Top 18+ Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 Bài 9 trang 119 sgk Hóa 12

Bạn đang tìm hiểu về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 Bài 9 trang 119 sgk Hóa 12

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 làm mềm nước cứng có tính cứng toàn phần.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ: Nước cứng toàn phần chứa các muối Ca(HCO3)2 ; 3Mg(HCO3

)2 ; 3CaCl2 ; 3CaSO4

Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Đáp án bài 9 trang 119 sgk Hóa học lớp 12

Các PTHH:

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaHCO3

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 ↓ + 6NaHCO3

3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaCl

3CaSO4 +2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4

Khi đó tất cả các ion Ca2+, Mg2+ đều kết tủa hết dưới dạng muối photphat => làm mềm được nước cứng toàn phần.

——————————————————————–

Trên đây là lời giải bài 9 trang 119 sgk môn Hóa 12. Các bạn có thể tham khảo thêm đáp án giải Hóa 12 bài 8 trang 119 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Hóa học lớp 12 khác tại doctailieu.com.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444

2. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ VNExpress

VNExpress
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ soha.vn

soha.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ vov.vn

vov.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ afamily.vn

afamily.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ coccoc.com

coccoc.com
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 từ facebook.com

facebook.com
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
cách Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
hướng dẫn Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12
Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Học Lớp 12 miễn phí

Scores: 4.2 (148 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn