biết cười. Bấy giờ, giặc Ân sang xâm lược nước ta. Nhà vua muốn tìm ra người tài để giúp nước, liền sai sứ giả đi khắp nơi. Khi sứ giả đến làng Gióng, cậu bé bảo với mẹ mời sứ giả vào để xin đi đánh giặc. Cậu bé liền nói với sứ giả rằng hãy về tâu nhà vua rèn cho một con ngựa sắt, một chiếc áo giáp sắt và một thanh gươm sắt. Từ đó, cậu bé lớn nhanh như thổi, người dân trong làng phải góp công nuôi lớn. Quân giặc đánh đến nơi cũng là lúc sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến. Gióng vươn vai thành tráng sĩ, đánh tan quân giặc. Giặc tan, tráng sĩ một mình một ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn rồi bay thẳng về trời. Vua Hùng cho lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn.

Tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng – Mẫu 10

Xưa ở làng Gióng có hai vợ chồng hiền lành, phúc đức mà vẫn chưa có một mụn con. Vào một lần, bà vợ đi ra đồng, thì nhìn thấy một vết chân lạ liền ướm thử. Về nhà bà mang thai. Đến mười hai tháng sau mới sinh ra được một cậu bé. Nhưng cậu lên ba tuổi vẫn chưa biết nói biết cười. Lúc bấy giờ, giặc Ân sang xâm lược nước ta. Vua Hùng muốn tìm người tài giúp nước liền sai sứ giả đi khắp nơi. Đến làng Gióng, cậu bé nghe tiếng của sứ giả liền nói với mẹ mời sứ giả vào. Cậu nói với sứ giả về tâu với vua sắm cho một con ngựa sắt, một cái gươm sắt và một tấm áo giáp sắt để đánh giặc. Từ hôm đó trở đi, cậu bé lớn nhanh như thổi, người dân trong làng phải góp gạo nuôi lớn. Quân giặc đánh đến nơi, cậu bỗng chốc vươn vai thành tráng sĩ. Tráng sĩ đánh tan quân giặc, sau đó một mình một ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn rồi bay thẳng về trời. Nhà vua nhớ công ơn tôn là Phù Đổng Thiên Vương và cho lập đền thờ tại quê nhà.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888
Lượt xem: 58885888

2. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ VNExpress

VNExpress
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

3. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

4. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

5. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

6. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

7. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

8. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ soha.vn

soha.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

9. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

10. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

11. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

12. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

13. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ vov.vn

vov.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

14. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ afamily.vn

afamily.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

15. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

16. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

17. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ coccoc.com

coccoc.com
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

18. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ facebook.com

facebook.com
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5888

Câu hỏi về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
cách Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
hướng dẫn Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng miễn phí

Scores: 4.2 (68 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Bài 17 Trang 75 Sgk Toán 9 Tập 2

Top 18+ Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Bạn đang tìm hiểu về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 trong phần suy ngẫm và phản hồi thuộc nội dung Soạn bài Bàn về nhân vật Thánh Gióng

Đề bài

Hãy tóm tắt nội dung văn bản bằng một đoạn văn (khoảng 150 chữ)

Gợi ý trả lời câu 4 trang 46 Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

4 mẫu tóm tắt văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng

Mẫu 1

Thánh Gióng là một nhân vật phi thường thể hiện lí tưởng của nhân dân về người anh hùng đánh giặc cứu nước. Điều đó được thể hiện từ sự thụ thai thần kì của mẹ Gióng. Bà mang thai sau khi ướm thử bàn chân vào vết chân khổng lồ nhưng tới mười hai tháng sau bà mới sinh ra Gióng. 3 tuổi mà Gióng vẫn không nói không cười, đặt đâu ngồi đó. Khi nghe tiếng gọi của non sông, Gióng lớn nhanh như thổi và cất lời nhận nhiệm vụ, đánh tan giặc Ân. Đánh thắng trận, Gióng đã bay về trời.

Tóm tắt văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng Mẫu 2

Văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng đã thể hiện góc nhìn của tác giả về nhân vật Thánh Gióng. Thánh Gióng là một tác phẩm văn học dân gian lớn viết về đề tài giữ nước, chống giặc ngoại xâm. Tác phẩm đã xây dựng được hình tượng người anh hùng hội tụ những đặc điểm phi thường với vẻ đẹp lí tưởng và vẻ đẹp bình dị. Thánh Gióng đồng thời mang vẻ đẹp của con người trần thế qua thời đại, lai lịch, nguồn gốc xuất thân. Gióng chính là đại diện của những anh hùng, đồng thời thể hiện sức mạnh , lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Tóm tắt văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng Mẫu 3

Truyện Thánh Gióng là tác phẩm lớn đầu tiên về đề tài giữ nước chống xâm lược. Trước hết, Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường, thể hiện lí tưởng của nhân dân về người anh hùng cứu nước. Phi thường ở chi tiết về sự ra đời và lớn lên kì lạ của Gióng. Ở Gióng có cả sức mạnh thể lực, tinh thần và ý chí. Tuy Thánh Gióng có nguồn gốc thần thánh nhưng vẫn có những những cái bình thường của người trần thế: Gióng được mẹ hoài thai rồi sinh ra như bao đứa trẻ khác; Gióng ăn cơm, mặc quần áo của mẹ và dân làng mà lớn lên. Thánh Gióng chính là biểu tượng cho sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước.

Tóm tắt văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng Mẫu 4

Văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng cho chúng ta thấy góc nhìn của tác giả về nhật vật Thánh Gióng. Tác giả nhận định Thánh Gióng là hình tượng anh hùng chống giặc ngoại xâm vừa phi thường lại vừa giản dị. Phi thường ở xuất thân hết sức đặc biệt, đầy kì lạ, mang sức mạnh lý tưởng của người anh hùng dân tộc. Gần gũi giản dị ở chỗ, Gióng có lai lịch, nguồn gốc rõ ràng. Dù là anh hùng Gióng vẫn phải “nằm trong bụng mẹ” vẫn phải ăn cơm nhân dân nấu, mặc áo nhân dân may, sử dụng ngựa sắt, doi sắt do những những người thợ rèn giỏi nhất làm ra. Có thể nói Thánh Gióng là một biểu tượng văn hóa đẹp đẽ thể hiện sức mạnh và những mơ ước muôn đời của nhân dân ta về người anh hùng.

~/~

Hy vọng với 4 mẫu tóm tắt văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng trên đây sẽ giúp các em trả lời được yêu cầu: “Hãy tóm tắt nội dung văn bản bằng một đoạn văn (khoảng 150 chữ)” . Chúc các em học tốt Ngữ văn 6.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222
Lượt xem: 22222222

2. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ VNExpress

VNExpress
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

3. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

4. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

5. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

6. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

7. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

8. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ soha.vn

soha.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

9. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

10. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

11. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

12. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

13. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ vov.vn

vov.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

14. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ afamily.vn

afamily.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

15. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

16. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

17. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ coccoc.com

coccoc.com
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

18. Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng từ facebook.com

facebook.com
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

Câu hỏi về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng

Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
cách Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
hướng dẫn Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng
Tóm Tắt Nội Dung Chính Của Văn Bản Thánh Gióng miễn phí

Scores: 4.6 (157 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Em Hãy Chọn Phát Biểu Sai Trong Các Câu Sau Hãy chọn phát biểu Sai?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn