Top 18+ Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 29)

Bạn đang tìm hiểu về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 29)

Câu 1. Trong quá trình xây dựng pháp luật, Nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội vào trong các quy phạm pháp luật là nội dung mối quan hệ giữa pháp luật với

A. đạo đức.

B. chính trị.

C. văn hóa.

D. kinh tế.

Câu 2. Trong các phương tiện mà nhà nước dùng để quản lý xã hội thì phương tiện hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội là

A. kế hoạch.

B. tổ chức.

C. pháp luật.

D. giáo dục.

Câu 3. Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có thể lựa chọn việc làm hoặc không làm?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, quyền của công dân không tách rời

A. trách nhiệm của công dân.

B. nghĩa vụ của công dân.

C. lợi ích của công dân.

D. quyền lợi của công dân.

Câu 5. Đâu không phải là mục đích của cạnh tranh?

A. Giành nguồn nguyên liệu.

B. Giành ưu thế về khoa học.

C. Giành thị trường.

D. Giành thành tích.

Câu 6. Một trong những nhiệm vụ của Giáo dục và Đào tạo là nâng cao

A. dân trí.

B. việc học.

C. trình độ.

D. hiểu biết

Câu 7. Nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình là bình đẳng giữa

A. vợ – chồng.

B. ông bà – con cháu.

C. cha mẹ – con cái.

D. anh, chị, em.

Câu 8. Giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 9. Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

D. tự do về thân thể của công dân.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Bất kỳ ai cũng có quyền khám xét chỗ ở của người khác nếu có chứng cứ người đó phạm tội.

B. Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của công dân.

C. Thủ trưởng cơ quan khám xét chỗ ở của nhân viên.

D. Công an khám nhà của công dân khi có lệnh của tòa án.

Câu 11. Quyền công dân tham gia quản lý Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước là

A. quyền tự do ngôn luận.

B. quyền tự do báo chí.

C. quyền tự do bầu cử.

D. quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước.

Câu 12. Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng kiến,…là quyền

A. sáng tạo.

B. được tự do thông tin.

C. tự do ngôn luận, tự do báo chí.

D. phát triển.

Câu 13. Công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển

A. kĩ năng.

B. trí tuệ.

C. tư duy.

D. tài năng.

Câu 14. “Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để mọi công dân đều có cơ hội học tập” là ý nghĩa quyền nào dưới đây?

A. Công dân.

B. Phát triển.

C. Học tập.

D. Sáng tạo.

Câu 15. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là

A. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng.

B. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ.

C. Các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ.

D. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển.

Câu 16. Bảo tồn và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là nội dung cơ bản của phát luật về lĩnh vực

A. môi trường.

B. kinh tế.

C. xã hội.

D. quốc phòng, an ninh.

Câu 17. A là học sinh lớp 11. Vì chơi với bạn bè xấu nên A đã tham gia cướp tài sản của người đi đường để lấy tiền chơi game. Việc cướp tài sản của A là vi phạm

A. nội quy học sinh.

B. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

C. kỷ luật.

D. pháp luật.

Câu 18. Đâu không phải là điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hoá?

A. Sản phẩm do lao động tạo ra.

B. Có công dụng nhất định để thoả mãn nhu cầu con người.

C. Được đem ra trao đổi mua, bán.

D. Được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận.

Câu 19. Ở nước ta hiện nay, chúng ta phải tiến hành công nghiệp hóa nhưng phải gắn với quá trình hiện đại hóa. Nguyên nhân là do quá trình công nghiệp hóa của nước ta diễn ra

A. sớm.

B. muộn.

C. rất muộn.

D. vừa phải.

Câu 20. Một trong các chức năng quan trọng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo

A. hạnh phúc.

B. dân chủ.

C. an toàn.

D. chủ quyền.

Câu 21. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình là quyền bình đẳng của công dân về

A. nghĩa vụ.

B. quyền và nghĩa vụ.

C. trách nhiệm.

D. trách nhiệm pháp lí.

Câu 22. Trong gia đình A, mọi thành viên đều được đưa ra ý kiến riêng của mình về một vấn đề nào đó mà gia đình quan tâm. Bố mẹ A rất lắng nghe ý kiến của các con và tôn trọng các ý kiến đó nếu phù hợp. Việc tôn trọng ý kiến của nhau trong gia đình A chính là biểu hiện của

A. sự tôn trọng lẫn nhau.

B. sự bình đẳng giữa các thành viên.

C. sự yêu thương lẫn nhau.

D. bình đẳng trong gia đình.

Câu 23. Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện hiệu quả quyền công dân của mình là một nội dung thuộc

A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.

B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.

C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.

D. bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Câu 24. Một số nội dung của pháp luật về phát triển kinh tế chính là cho phép công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng đồng thời cũng yêu cầu công dân phải thực hiện

A. kinh doanh đúng luật.

B. kinh doanh phải hiệu quả.

C. các quy luật của thị trường.

D. nghĩa vụ với nhà nước và xã hội.

Câu 25. Nhà trường ra quyết định đình chỉ học của học sinh do vi phạm kỷ luật. Trong trường hợp này nhà trường đã sử dụng hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 26. Nước ta chủ trương phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển

A. nhanh.

B. thần tốc.

C. hiệu quả.

D. bền vững.

Câu 27. Khi thấy công ty B đưa ra sản phẩm giống y chang sản phẩm của công ty mình thì công ty A nên làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật?

A. Gặp giám đốc công ty B và khuyên không nên làm thế.

B. Tố cáo với cơ quan chức năng.

C. Thuê người đến cổng công ty B chửi bới.

D. Mặc kệ công ty B.

Câu 28. Là người muốn mua một chiếc điện thoại thông minh để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của mình thì em nên mua điện thoại ở trong điều kiện nào sao cho có lợi nhất?

A. Cung bằng cầu.

B. Cung lớn hơn cầu.

C. Cung nhỏ hơn cầu.

D. Cung nhỏ hơn cầu nhiều.

Câu 29. Chủ Nghĩa Xã Hội mà chúng ta đã và đang xây dựng với 8 đặc trưng là một chế độ xã hội mà em thấy cần phải

A. lên án.

B. tẩy chay.

C. chấp nhận.

D. tin tưởng.

Câu 30. Bố mẹ của A sinh được hai cô con gái. Bố A bắt mẹ A phải sinh thêm con trai để nối dõi tông đường. Nếu trong hoàn cảnh của A thì em sẽ chọn giải pháp nào sau đây để thay đổi quan điểm của bố mình?

A. Dọa bỏ nhà đi.

B. Tỏ thái độ giận dỗi và coi thường bố.

C. Khuyên mẹ ly hôn.

D. Nhờ người thuyết phục bố.

Câu 31. Là người yêu động vật và có ý thức bảo vệ môi trường rất cao, em nên tham gia câu lạc bộ nào để thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường?

A. Tiếp sức mùa thi.

B. Ngày chủ nhật đỏ.

C. Nhặt rác Hồ Gươm.

D. Bảo vệ động vật hoang dã.

Câu 32. Giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT được tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế và xã hội. Việc vinh danh này chỉ áp dụng cho một số doanh nghiệp chứ không phải tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Đây chính là biểu hiện bình đẳng trong

A. kinh tế.

B. lao động.

C. kinh doanh.

D. sản xuất.

Câu 33. Do mâu thuẫn nên một nhóm thanh niên đã tự tiện xông vào nhà ông B vì cho rằng một người đánh nhau với họ chạy vào nhà ông. Ông B khẳng định không có ai chạy vào nhà nhưng nhóm thanh niên kia không tin cứ xông vào nhà ông. Trong trường hợp này ông B nên chọn cách hành xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Kêu lên để hàng xóm can thiệp.

B. Gọi gia đình lại và đánh nhau.

C. Mặc kệ cho khám nhà.

D. Kêu lên để hàng xóm can thiệp và gọi công an tới.

Câu 34. Khi thông tin về thuê bao di động của mình bị lộ và một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng điều đó để trục lợi và gây phiền nhiễu tới cuộc sống của mình thì công dân có thể làm gì để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật?

A. Tố cáo với công an.

B. Khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

C. Thay sim khác.

D. Tố cáo với nhà mạng.

Câu 35. Nhờ người khác bầu cử giúp mình là vi phạm

A. luật ứng cử.

B. luật bầu cử.

C. luật dân chủ.

D. luật quản lý xã hội.

Câu 36. Cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ cho đối tượng học sinh cấp 3 trên cả nước nhằm mục đính tạo điều kiện cho các em được hưởng quyền nào dưới đây?

A. Quyền học tập.

B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền lao động.

Câu 37. Anh B tham gia giao thông và đã vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe anh B nhưng anh B không dừng lại và cố tình đâm thẳng vào đồng chí cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dẫn đến đồng chí cảnh sát giao thông tử vong. Trong trường hợp này anh B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Dân sự.

D. Kỷ luật.

Câu 38. Nhận thấy việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp có nhiều điểm không hợp lý và không khoa học nên ông A đã viết tâm thư gửi tới bà Chủ tịch Quốc hội, đề đạt một số giải pháp để quá trình bầu cử đúng luật, công bằng, chọn được người có đức có tài cho đất nước. Ông A đã sử dụng quyền nào của công dân?

A. Quyền bầu cử và ứng cử.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền khiếu nại.

D. Quyền tham gia quản lý nhà nước.

Câu 39. Khi bắt được hai thanh niên trộm chó của làng mình thì cả làng X đã đánh cho một trận, sau đó giam vào một chỗ kín hơn 1 ngày và yêu cầu gia đình hai kẻ trộm chó phải mang 10 triệu đồng rồi mới thả cho về. Hành động bắt giam người của làng X đã vi phạm quyền

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.

D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 40. Khi một bạn nam trong lớp đã đưa cho bạn nữ xem những hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy và có những câu nói và hành động thô tục, đụng chạm đến người bạn nữ. Nếu là bạn của bạn nữ đó em sẽ làm gì để bảo vệ bạn nhưng không vi phạm pháp luật?

A. Chửi thẳng vào mặt nam đó.

B. Khiếu nại lên hiệu trưởng.

C. Tố cáo với hiệu trưởng.

D. Nhờ người đánh cho bạn nam kia một trận.

đáp án 30 đề thi thử môn GDCD THPT Quốc gia có đáp án (Đề số 29)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 21 D
Câu 2 C Câu 22 D
Câu 3 B Câu 23 A
Câu 4 B Câu 24 D
Câu 5 D Câu 25 C
Câu 6 A Câu 26 D
Câu 7 A Câu 27 B
Câu 8 A Câu 28 D
Câu 9 B Câu 29 D
Câu 10 D Câu 30 D
Câu 11 D Câu 31 C
Câu 12 A Câu 32 C
Câu 13 D Câu 33 D
Câu 14 C Câu 34 B
Câu 15 D Câu 35 B
Câu 16 A Câu 36 B
Câu 17 D Câu 37 A
Câu 18 D Câu 38 D
Câu 19 B Câu 39 B
Câu 20 B Câu 40 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999
Lượt xem: 79997999

2. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ VNExpress

VNExpress
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

3. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

4. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

5. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

6. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

7. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

8. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ soha.vn

soha.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

9. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

10. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

11. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

12. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

13. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vov.vn

vov.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

14. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ afamily.vn

afamily.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

15. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

16. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

17. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ coccoc.com

coccoc.com
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

18. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ facebook.com

facebook.com
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

Câu hỏi về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
cách Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
hướng dẫn Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia miễn phí

Scores: 4.8 (50 votes)

Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia Đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD 2023 Ôn GDCD thi THPT Quốc gia

Bạn đang tìm hiểu về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia hữu ích với bạn.

1. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia Đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD 2022 Ôn GDCD thi THPT Quốc gia

Tổng hợp kiến thức GDCD 12 thi THPT Quốc gia 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích, không thể thiếu dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn GDCD được biên soạn chi tiết, tóm tắt toàn bộ kiến thức lý thuyết kèm theo các dạng câu hỏi trắc nghiệm theo bài. Thông qua tài liệu này các em học sinh nhanh chóng nắm được kiến thức cơ bản, làm quen với các dạng bài tập để đạt được kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Bên cạnh đó các em xem thêm Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn GDCD của Bộ GD&ĐT.

Phần 1: Lý thuyết ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD

BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Khái niệm pháp luật

a. Pháp luật là gì?

– Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cho đến nay, nước ta đã ban hành 5 bản hiến pháp, đó là những bản hiến pháp (HP): HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013. HP 2013 là bản hiến pháp mới nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

– Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

b. Các đặc trưng của pháp luật:

– Tính quy phạm phổ biến:

Pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

– Tính quyền lực, bắt buộc chung:

Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước, bắt buộc đối với tất cả mọi đối tượng trong xã hội.

– Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức:

+ Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Quốc hội ban hành Hiến pháp.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật luôn chính xác, rõ ràng, được quy định chặt chẽ trong Hiến pháp và luật ban hành.

2. Bản chất của pháp luật.

a. Bản chất giai cấp của pháp luật.

– PL mang bản chất giai cấp sâu sắc vì PL do nhà nước ban hành – mà nhà nước đại diện cho giai cấp cầm quyền, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

– PL của nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân.

b. Bản chất xã hội của pháp luật.

­ Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, do các thành viên trong xã hội thực hiện.

­ Các qui phạm PL được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức:

a. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế: (giảm tải)

b. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị: (giảm tải)

c. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức:

­ Nhà nước luôn cố gắng chuyển những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội thành các quy phạm pháp luật.

­ Khi ấy, các giá trị đạo đức không chỉ được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân hay do sức ép của dư luận xã hội mà còn được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước.

BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

I. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật

1. Khái niệm thực hiện pháp luật

Thực hiện PL là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những qui định của PL đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Các hình thức thực hiện pháp luật

Gồm 4 hình thức sau:

STT

Hình thức thực hiện pháp luật

Nội dung

1

Sử dụng pháp luật

Các cá nhân tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm

2

Thi hành pháp luật

Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì pháp luật qui định phải làm.

3

Tuân thủ pháp luật

Các cá nhân, tổ chức không làm những điều pháp luật cấm.

4

Áp dụng pháp luật

Căn cứ pháp luật ra quyết định làm phát sinh, chấm dứt quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức

* Giống nhau: đều là hoạt động có mục đích nhằm đưa PL vào đời sống, trở thành hành vi hợp pháp của người thực hiện.

* Khác nhau: Trong hình thức sử dụng PL thì chủ thể PL có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được PL cho phép theo ý chí của mình không bị ép buột phải thực hiện.

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

a. Vi phạp pháp luật.

* Các dấu hiệu cơ bản của VPPL.

– Thứ nhất:Là hành vi trái PL xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Biểu hiện:

+ Hành động: Chủ thể làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

VD: Nhà máy thải chất ô nhiễm …

+ Không hành động: Chủ thể không làm những việc phải làm theo quy định của PL.

VD: SX-KD không nộp thuế, đi xe mô tô đèo ba người….

– Thứ 2: Do người có nằng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Năng lực trách nhiệm pháp lý là:

+ Đạt độ tuổi nhất định (16 tuổi) tâm sinh lí bình thường.

+ Có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.

+ Chịu trách nhiệm độc lập về hành vi của mình

– Thứ 3: Người vi phạm phải có lỗi.

+ Lỗi cố ý

• Cố ý trực tiếp: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho XH và người khác nhưng vẫn mong muốn nó xảy ra

• Cố ý gián tiếp: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho XH và người khác, tuy không mong muốn những vẫn để cho nó xẩy ra.

+ Lỗi vô ý

• Vô ý do quá tự tin: Chủ thể nhận thấy trước hậu quả cho XH và người khác nhưng hi vọng không xẩy ra.

• Vô ý do cảu thả: Chủ thể không nhận thấy trước hậu quả cho xã hội và người khác

* Khái niệm: VPPL là hành vi trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

b. Trách nhiệm pháp lí:

– Khái niệm: TNPL là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi VPPL của mình

– Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm:

+ Buộc chủ thể VPPL chấm rứt hành vi trái pháp luật (mục đích trừng phạt)

+ Giáo dục răn đe người khác để họ không vi phạm pháp luật. (mục đích giáo dục)

c. Các loại VPPL và trách nhiệm pháp lí.

– Vi phạm hình sự.

+ Khái niệm: là hành vi vi phạm luật, gây nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự.

+ Chủ thể: Chỉ là cá nhân và do người có năng lực trách nhiệm hình sự gây ra.

• Tâm sinh lý bình thường, có khả năng nhận thức.

• Đủ từ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

• Đủ từ 14 đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và đặc biệt nghiêm trọng.

Lưu ý: việc xử lý người chưa thành niên (từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi) phạm tội theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu, không áp dụng hình phạt tù chung thân và tử hình nhằm giúp họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

+ Trách nhiệm hình sự: với các chế tài nghiêm khắc nhất (7 HP chính) và 7 hình phạt bổ sung do tòa án áp dụng với người phạm tội.

– Vi phạm hành chính:

+ Khái niệm: là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước .

+ Chủ thể: là cá nhân hoặc tổ chức

+ Trách nhiệm hành chính:Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định pháp luật.

• Người đủ từ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt về vi phạm hành chính do cố ý.

• Người đủ từ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra .

– Vi phạm dân sự.

+ Khái niệm: là hành vi VPPL, xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

Vi phạm này thường thể hiện ở việc chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các hợp đồng dân sự.

+ Chủ thể: là cá nhân hoặc tổ chức

+ Trách nhiệm dân sự: TA áp dụng đối với chủ thể vi phạm như bồi thường thiệt hại hoặc thực hiện nghĩa vụ do hai bên thoả thuận.

Người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập và thực hiện.

– Vi phạm kỉ luật:

+ Khái niệm: là hành vi xâm hại đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước …do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ.

+ Chủ thể: cá nhân, tập thể

+ Trách nhiệm kỉ luật: do thủ trưởng cơ quan áp dụng đối với chủ thể VP kỉ luật như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, sa thải.

Như vậy: VPPL là sự kiện pháp lý và là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Chú ý: Truy cứu trách nhiệm PL phải đảm bảo:

+ Tính pháp chế

+ Tính công bằng và nhân đạo

+ Tính phù hợp

BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

Công dân bình đẳng trước pháp luật: là mọi công dân nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật.

1. Công dân BĐ về quyền và nghĩa vụ

– Bình đẳng là việc đối xử bình đẳng về các mặt CT, KT, VH… không phân biệt nam nữ…

– Khái niệm: công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

– Biểu hiện:

+Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình

+ Quyền và nghĩa vụ của công dân không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị XH.

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Bất kỳ công dân nào( dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì) vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không bị phân biệt đối xử.

3. Trách nhiệm của NN trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

– Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và luật.

– Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện vật chất và tinh thần cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình.

– Nhà nước còn xử lý nghiêm minh những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, xã hội.

– Nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với từng thời kì nhất định.

Bài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

a. Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

Khái niệm: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.

b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

* Bình đẳng giữa vợ và chồng.

– Trong quan hệ nhân thân.

Vợ chồng bình đẳng với nhau có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt.

+ Vợ chồng tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín cho nhau, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau…

+ Giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt…

– Trong quan hệ tài sản.

Vợ,chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung. Ngoài ra, giữa vợ và chồng có quyền có tài sản riêng

* Bình đẳng giữa cha, mẹ và con.

* Đối với cha, mẹ:

– Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau đối với con cái.

+ Cha mẹ đại diện trước pháp luật cho con chưa thành niên và con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

+ Cha mẹ không được phân biệt đối xử với các con (trai, gái, con nuôi); không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, không xúi dục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật.

* Đối với con:

– Các con có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong gia đình.

– Con có bổn phân yêu quý, kính trọng, chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ

– Con không được có hành vi xúc phạm ngược đãi cha mẹ. Có quyền có tài sản riêng, lựa chọn nghề nghiệp cho mìmh.

* Bình đẳng giữa ông bà và cháu.

+ Đối với ông bà (nội, ngoại)
Có nghĩa vụ và quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.

+ Đối với cháu: Có bổn phận kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà (nội, ngoại).

* Bình đẳng giữa anh, chị, em.

Anh chị em có bổn phận thương yêu chăm sóc, giúp đỡ nhau có nghĩa vụ và quyền đùm bọc,nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ,hoặc cha mẹ không còn điều kiện chăm sóc,

nuôi dưỡng, giáo dục con.

2. Bình đẳng trong lao động.

a. Thế nào là bình đẳng trong lao động.

– Khái niệm: Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua tìm việc làm; bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động; bình đẩng giữa lao động nam và nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước.

– Thể hiện.

+ Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.

+ Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động

+ Bình đẳng giữa lao động nam và nữ

b. Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động.

* Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.

– Được tự do sử dụng sức lao động

+ Lựa chọn việc làm

+ Làm việc cho ai

+ Bất kì ở đâu

– Người lao động phải đủ tuổi ( từ đủ15 tuổi trở lên),người sử dung lao động ( từ đủ18 tuôỉ trở lên)

– Không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình…

* Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động(HĐLĐ)

– HĐLĐ: là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về điều kiện lao động, việc làm có trả công, quyền và nghĩa vụ hai bên trong quan hệ lao động.

– Hình thức giao kết HĐLĐ

+ Bằng miệng

+ Bằng văn bản

– Nguyên tắc giao kết HĐLĐ

+ Tự do, tự nguyện, bình đẳng

+ Không trái pháp luật, thoả ước tập thể

+ Giao kết trực tiếp

– Tại sao phải kí kết HĐLĐ: là cơ sở pháp lý để pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên.

* Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

– Tìm việc làm, độ tuổi, tiêu chuẩn.

– Tiền công, tiền thưởng, BHXH, điều kiện lao động.

– Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với phụ nữ nghỉ chế độ thai sản.

3. Bình đẳng trong kinh doanh.

a. Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh.

– Khái niệm:Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật

– Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện:

+ Tự do kinh doanh, tự chủ đăng kí kinh doanh, đầu tư

+ Tự do chọn nghề, địa điểm, hình thức tổ chức doanh nghiệp, thực hiện quyền và nghĩa vụ.

+ Bình đẳng dựa trên cơ sở pháp luật

b. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh.

– Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

– Tự chủ đăng kí kinh doanh (pháp luật không cấm)

– Biết hợp tác, phát triển, cạnh tranh lành mạnh.

– Bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình kinh doanh

– Bình đẳng trong tìm kiếm thị trường, khách hàng, kí kết hợp đồng

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm thi THPT Quốc gia

1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

Câu 1: Pháp luật được hình thành trên cơ sở các

A. quan điểm chính trị
B. chuẩn mực đạo đức
C. quan hệ kinh tế- XH
D. quan hệ chính trị- XH

Câu 2: Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại …kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là ……

A. 4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN
B. 4 – phong kiến – chủ nô– tư sản – XHCN
C. 4 – chiếm hữu nô lệ – phong kiến – tư bản – XHCN
D. 4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN

Câu 3: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
B. Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
D. Cả a,b,c.

Câu 4: Đặc điểm của pháp luật là:

A. PL thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
B. PL là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung.
C. PL do Nhà nước đặt ra và bảo vệ.
D. Tất cả những câu trên.

Câu 5: Pháp luật XHCN mang bản chất của giai cấp:

A. Nhân dân lao động
B. Giai cấp cầm quyền
C. Giai cấp tiến bộ
D. Giai cấp công nhân.

Câu 6: Pháp luật do nhà nước ta ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu lợi ích của

A. giai cấp công nhân
B. đa số nhân dân lao động
C. giai cấp vô sản
D. Đảng công sản Việt Nam

Câu 7: Pháp luật là phương tiện để nhà nước

A. quản lý XH
B. quản lý công dân
C. bảo vệ giai cấp
D. bảo vệ các công dân.

Câu 8: Phương pháp quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng

A. giáo dục
B. đạo đức
C. Pháp luật
D. kế hoạch

Câu 9: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ:

A. Lợi ích kinh tế của mình
B. Các quyền của mình
C. Quyền và nghĩa vụ của mình
D. Quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 10: Không có pháp luật XH sẽ không:

A. Dân chủ và hạnh phúc
B. Trật tự và ổn định
C. Hòa bình và dân chủ
D. Sức mạnh và quyền lực

Câu 11: Văn bản luật bao gồm:

A. Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của QH
B. Luật, Bộ luật
C. Hiến pháp, Luật, Bộ luật
D. Hiến pháp, Luật

Câu 12: Pháp luật là:

A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .
B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
C. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
D. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Câu 13: Pháp luật có đặc điểm là:

A. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
B. Vì sự phát triển của xã hội.
C. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến ;mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẻ về mặt hình thức.
D. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

Câu 14: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …………… mà nhà nước là đại diện.

A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền
B. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân
C. phù hợp với các quy phạm đạo đức
D. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

Câu 15: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở:

A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.
B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.
C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

Câu 16: Nhà nước là:

A. Một tổ chức xã hội có giai cấp.
B. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.
C. Một tổ chức xã hội có luật lệ
D. Cả a,b,c.

Câu 17: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính …………………, do ……………… ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ………………….. của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện ……………… , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”

A. Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị
B. Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị
C. Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội
D. Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội

Câu 18: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm:

A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
B. Quy định các hành vi không được làm.
C. Quy định các bổn phận của công dân.
D. Các quy tắc sử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

Câu 19: Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau, văn bản nào có hiệu lực pháp lí cao nhất?

A. Hiến pháp
B. Bộ luật
C. Hiến pháp đã bổ sung và sửa đổi
D. Luật

Câu 20: Phạm vi điều chỉnh của PL …………so với phạm vi điều chỉnh của đạo đức, vì thế có thể coi nó là “ đạo đức tối thiểu”.

A. Rộng hơn
B. Hẹp hơn
C. Lớn hơn
D. Bé hơn

Câu 23: Trong hàng loạt quy phạm, PL luôn thể hiện các quan niệm về…………….có tính chất phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ XH.

A. Đạo đức
B. Giáo dục
C. Khoa học
D. Văn hóa

Câu 24: Pháp lệnh do cơ quan nào ban hành?

A. UBTV Quốc hội
B. Chính phủ
C. Quốc hội
D. Thủ tướng chính phủ

Câu 25: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:

A. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Pháp luật có tính quyền lực.
C. Pháp luật có tính bắt buộc chung.
D. Pháp luật có tính quy phạm.

Câu 26. Tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là:

A. Chính phủ.
B. Quốc hội.
C. Các cơ quan nhà nước.
D. Nhà nước.

Câu 27: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm:

A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
B. Quy định các hành vi không được làm.
C. Quy định các bổn phận của công dân.
D. Các quy tắc sử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Câu 1: Cá nhân tổ chức sử dụng PL tức là làm những gì mà PL:

A. Cho phép làm
B. Không cho phép làm
C. Quy định
D. Quy định phải làm

Câu 2: Cá nhân, tổ chức thi hành PL tức là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà PL:

A. Quy định
B. Cho phép làm
C. Quy định làm
D. Quy định phải làm.

Câu 3: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:

A. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
D. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

Câu 4: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 5: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là:

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 6: Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 7: Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe trên đường, trong trường hợp này chị C đã:

A. Không sử dụng pháp luật.
B. Không thi hành pháp luật.
C. Không tuân thủ pháp luật.
D. Không áp dụng pháp luật.

Câu 8: Ông A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy, trong trường hợp này công dân A đã:

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 9: Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu:

a.Là hành vi trái pháp luật.
b.Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
c.Lỗi của chủ thể.
d.Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 10: Vi phạm hình sự là:

A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.
C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Câu 11: Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm đến:

A. quy tắc quàn lí của nhà nước
B. quy tắc kỉ luật lao động
C. quy tắc quản lí XH
D. nguyên tắc quản lí hành chính

Câu 12: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới ………..

A.Các quy tắc quản lý nhà nước.
B.Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
C.Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
D.Tất cả các phương án trên.

Câu 13: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là:

A.Từ đủ 14 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ 18 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 14. Đối tượng nào sau đây phải chịu mọi trách nhiệm về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra?

A. Cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên
B. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân người nước ngoài
C. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên
D. Tổ chức hoặc cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên

Câu 15: Đối tượng nào phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm là:

A. Đủ 14 tuổi trở lên
B. Đủ 15 tuổi trở lên
C. Đủ 16 tuổi trở lên
D. Đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 16. Đối tượng nào sau đây chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý?

A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi
B. Người từ đủ 12 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi
C. Người từ đủ 16 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 18 tuổi
D. Người dưới 18 tuổi

Câu 17: Vi phạm kỉ luật là hành vi:

A. Xâm phạm các quan hệ lao động.
B. Xâm phạm các quan hệ công vụ nhà nước.
C. Xâm phạm các quan hệ về kỉ luật lao động.
D. Câu a và b.

Câu 18: Những hành vi xâm phạm đến các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước…, do pháp luật lao động quy định, pháp luật hành chính bảo vệ được gọi là vi phạm:

A. Hành chính
B. Pháp luật hành chính
C. Kỉ luật
D. Pháp luật lao động

Câu 19: Chị C bị bắt về tội vu khống và tội làm nhục người khác, trong trường hợp này chị C phải chịu trách nhiệm:

A. Hình sự
B. Hành chính
C. Dân sự
D. Kỉ luật

Câu 20: Anh N thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không lí do, trong trường hợp này N vi phạm:

A. Hình sự
B. Hành chính
C. Dân sự
D. Kỉ luật

Câu 21: Đối tượng nào sau đây không bị xử phạt hành chính?

A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
B. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi
C. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi
D. Người từ dưới 16 tuổi

Câu 22: …………………là hình thức thực hiện PL trong đó cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm:

A. Sử dụng pháp luật
B. Thi hành pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D. Áp dụng pháp luật.

……………..

Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo chi tiết!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ VNExpress

VNExpress
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ soha.vn

soha.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ vov.vn

vov.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ afamily.vn

afamily.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ coccoc.com

coccoc.com
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia từ facebook.com

facebook.com
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia

Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
cách Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
hướng dẫn Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia
Tổng Hợp Kiến Thức Gdcd 12 Thi Thpt Quốc Gia miễn phí

Scores: 4.2 (194 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn